Kurssikerta 5

 

Tällä kurssikerralla ei tuotettu itse karttaesityksiä, vaan pyrittiin löytämään tietoja aineistoista. Myös aineistojen tietoja yhdisteleminen opittiin ja niiden tietojen avulla aineistoista saadaan paljon enemmän selville. On helpompi tehdä päätelmiä erilaisten asioiden yhteyksistä.

Tämänhetkisen paikkatieto-osaamiseni perusteella tärkeimpiä työkaluja on ominaisuustietojen käsittely. Tällä viikolla olen kokenut monia epätoivon hetkiä, koska nämä tehtävät ovat olleet hyvin vaikeita minulle. Toivon nyt, että olen oppinut miten eri tasojen välillä olevia ominaisuustietoja haetaan ja miten tietoja yhdistetään. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että tarvitsisin vielä paljon harjoitusta monissa asioissa QGISin kanssa, mutta perusasiat on jo hyvin hallussa. Tarvitsisi paljon harjoitusta ja toistoja, jotta asiat jäisi paremmin mieleen. Se on myös tärkeää, että ymmärtää mitä tekee eikä vain noudata ohjeita ymmärtämättä tekemiään asioita. Kuten Julia Salmi sanoo blogissaan, on vielä paljon toimintoja mitä ei ole kurssilla käytetty ja se kertoo ohjelman laajuudesta.

Puskurivyöhykkeillä voidaan tutkia jonkin asian vaikutusalaa eli kuinka suurelle alueelle tietyn asian tai ilmiön vaikutus ulottuu. Puskurivyöhykkeellä voidaan tutkia myös erilaisten luonnonkatastrofien vaikutusalueen suuruutta ja sitä, kuinka paljon ihmisiä asuu alueella. Esimerkiksi tulivuoren ympärille voidaan luoda puskurivyöhyke ja sen jälkeen tutkia kuinka paljon ihmisiä asuu tulivuoren välittömässä läheisyydessä.

QGISin avulla ratkaistavat ongelmat riippuvat siitä, millaista aineistoa käyttäjällä on käytössään. Jos paikkatietoaineistot ovat rajattomassa käytössä, myös tutkittavien ongelmien määrä on hyvin laaja. Ohjelman käyttäjästä riippuvat rajoitteet ovat käyttäjän osaaminen ja myös käyttäjän omat mielenkiinnon kohteet. Paikkatietoaineistojen osalta tiedon saatavuus ja sen luotettavuus vaikuttavat sen käytettävyyteen. Suomessa on tarjolla paljon ilmaista ja luotettavista lähteistä saatavaa tietoa, joten on mahdollista ratkaista monenlaisia ongelmia luotettavilla tiedoilla.  Itse QGISin käytössä voi tulla eteen ongelmia ohjelman käytettävyyden kanssa, mutta ohjelmaa päivitetään usein ja teknisiä virheitä korjataan.

Taulukko 1. Erilaisia tunnuslukuja käytetyistä aineistoista.

Malmi 2km säteellä 57910 1km säteellä 9215
Helsinki- Vantaa 2km säteellä 11 212 65dB alueella 29, joka on 0,25% 2km säteellä asuvista Väh. 55 dB alueella asuu 11 913 Tikkurilan alueella asuisi 25 917
Asemat 
alle 500m päässä asuu 106691
Kaikkia asukkaita 490173 21% asuu väh. 500m päässä asemista
Työikäisiä 73 108 68,5% väestöstä, jotka asuvat väh 500m asemista
T.2
Taajamissa asuvat 385117
Kouluikäisiä taajamissa  47995
T.3
Ensi vuonna koulun aloittavia  14
Yläasteikäisiä 63
Asukkaita yhteensä 1894
Asukkaista kouluikäisiä 8 %
Muunkielisiä 110
Muunkielisistä lapsia 9

Taulukossa yksi on esitetty erilaisia tunnuslukuja viikon aineistoista. Olen hyvin epävarma tietojen oikeudesta. Tiettyjen lukujen löytäminen oli hyvin vaikeaa, en jostain syystä saanut tiettyjä tietoja löydettyä ollenkaan ja se vaikeutti työskentelyäni. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen etten luovuttanut, vaan jaksoin yrittää vastausten etsintää.

Lähteet: Julia Salmen blogi, luettu 19.02.2019 https://blogs.helsinki.fi/jhsalmi/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *