Kurssikerta 7

Viimeinen kurssikerta ja viimeiset karttatyöt ovat nyt tehtynä. Kurssikerralle oli tarkoituksena etsiä itse dataa ja tehdä siitä karttaesitys. Ilona Tuovinen toteaa kuvaavasti blogissaan datan suuren määrän vaikutuksen työhön ”työnmäärä kymmenkertaistuu, kun on niin paljon mistä valita.”(Tuovinen 2019). Se kiteyttää hyvin sen, että aikaa kuluu paljon kun yrittää päättää mistä kaikesta saatavilla olevasta aineistosta haluaisi karttaesityksen tehdä.

Itse valitsin tutkittavaksi alueekseni Suomen ja Tilastokeskuksen sivuilta aineistokseni kunnittain työttömyyden sekä korkeakoulutetun työikäisen väestön. Halusin tietää onko näillä asioilla yhteyttä.

Kuva 1. Korkeakoulutettujen osuus kuntien väestöstä (18-64-vuotiaat).

 

 

Kuva 2. Työttömien prosentuaalinen osuus kuntien työikäisestä väestöstä (15-64-vuotiaat).

Kuvassa yksi on kuvattu korkeakoulutettujen osuutta kuntien 18-64-vuotiaista vuonna 2015 ja kuvassa kaksi on kuvattu työttömien osuus kunnan 15-64-vuotiaista vuonna 2015. Työttömyyden ja korkeakoulutettujen määrällä on havaittavissa yhteys toisiinsa, koska itäisessä Suomessa on korkeaa työttömyyttä sekä vähemmän korkeakoulutettuja. Myös alueilla läntisessä ja eteläisessä Suomessa, joissa korkeakoulutettuja on paljon, on vähemmän työttömyyttä. Korkeakoulutettujen suuri prosentuaalinen osuus kuntien väestöstä sijoittuu kaupunkien lähistölle, joissa on korkeakoulu. Näistä esimerkkinä Oulun ja Vaasan seutu. Pääkaupunkiseudun väestö on hyvin korkeakoulutettua ja suurin prosentuaalinen osuus korkeakoulutetuista kunnan asukkaista sijoittuu juuri sinne, Kauniaisilla se on jopa 46%.

Sekä työttömyyteen että korkeakoulutettujen määrän vaikuttavat alueen työmahdollisuudet ja tällä hetkellä Suomessa maaseudun kunnat kärsivät työttömyydestä ja koulutetut ihmiset muuttavat kaupunkeihin. Tämä trendi tulee hyvin todennäköisesti jatkumaan myös tulevaisuudessa.

Tämä oli kurssikerran viimeinen työ ja aineiston laskeminen käyttötarkoitukseeni sopivaksi olikin aika työläs prosessi, mutta se opetti ainakin sen, että pitää varata hyvin aikaa aineiston valinnalle ja sen läpikäymiseen. Kaiken kaikkiiaan olen tyytyväinen siihen, että sain kaikki kurssitehtävät suoritettua ja bloginkin pitäminen on nyt tullut tutuksi.

Lähteet:

Tilastokeskus http://www.stat.fi/tup/statfin/index.html, luettu 25.02.2019

Tuovinen I, 2019, https://blogs.helsinki.fi/tuoilona/2019/02/25/viikko-7/, luettu 27.02.2019

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *