Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi vuodelle 2018 julkaistu!

Digital Geography Lab on julkaissut vuoden 2018 version Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisista. Matriisi sisältää matka-aika- ja etäisyystiedot kävellen, pyörällä, joukkoliikenteellä ja autolla kaikista pääkaupunkiseudun tilastoruuduista eri vuorokauden aikoina.

Aiemmat versiot aineistosta on julkaistu vuosilta 2013 ja 2015, joka mahdollistaa saavutettavuuden ja matka-aikojen muutosten tarkastelun eri vuosien väliltä, joita on syntynyt merkittävien liikenneinfrastruktuurin kehittämishankkeiden myötä. Uusimmassa versiossa on mallinnettu myös pyöräilyn matka-ajat ensimmäistä kertaa. Aineisto on avoimesti saatavilla, samoin kuin aineiston laskentaan käytetyt työkalut.

Saavutettavuuden keskeisyysvertailut paljastavat kiinnostavia asioita saavutettavuuden rakenteista eri kulkutavoilla liikkuvien kannalta. Joukkoliikenteellä parhaiten saavutettavat alueet sijoittuvat keskustan tuntumaan. Viime vuosien joukkoliikenteen suuret hankkeet, kuten bussien poikittaislinjat ja kehärata, ovat siirtäneet joukkoliikenteen parhaan saavutettavuuden aluetta hieman aiempaa pohjoisemmaksi. Länsimetrolla on lopulta ollut vähän vaikutusta Lauttasaarta ja Otaniemeä lukuun ottamatta. Ne ovat nousseet keskeisimpien alueiden joukkoon aiempiin vertailuvuosiin nähden. Autoilijan näkökulmasta keskeisimmät alueet ovat keskittyneet nopeiden kehäteiden varsille. Vertailu viiden vuoden takaiseen tilanteeseen osoittaa, että saavutettavuudeltaan parhaat alueet ovat siirtyneet pohjoisemmaksi. Tämä selittyy Helsingin päätöksellä laskea nopeusrajoituksia järjestelmällisesti erityisesti asuinalueilla sijaitsevien teiden osalta.

Kulkutapavertailut paljastavat, että pyörä on erittäin kilpailukykyinen kulkuväline pääkaupunkiseudulla. Pyöräilyä tarkasteltiin nopean (keskinopeus 19 kmh) ja hitaan (keskinopeus 12 kmh) pyöräilijän näkökulmasta. Matka-ajassa mitattuna nopea pyöräilijä saavuttaa esimerkiksi rautatieaseman joukkoliikennettä nopeammin suurimmasta osaa kaupunkia lukuun ottamatta alueita, jotka ovat raideliikenneyhteyksien läheisyydessä. Pyöräilytiedot perustuvat Strava-urheilusovelluksesta ja Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmästä kerättyyn aineistoon.

Voit ladata aineiston täältä.

 

Paperi ulkona: Terveystutkimuksessa tulisi käyttää moniulotteisempia saavutettavuusmittareita

Tuoreessa artikkelissamme “Health research needs more comprehensive accessibility measures: integrating time and transport modes from open data” keskustelemme ja osoitamme miksi ja miten terveysmaantieteellisessä tutkimuksessa tulisi huomioida saavutettavuuden ajalliset muutokset sekä eri kulkumuodot. Osoittaaksemme ajan ja kulkumuodon vaikutuksia saavutettavuuteen analysoimme terveellisen ruoan saavutettavuutta pääkaupunkiseudulla.

Tuloksemme osoittavat, että alueellisen saavutettavuuden huomioivaan terveystutkimukseen on tärkeää sisällyttää sekä aika että eri kulkumuodot. Molemmat tekijät vaikuttavat huomattavasti tuloksiin ja niistä vedettäviin johtopäätöksiin. Mikäli aikaa ja eri kulkumuotoja ei huomioida päätöksenteon tueksi tehdyissä alueellisissa terveystarkasteluissa, on riskinä, että niistä vedettävät johtopäätökset ovat harhaanjohtavia tai jopa vääristyneitä.

Artikkelimme julkaistiin International Journal of Health Geographics sarjassa ja se on kaikille avoimesti luettavissa täältä:
http://ij-healthgeographics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12942-016-0052-x

Paperi ulkona: Vesivirkistysalueiden saavutettavuuden mallinnusta PPGIS menetelmiä hyödyntäen

Tuore yhteisartikkelimme Aalto Yliopiston Maankäyttötieteiden laitoksen kanssa tarkastelee urbaanien vesialueiden saavutettavuutta yksilötasolla tarkasteltuna. Tutkimuksessa hyödynnetään Aalto Yliopiston kehittämää pehmo-GIS menetelmää (PPGIS) ihmisten todellisen virkistysalueidenkäytön kartoittamisessa, sekä hankkeessamme kehitettyjä työkaluja saavutettavuuden mallintamisessa.

Artikkelimme julkaistiin Landscape and Urban Planningissa ja se on luettavissa täältä:
Comparing conventional and PPGIS approaches in measuring equality of access to urban aquatic environments

Hanke esillä Helsingin Sanomissa

“Pyörä on Helsingissä nopein lyhyillä matkoilla”. Hankkeen töitä ja menetelmiä esitellään tuoreimmassa Helsingin Sanomien tiedeosaston artikkelissa, jossa vertailimme eri kulkumuotojen välisiä eroja saavutettavuuden suhteen pääkaupunkiseudulla.

Lue koko juttu täältä: http://www.hs.fi/tiede/a1434851577009


(C). Juhani Niiranen, HS

Alla on lisäksi yksi lisäkuva artikkelin tueksi, jossa näkyy rautatientorin saavuttamat asukkaat eri kulkumuodoilla matka-ajan kasvaessa. Lisää hankkeessamme tehtyjä visualisointeja voit käydä katsomassa galleria osiostamme.

Henrikillä ja Tuulilla esitykset AAG:ssä, Chicagossa

Henrikki, Tuuli ja kollegamme Enrico Di Minin Viikin C-BIG tutkimusryhmästä kävivät antamassa esityksensä AAG konferenssissa Chicagossa (Annual meeting of Association of American Geographers). Ensimmäinen esitys, jonka Henrikki piti kulki otsikolla “Social media in (global) conservation science” ja toinen esityksemme kulki otsikolla “Global protected area expansion needs international collaboration”, joka linkittyy Nature paperiimme.