Autoilu ja pyöräily 2018: Door-to-door Routing Analyst (DORA)

—————————————————————————
Door-to-door Routing Analyst (DORA) – mistä on kyse?
—————————————————————————

Door-to-door Routing Analyst eli lyhyemmin DORA on avoin, vuonna 2018 kehittämämme multimodaalinen reititystyökalu ovelta ovelle periaatteella, jota voidaan käyttää reititykseen autoilun, pyöräilyn ja kävelyn matka-aikojen laskentaan.

Autoilun matka-aikojen laskentaan DORA hyödyntää Digiroad-aineiston nopeusrajoituksiin perustuvia ajoaikoja, joita on muokattu realistimmiksi pääkaupunkiseudulla kelluvan auton mittauksilla vastaamaan todellisia henkilöautojen ajoaikoja eri tieosuuksilla.

Pyöräilyn matka-aikojen laskentaan DORA hyödyntää pyöräilyyn sopivaksi muokattua tieverkostoa. Tieverkkoaineistona on käytetty Liikenneviraston kehittämän Digiroad-aineiston (Digiroad K) pohjalta muokattua MetropAccess-CyclingNetwork-aineistoa. Siinä tiesegmenttien läpikulkuajat on muutettu realistisemmiksi, käyttäen hyväksi Strava-Metro-urheilusovellusaineistoa pääkaupunkiseudulta vuodelta 2016 sekä kaupunkipyöräaineistoa Helsingistä vuodelta 2017. Reititys ei ole käyttänyt segmenttejä, joissa pyöräily on kielletty.

DORA on toteutettu avoimen tietokantaohjelmisto PostgreSQL:n paikkatietolaajennos PostGIS:n tarjoaman pgRouting paketin avulla (työkalu: pgr_dijkstraCost). Näin ollen DORA on täysin avoimilla työkaluilla toteutettu ja avoimesti saatavilla ja käytettävissä.

Kuten aiempikin MetropAccess Digiroad-työkalu, DORA pohjautuu pääkaupunkiseudulla tehtyihin kelluvan auton mittauksiin (lähteenä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja HSL), joista mahdollisimman todenmukaiset ajonopeudet eri vuorokaudenaikoina on johdettu luomalla tieluokkakohtaisia risteyshidastuvuuksia.  Lisäksi matka-aikalaskennat huomioivat pysäköintiin kuluvan ajan.

—————————————————————————
Lataus ja tarkempi dokumentointi
—————————————————————————

Työkalun tarkempi dokumentointi ja asennusohjeet ovat löydettävissä GitHubista

https://github.com/DigitalGeographyLab/DORA


—————————————————————————
  Viittauskäytännöt
—————————————————————————

Jos käytät MetropAccess-Digiroad-aineistoa tai tarjoamiamme työkaluja, toivomme, että viittaat laskennan pohjalla olevaan työhön hyvän julkaisutavan mukaisesti.

Voit viitata työhömme näin:

Digital Geography Lab (2018). Saavutettavuuslaskentaa autoilijan näkökulmasta: MetropAccess-Digiroad. Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos. https://blogs.helsinki.fi/saavutettavuus/tyokaluja/metropaccess-digiroad/

Jos haluat kirjallisuusviitteen:

Toivonen, T., Salonen, M., Tenkanen, H., Saarsalmi, P., Jaakkola, T. & Järvi, J. (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 27-136. [online]

Tarkistathan ajantasaiset viittausohjeet tältä sivulta ennen työsi julkaisua.