Pääkaupunkiseudun Matka-CO2 Matriisi

Pääkaupunkiseudun Matka-CO2 Matriisi on aineisto, joka sisältää arviot autolla ja joukkoliikenteellä kuljettujen matkojen hiilidioksidipäästöistä tilastoruuduittain pääkaupunkiseudulta. Lisäksi aineisto sisältää tiedot vaihtoyhteyksien lukumäärästä joukkoliikennereitelle, sekä arvioidun polttoaineenkulutuksen henkilöautolla kuljetuille matkoille. Hiilidioksidipäästöarviot perustuvat kulkuneuvolla ajetun matkan pituuteen, ja kyseisen kulkuneuvon päästökertoimeen. Päästökertoimet ja arviot polttoaineen kulutuksesta perustuvat Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) hiilidioksidilaskurin arvioihin. Samoja päästökertoimia käytetään HSL:n Reittiopas.fi palvelussa. Hiilidioksidipäästöt on laskettu kullekin kulkumuodolle erikseen (auto & joukkoliikenne: bussi, metro, raitiovaunu, juna, lautta), ja joukkoliikenteen osalta hiilidioksidipäästöt on laskentojen jälkeen summattu yhteen kullekin matkaketjulle. Matka-ajat ja matkaketjut pohjautuva Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi -aineistoon. CO2-aineisto on saatavilla vuodelta 2015:

Aineisto on tuotettu Helsingin yliopiston Geotieteiden ja Maantieteen laitoksen Accessibility Research Group-tutkimusryhmässä / MetropAccess-hankkeessa (2010-2016). Työtä ovat rahoittaneet KatuMetro-tutkimusohjelma sekä Helsingin yliopisto. Laskennat on suoritettu hyödyntäen Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n (IT Center for Science) laskentaresursseja.

Aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Aineiston tuottaja ei vastaa aineistoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, epätarkkuuksista tai niiden käyttämisen mahdollisesti
aiheuttamista vahingoista. Tarkempi kuvaus aineistosta lataussivulla, ja ryhmämme gitHub-sivustolla.