Kalkati-data

MetropAccess-Reititin käyttää joukkoliikennereittien laskennassa Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) aikataulu- ja reittitietoja. HSL jakaa joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutiedot XML-muotoisena Kalkati.net -tiedostona. Yksi kalkati sisältää aikataulutiedot kuukauden ajalta. Kalkatitiedosto täytyy jatkokäsitellä (“buildata”) sopivaan formaattiin MetropAccess-Reititintä varten ( data-kansion tiedostot map2.txt, ref.txt ja trans.txt).

Valmiiksi kompressoituja ja “buildattuja” HSL-aikataulutietoja voi ladata kalkati-datan latauskansiosta: http://www.helsinki.fi/science/accessibility/data/Kalkati-data/

Latauskansion tiedostot on nimetty aikataulutietojen voimassaolopäivämäärien mukaan kalkati_yyyy-mm-dd_yyyy-mm-dd.tar.gz , jossa:

Reititin-yhteensopivat aikataulutiedot on saatavilla vuoden 2013 toukokuusta lähtien.  Lisätietoja vaihtoehtoisten aikataulutietojen käyttöönotosta löydät MetropAccess Reitittimen käyttöohjeesta sekä oheisesta pikaohjeesta.

——————————————————————
Pikaohje uuden Kalkatin käyttöönotosta:
——————————————————————

Tiedostot ovat valmiita käyttöön seuraavien työvaiheiden jälkeen:

1. Lataa aikataulutiedot haluamaltasi aikaväliltä latauskansiosta. Esimerkiksi syyskuun ensimmäisen maanantain aikataulutiedot vuodelta 2015 löytyvät tiedostosta kalkati_2015-08-19_2015-09-18.tar.gz.

2. Pura kalkati_yyyy-mm-dd_yyyy-mm-dd.tar.gz tiedosto haluamaasi paikkaan (esim. 7-zip ohjelmalla –> Paketit ovat tuplapakattuja, joten on purettava sekä *.tar.gz -tiedosto, ja tämän jälkeen *.tar -tiedosto ennen kuin pääset kansioon käsiksi).

3. Kopioi paketin sisältämät tiedostot: map2.txt, ref.txt, trans.txt

4. Navigoi kansioon “.../MetropAccess-Reititin/data/ ” ja korvaa täällä olevat tiedostot kohdassa 3. kopioimillasi tiedostoilla.

HUOM 1! Jos et halua menettää aiempia aikataulutietoja niin kopioi ne ensiksi talteen

HUOM 2! Jos tiedät joutuvasi päivittämään käytettävää Kalkatia usein, katso vaihtoehto *6.

5. Testaa, että kaikki toimii normaalisti: Aja kansiossa “.../MetropAccess-Reititin/bin” komento: route.bat –> Tulostaa mm. “Input date yyyy-mm-dd is day…” mikäli aikataulujen päivitys on tehty oikein.

———————————————————————————————————–

*6. (Vaihtoehtoinen:) Määrittele Kalkati-tiedoston erikseen jokaisen ajon yhteydessä --base-path -komennolla.

  • Tallenna purkamasi kalkati (data-kansio sisältäen tiedostot map2.txt, ref.txt, trans.txt) haluamaasi paikkaan kansioon kalkati_yyyy-mm-dd_yyyy-mm-dd, esim. C:/MunDatat/Kalkatijemma/kalkati_2015-08-19_2015-09-18/. Kopioi samaan kansioon myös tiles-kansio (kohteesta .../MetropAccess-Reititin/tiles/). Kansiossa kalkati_yyyy-mm-dd_yyyy-mm-dd tulee siis olla kaksi alikansiota: data ja tiles .
  • Ajoa aloittaessasi, määritele haluamasi kalkatitiedoston sijainti komentorivillä base-path -komennolla. Esim:
    route.bat start.txt end.txt --out-avg=routes.txt --base-path=C:/MunDatat/Kalkatijemma/kalkati_2015-08-19_2015-09-18

Muista myös tarkastaa, että conf-asetustiedostossa määrittelemäsi päivämäärä vastaa Kalkati-tiedoston aikaväliä. Jos asetustiedoston päivämäärä ei osu käytössä olevan aikataulutiedoston voimassaoloajalle, Reititin ilmoittaa tästä ja käyttää hakua vastaavaa viikonpäivää käytössä olevassa aikataulutiedostossa.