MetropAccess-Digiroad 2014

—————————————————————————————————–
AINEISTON KUVAUS
—————————————————————————————————–

MetropAccess-Digiroad 2014 on pääkaupunkiseudun tieverkkoaineisto,
jossa nopeusrajoituksiin perustuvia ajoaikoja on muokattu kehittämällämme menetelmällä vastaamaan paremmin  pääkaupunkiseudun realistisia henkilöautojen ajoaikoja eri tieosuuksilla. MetropAccess-Digiroad 2014 aineisto on taustalla Pääkaupunkiseudun Matka-aikamatriisi 2013 aineiston laskennoissa. MetropAccess-Digiroad 2014 pohjautuu seuraaviin lähtöaineistoihin:

1) Vuoden 2014 ensimmäinen julkaistu K-toimitusmuotoinen Digiroad (Copyright Liikennevirasto/Digiroad 2014)

2) Pääkaupunkiseudulla tehdyt kelluvan auton mittaukset (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin Seudun Liikenne)

Tarkempi kuvaus aineistosta kirjallisuusviitteissä sekä MetropAccess-Digiroad -aineiston etusivulla.

—————————————————————————————————–
AINEISTON LATAUS
—————————————————————————————————–

VAIHTOEHTO 1: MetropAccess-Digiroad aineisto shapefile-muodossa (n. 111 Mb):
MetropAccess-Digiroad_UUSIMAA_2014-1_SHAPE.zip

VAIHTOEHTO 2: MetropAccess-Digiroad aineisto valmiina ArcGIS ohjelmiston File Geodatabasessa (n. 98 Mb):
MetropAccess-Digiroad_UUSIMAA_2014-1_GEODATABASE.zip

Huom! Vaihtoehto 2 on ainoastaan yhteensopiva ArcGIS ohjelmiston kanssa.

—————————————————————————————————–
PAKETTI SISÄLTÄÄ
—————————————————————————————————–

1. LICENSE_MetropAccess-Digiroad.txt – Sisältää tiedot käyttöehdoista sekä metadataa aineistosta.

Muokatut MetropAccess-tiedostot:
…………………………………………………….

1. METROPACCESS-DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI.shp -liikenneverkkotiedoston, joka on mahdollista ottaa reitityskäyttöön millä tahansa paikkatieto-ohjelmalla (esim. ArcGIS, QuantumGIS, GRASS).

2. METROPACCESS-DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI_ND.nd -tiedoston, joka on ArcGIS ohjelmistolle valmiiksi luotu NetworkDataset (ei yhteensopiva muiden ohjelmistojen kanssa). Tämä mahdollistaa aineiston välittömän käyttöönottamisen ArcGIS ohjelmistolla (versiot 10.0 ja 10.1). Huom. vaatii Network Analyst -lisäosan.

3. METROPACCESS_DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI_ND_Junctions.shp – Network Datasetin toimimiseksi vaadittava noodi-pistetiedosto.

Lisäksi paketti sisältää tietoa erityyppisistä risteyksistä LiikenneElementit -kansiossa:

4. Liikennevalot.shp, joka kuvaa tieverkon risteyksiä, joihin kohdistuu liikennevalot.

5. KevytLiikenne.shp, joka kuvaa tieverkon risteyksiä, joihin kohdistuu kevyen liikenteen väylä.

6. Rampit.shp, joka kuvaa tieverkon risteyksiä, joihin kohdistuu ramppi.

7. TavallisetRisteykset.shp, joka kuvaa risteyksiä, joihin ei kohdistu edeltäviä liikenne-elementtejä.

Digiroad-tiedostot:
…………………………………………………….
MetropAccess-tiedostojen lisäksi paketti sisältää Digiroadin K-toimitusmuodon mukana tulevat tiedostot:

1. DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS.dbf
2. DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS_ELEMENTTI.dbf
3. DIGIROAD_KETJU.shp
4. DIGIROAD_NIMI.dbf
5. DIGIROAD_OPASTUSTAULUN_INFORMAATIO.dbf
6. DIGIROAD_PALVELU.shp
7. DIGIROAD_SEGMENTTI.shp
8. DIGIROAD_SEGMENTTI_KAANTYMISMAARAYS.dbf

*Katso tiedostojen selitteet Digiroadin tietolajien kuvauksesta (sivu 45–>)

—————————————————————————————————–
METROPACCESS-DIGIROAD ATTRIBUUTTIEN SELITTEET
—————————————————————————————————–
MetropAccess-Digiroadissa on normaalien Digiroadin tietolajien (sivu 45 –>) lisäksi seuraavat sarakkeet:

  • Digiroa_aa – Tie-elementin läpiajoaika (minuuttia) perustuen nopeusrajoitukseen.
  • Kokopva_aa – Tie-elementin läpiajoaika (minuuttia), jossa on huomioitu risteyshidastuvuudet. Koko päivän keskiarvo.
  • Keskpva_aa – Tie-elementin läpiajoaika (minuuttia), jossa on huomioitu risteyshidastuvuudet. Keskipäivä: klo 09:00-14:59.
  • Ruuhka_aa – Tie-elementin läpiajoaika (minuuttia), jossa on huomioitu risteyshidastuvuudet. Ruuhka-aika: klo 07:00-08:59 & 15:00-16:59.
  • Pituus – Tie-elementin pituus metreinä.
  • KmH – Tie-elementillä voimassa oleva nopeusrajoitus.

—————————————————————————————————–
METROPACCESS-DIGIROAD KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ
—————————————————————————————————–

MetropAccess-Digiroad aineisto toimitetaan GSC_EUREF_FIN koordinaattijärjestelmässä.

—————————————————————————————————–
VIITTAUSKÄYTÄNNÖT
—————————————————————————————————–

Jos käytät MetropAccess-Digiroad-aineistoa tai tarjoamiamme työkaluja, toivomme, että viittaat laskennan pohjalla olevaan työhön hyvän julkaisutavan mukaisesti.

Menetelmän kuvaus:

Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014).
Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 127-136.

Jaakkola, T. (2013). Paikkatietopohjainen menetelmä autoilun ajoaikojen ja kokonaismatka-aikojen mallintamiseen – esimerkkinä pääkaupunkiseutu. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.  Geotieteiden ja maantieteen laitos.

—————————————————————————————————–
LISENSSI
—————————————————————————————————–

MetropAccess-Digiroad, jonka tekijä on MetropAccess-hanke / Accessibility Research Group (Helsingin Yliopisto) on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Lisätietoa lisenssistä: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Mikäli aineiston pohjalta laaditaan tieteellisiä julkaisuja, toivomme, että tekijät olisivat yhteydessä hankkeen johtajaan.