MetropAccess-matka-aikamatriisi – Datan kuvaus

—————————————————————————————————–
Aineiston lataukseen täältä–>
—————————————————————————————————–

—————————————————————————————————–
YLEISKUVAUS
—————————————————————————————————–
Aineisto käsittää matka-aika- ja etäisyystiedot kävellen, joukkoliikenteellä ja autolla kaikista pääkaupunkiseudun YKR-ruuduista (13 230 kpl) kaikkiin pääkaupunkiseudun YKR-ruutuihin (13 230 kpl).

Aineisto on tuotetty Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen MetropAccess-hankkeessa (2010-2014). Työtä ovat rahoittaneet KatuMetro-tutkimusohjelma sekä Helsingin yliopisto.

Aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Aineiston tuottaja ei vastaa aineistoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, epätarkkuuksista tai niiden käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

—————————————————————————————————–
DATAN RAKENNE
—————————————————————————————————–

Aineisto on jaettu 13230 tekstitiedostoon kunkin reitin kohdepisteen mukaan. Yksi tiedosto sisältää matka- ja matka-aikatietoja eri kulkumuodoilla (kävely, joukkoliikenne, autoilu) kustakin YKR-ruudusta tiedoston nimen mukaiseen YKR-ruutuun. Kussakin tiedostossa on täten aina 13230 riviä.

Tiedostoissa on 9 ominaisuustietokenttää: 1) from_id, 2) to_id, 3) Walk_time, 4) Walk_dist, 5) PT_total_time, 6) PT_time, 7) PT_dist, 8) Car_time ja 9) Car_dist.

Kentät on erotettu toisistaan puolipisteellä. Kenttien tietosisältö on kuvattu alla:

from_id: Reitin lähtöpisteenä olleen YKR-ruudun ID-tunnus

to_id: Reitin kohdepisteenä olleen YKR-ruudun ID-tunnus

walk_time: Matka-aika lähtöruudusta kohderuutuun kävellen

walk_dist: Kävelymatkan pituus metreinä

PT_total_time: Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä; sisältää mahdollisen kotona odottelun reitin alussa

PT_time: Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä; matka-aika alkaa lähdettäessä kotoa liikkeelle

PT_dist: Joukkoliikennematkan pituus metreinä

Car_time: Kokonaismatka-aika autolla lähtöruudusta kohderuutuun; matka-aika lasketaan kokonaismatkaketjun mukaan ovelta ovelle

Car_dist: Kokonaisautomatkan pituus metreinä

NODATA-arvot on kuvattu arvolla -1.

—————————————————————————————————–
TUOTANTOHISTORIA
—————————————————————————————————–

Autoreititys on tehty ArcGIS 10.1 -ohjelmiston OD Cost Matrix -työkalulla. Tieverkkoaineistona on käytetty Liikenneviraston kehittämän Digiroad-aineiston pohjalta muokattua MetropAccess-Digiroadia, jossa segmenttien läpikulkuajat on muutettu realistisemmiksi määrittämällä tieluokkakohtaisia risteyshidasteita. Laskennan impedanssina on käytetty tieverkkoaineiston keskipäivän mukaisia matka-aikatietoja.

Laskennoissa on huomioitu lisäksi kokonaismatkaketjut: 1) euklidinen etäisyys todellisesta lähtöpisteestä lähimpään verkostoviivakohteeseen, 2) keskimääräinen kävelyaika pysäköintipaikalle, 3) matka-aika autolla lähtöpisteestä kohdepisteeseen, 4) keskimääräinen pysäköintipaikan etsimiseen kuluva aika, 5) kävely pysäköintipaikalta kohteeseen ja 6) euklidinen etäisyys verkostoviivakohteesta todelliseen määränpäähän. Lisätietoja löytyy esimerkiksi Timo Jaakkolan pro gradu -työstä (ks. lopun viitteet).

Joukkoliikennereititys on tehty MetropAccess-Reititin työkalulla, joka huomioi kokonaismatkaketjut joukkoliikenteellä lähtöpisteestä kohteeseen: esim. 1) mahdollinen odottelu kotona, 2) kävely pysäkille, 3) odottelu pysäkillä, 4) matka-aika seuraavalle pysäkille, 5) liikkumismuodon vaihtoon kuluva aika, 7) matka-aika seuraavalle pysäkille ja 8) kävely kohteeseen. Reitityskellonajaksi valittiin keskipäivä klo 12 ja päivämääräksi perjantai 8.4.2013. Lisätietoja MetropAccess-Reitittimen käyttöohjeesta.

Kävelyreititys on myös laskettu MetropAccess-Reitittimellä säätämällä joukkoliikennevälineet pois käytöstä erillisestä asetustiedostosta, jolloin reitit perustuvat ainoastaan Open Street Mapin geometriaan. Sekä joukkoliikenne että kävelyajossa kävelynopeudeksi on asetettu reittioppaan oletus 70 metriä minuutissa.

—————————————————————————————————–
VIITTAUSKÄYTÄNNÖT
—————————————————————————————————–

Jos käytät MetropAccess-matka-aikamatriisia tai tarjoamiamme työkaluja, toivomme, että viittaat laskennan pohjalla olevaan työhön hyvän julkaisutavan mukaisesti. Voit viitata työhömme näin:

Datan/menetelmien kuvaus:
Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 127-136.

Datan DOI-tunniste:
Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). MetropAccess -Travel Time Matrix. DOI: 10.13140/2.1.2449.8884

—————————————————————————————————–
LISENSSI
—————————————————————————————————–

MetropAccess-matka-aikamatriisi, jonka tekijä on MetropAccess-hanke / Accessibility Research Group (Helsingin Yliopisto) on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Lisätietoa lisenssistä: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Mikäli aineiston pohjalta laaditaan tieteellisiä julkaisuja, toivomme, että tekijät olisivat yhteydessä hankkeen johtajaan.

—————————————————————————————————–
ESIMERKKEJÄ METROPACCESS-TYÖKALUJEN KÄYTÖSTÄ TUTKIMUSTYÖSSÄ
—————————————————————————————————–

Salonen, M. & Toivonen, T. (2013). Modelling travel time in urban networks: comparable measures for private car and public transport. Journal of Transport Geography 31, 143–153.

Jaakkola, T. (2013). Paikkatietopohjainen menetelmä autoilun ajoaikojen ja kokonaismatka-aikojen mallintamiseen – esimerkkinä pääkaupunkiseutu. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.
Geotieteiden ja maantieteen laitos.

Lahtinen, J., Salonen, M. & Toivonen, T. (2013). Facility allocation strategies and the sustainability of service delivery: Modelling library patronage patterns and their related CO2-emissions. Applied Geography 44, 43-52.

Salonen, M., Toivonen, T. & Vaattovaara, M. (2012). Arkiliikkumisen vaihtoehdoista monikeskuksistuvassa metropolissa: Kaksi näkökulmaa palvelujen saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla.
Yhdyskuntasuunnittelu 3/2012

Jäppinen, S., Toivonen, T. & Salonen, M. (2013). Modelling the potential effect of shared bicycles on public transport travel times in Greater Helsinki: An open data approach. Applied Geography 43, 13-24.

————————————————————————————————————————
Aineiston lataukseen täältä–>
—————————————————————————————————–

1 thought on “MetropAccess-matka-aikamatriisi – Datan kuvaus

  1. Päivitysilmoitus: Such maps, very travel time, so culurs, wow | Paikkatietojumala

Kommentointi on suljettu.