Visualisointi galleria

Alla esittelemme valikoituja visualisointeja hankkeessa tehdyistä töistä:

—————————-
Päivä kaupunkipyöriä Helsingissä :
—————————-

Kaupunkipyörät 15.5.2017

Kartalla liikkuvat kaikki Helsingin kaupunkipyörillä tehdyt matkat (~7200) maanantaina 15.5.2017. Lisätietoa visualisoinnista :https://blogs.helsinki.fi/saavutettavuus/2018/05/paiva-kaupunkipyoria-helsingissa/

—————————-
Juhannustiedettä:
—————————-
Juhannus tuli ja meni, mutta minne ihmiset menivät viettämään juhannusta? Ja milloin juhannustunnelma oli korkeimmillaan? Alla tutkailemme asiaa käyttäen apuna julkisia sosiaaliseen mediaan postattuja Instagram valokuvia vuosilta 2014 ja 2015. Analyysissa on huomioitu ainoastaan ns. geotägätyt Instagram valokuvat, joiden sijainti on pystytty määrittämään koordinaattien avulla.

Instagram käyttäjien sijainnit ennen juhannusta ja juhannusviikonlopun aikana (5000 käyttäjän satunnaisotos) vuosina 2015 (yllä) ja 2014 (alla). Analyysin oletuksena on, että käyttäjän juhannusviikonloppuna ottamat kuvat kertovat kuvaajan sijainnin juhannuksena (purppura piste), kun taas valokuvat jotka on otettu ennen juhannusta (2 viikon sisällä) näyttävät samojen käyttäjien sijainnit “normaalina” aikana (vaaleanpunainen piste). Viivat pisteiden välillä kertovat mihin ihmiset ovat liikkuneet.

Alla olevat tiheyskartat näyttävät alueet, joilla Instagram valokuvia on otettu runsaasti ennen juhannusta (vasen kuva) ja juhannuksen aikaan (oikea kuva). Mitä vaaleampi värisävy on, sitä enemmän alueelle on “klusteroitunut” sosiaalisen median sisältöä. Kartoista voi helposti huomata, kuinka ennen juhannusta otetut kuvat ovat keskittyneet kaupunkien läheisyyteen joissa asukastiheyskin on suuri. Juhannusviikonlopun aikaan kaupunkialueet kuitenkin selkeästi hiljenevät ja sisältöä tuleekin aiempaa enemmän rannikkojen läheisyydessä ja maaseutualueilla, joissa ihmiset mielellään viettävät viikonloppua juhannusjuhlien aikaan.


Vuosi 2015. 5000 valokuvan satunnaisotanta, joka on klusteroitu Kernell-density tiheysfunktiolla (1km resoluutio, 10 km etsintäradius).


Vuosi 2014.

Instagram sisältöjen ajallinen tarkastelu näyttää (alla), kuinka juhannusaaton iltana kokkojen syttyessä ihmiset ovat aktiivisimmillaan ja toivottavat ystävilleen “Hyvää juhannusta!” valokuvien muodossa. Juhannusaaton aktiivisuuspiikki erottuu muista tutkimusajan viikonpäivistä selkeästi. Lisäksi tutkimusaineiston vuosienvälinen vertailu osoittaa, että Instagrammin käyttö on lisääntynyt vuodessa hurjasti, sillä käyttäjämäärät ja sisältömäärät ovat yli kaksinkertaistuneet vuodessa.

Juhannus on suomalaisille tunnetusti tärkeä juhla, joka erottuukin selkeästi sosiaalisessa mediassa omanlaisenaan ja poikkeavana aktiivisuuspiikkinä. Pian onkin sitten taas jo joulu….Jäämme mielenkiinnolla odottamaan millaisen digitaalisen jalanjäljen kansamme jättää joulupyhien aikaan. =)

———————————————————


Rautatientorin saavuttamat asukkaat eri kulkumuodoilla matka-ajan kasvaessa. Visualisointi on tehty Helsingin Sanomissa julkaistun artikkelin tueksi, jonka voi lukea täältä.


Esimerkki-visualisointi saavutettavuudesta joukkoliikenteellä valikoituun kohteeseen perustuen matka-aikaan. Datana on käytetty MetropAccess-matka-aikamatriisia ja visualisointi on tehty MetropAccess-MapGenerator -työkalulla, joka visualisoi automaattisesti matka-aikamatriisi -tiedostoja.


Space-time cube representation of individual journeys of riverboats in Peruvian Amazonia. Figure from conference paper: Tenkanen et at. 2014, @OGRS 2014.


Travel speeds of individual journeys and river heights at Peruvian Amazonia. Figure from conference paper: Tenkanen et at. 2014, @OGRS 2014.


Travel speeds of vessels along the navigation routes at Peruvian Amazonia. Figure from conference paper: Tenkanen et at. 2014, @OGRS 2014.