Julkaisut

Tutkimusryhmän jäsenten valikoituja saavutettavuuteen liittyviä julkaisuja:

 • Willberg E. (2019) Bike-sharing as part of urban mobility in Helsinki – A user perspective. Master’s Thesis. University of Helsinki. The Department of Geosciences and Geography.[online]
 • Bergroth C., Järv O.,  Tenkanen H.,& Toivonen T. (2019). Matkapuhelinaineisto paljastaa kaupungin dynamiikan. Positio 1/2019. [online]
 • Järv O, Tenkanen H, Salonen M, Ahas R & Toivonen T. (2018). Dynamic cities: Location-based accessibility modelling as a function of time. Applied Geography 95, 101-110. [online]
 • Tenkanen H. (2017).Capturing time in space – Dynamic analysis of accessibility and mobility to support spatial planning with open data and tools. PhD Dissertation. Department of Geosciences and Geography, A55, Unigrafia, Helsinki [online].
 • Tarnanen A. (2017). Pyöräilyn nopeuksien ja matka-aikojen paikkatietopohjainen mallinnus pääkaupunkiseudulla. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maantieteen laitos. [online]
 • Järv O, Tenkanen H, Toivonen T. (2017). Enhancing spatial accuracy of mobile phone data using multi-temporal dasymetric interpolation. International Journal of Geographical Information Science, 1–22. [online]
 • Repo, J. (2017). Palveluiden saavutettavuuden muutos pitkällä aikavälillä: tapaustutkimuksena pääkaupunkiseudun kirjastoverkko. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maantieteen laitos. [online]
 • Numminen, K. (2017). Liikenteen hinnoittelun vaikutus vähittäiskaupan saavutettavuuteen – tarkastelussa joukkoliikenteen hinnoittelu-uudistus.Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maantieteen laitos. [online}
 • Tenkanen, H., Saarsalmi, P., Järv, O., Salonen, M. & Toivonen, T. (2016). Health research needs more comprehensive accessibility measures: integrating time and transport modes from open data. International Journal of Health Geographics 15: 23, 1-12. [online]
 • Salonen, M., Toivonen, T., Tenkanen, H., Heikinheimo, V. & Järv, O. (2016). Saavutettavuuden analyysia todellisilla matka-ajoilla. Positio 1/2016. [online]
 • Laatikainen, T., Tenkanen, H., Kyttä, M. & Toivonen, T. (2015). Comparing conventional and PPGIS approaches in measuring equality of access to urban aquatic environments. Landscape and Urban Planning 144, 22–33. [online]
 • Tenkanen, H., Salonen, M., Lattu, M. & Toivonen, T. (2015). Seasonal fluctuation of riverine navigation and accessibility in Western Amazonia: An analysis combining a cost-efficient GPS-based observation system and interviews. Applied Geography 63, 273–282. [online]
 • Mäntyniemi, M. (2015). Liikuntapaikkojen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla – tarkastelussa jääkiekko ja ratsastus. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maantieteen laitos. [online]
 • Salonen, M., Tenkanen, H. & Toivonen, T. (eds.) (2015). Analysing multimodal accessibility and mobility in urban environments. Final report of a PhD/MSc course. Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maantieteen laitos. [online]
 • Pouzols, F. M., Toivonen, T., Di Minin, E., Kukkala, A. S., Kullberg, P., Kuusterä, J., Lehtomäki, J., Tenkanen, H., Verburg, P. H. & Moilanen, A. (2014). Global protected area expansion is compromised by projected land-use and parochialism. Nature 516: 383-387. Doi:10.1038/nature14032 [online]
 • Toivonen, T., Salonen, M., Tenkanen, H., Saarsalmi, P., Jaakkola, T. & Järvi, J. (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 27-136. [online]
 • Toivonen, T., Salonen, M., Tenkanen, H. & Saarsalmi, P. (2014). Saavutettavuutta laskemassa pääkaupunkiseudulla. Kvartti : Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu, 2014 / 2: 56-65. [online]
 • Salonen, M., Broberg, A. Kyttä, M. & Toivonen, T. (2014). Do suburban residents prefer the fastest or low-carbon travel modes? Combining public participation GIS and multimodal travel time analysis for daily mobility research. Applied Geography, 53: 438–448. [online]
 • Tenkanen, H., Salonen, M., Lattu, M. & Toivonen, T. (2014). Geographic knowledge discovery from sparse GPS-data with R – Spatio-temporal examination of Amazonian river transports. On a book: Jolma, A., Sarkola, P. & Lehto, L. (eds.) Proceedings of the 3rd Open Source Geospatial Research & Education Symposium OGRS 2014. Aalto University publication series, Science + Technology, 5: 123-130. [online]
 • Järvi, J., Salonen, M., Saarsalmi, P., Tenkanen, H. & Toivonen, T. (2014). Reititin: an open source tool for analysing accessibility by public transport in Greater Helsinki. On a book: Jolma, A., Sarkola, P. & Lehto, L. (eds.) Proceedings of the 3rd Open Source Geospatial Research & Education Symposium OGRS 2014. Aalto University publication series, Science + Technology, 5: 149-154. [online]
 • Käyhkö, H. (2014). Palveluiden saavutettavuus pääkaupunkiseudulla vanhusten kannalta.  Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maantieteen laitos. [online]
 • Saarsalmi, P. (2014). Päivittäistavarakaupan spatio-temporaalinen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maantieteen laitos. [online]
 • Jaakkola, T. (2013). Paikkatietopohjainen menetelmä autoilun ajoaikojen ja kokonaismatka-aikojen mallintamiseen – esimerkkinä pääkaupunkiseutu. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maantieteen laitos. [online]
 • Tenkanen, H. (2013). Geographic knowledge discovery from sparse GPS-data: Revealing spatio-temporal patterns of Amazonian river transports. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maantieteen laitos. [online]
 • Lahtinen, J., Salonen, M. & Toivonen, T. (2013). Facility allocation strategies and the sustainability of service delivery: Modelling library patronage patterns and their related CO2-emissions. Applied Geography 44, 43-52. [online]
 • Salonen, M. & Toivonen, T. (2013). Modelling travel time in urban networks: comparable measures for private car and public transport. Journal of Transport Geography 31, 143–153. [online]
 • Jäppinen,  S., Toivonen, T. & Salonen, M. (2013). Modelling the potential effect of shared bicycles on public transport travel times in Greater Helsinki: An open data approach. Applied Geography 43, 13-24. [online]
 • Salonen, M., Maeda, E. & Toivonen, T. (2013). Evaluating the Impact of Distance Measures on Deforestation Simulations in the Fluvial Landscapes of Amazonia. DOI: 10.1007/s13280-013-0463-x [online]
 • Salonen, M., Toivonen, T. & Vaattovaara, M. (2012). Arkiliikkumisen vaihtoehdoista monikeskuksistuvassa metropolissa: Kaksi näkökulmaa palvelujen saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. Yhdyskuntasuunnittelu 3/2012, 8-27.
 • Salonen, M., Toivonen, T., Cohalan, C-M. & Coomes, O. (2012). Critical distances: Comparing measures of spatial accessibility in the riverine landscapes of Peruvian Amazonia. Applied Geography 32 (2), 501-513. [online]
 • Salonen, M., Toivonen, T. & Maeda, E. (2011). The role of quantitative accessibility information in understanding resource extraction patterns: Examples from the Peruvian Amazonia. Tropentag 2011 (Bonn), Conference proceedings. [online]
 • Salo, M., Helle, S. & Toivonen, T. (2011). Allocating Logging Rights in Peruvian Amazonia—Does It Matter to Be Local? PLoS ONE 6 (5), e19704. doi:10.1371/journal.pone.0019704 [online]
 • Toivonen, T., Jaakkola, T. & Vuori, M. (2010). Solmukohta vai pussinperä? Kumpulan kampus pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkossa. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B 55. [online]
 • Vuori, M. (2010). Saavutettavuuden maantiedettä Perun Amazoniassa. Positio 1/2010. [online]
 • Vuori, M. (2009). Accessibility as a determinant of opportunities – a case study from Peruvian Amazonia. Pro gradu. [online]
 • Salo, M. & Toivonen, T. (2009). Tropical Timber Rush in Peruvian Amazonia: Spatial Allocation of Forest Concessions in and Univentoried Frontier. Environmental Management 44 (4), 609-623. [online]
 • Schulman, L., Toivonen, T. & Ruokolainen, K. (2007). Analysing botanical collecting effort in Amazonia and correcting for it in species range estimation. Journal of Biogeography 34, 1388-1399.