Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi 2018

—————————————————————————————————–
YLEISKUVAUS
—————————————————————————————————–
Aineisto käsittää matka-aika- ja etäisyystiedot kävellen, pyöräillen, joukkoliikenteellä ja henkilöautolla kaikista pääkaupunkiseudun 250 metrin tilastoruuduista (13 231 kpl) kaikkiin pääkaupunkiseudun tilastoruutuihin (13 231 kpl). Ruudukko vastaa Tilastokeskuksen valtakunnallista tilastoruutua, jota käytetään myös YKR-aineistossa. Vuoden 2018 matriisissa tulokset on laskettu kahtena eri vuorokaudenaikana: 1) keskipäivällä ja 2) ruuhka-aikaan.

Keskipäivän tulokset ovat menetelmällisesti vertailukelpoisia vuosien 2013 ja 2015 matriisien kanssa. Ruuhka-ajan tulokset ovat menetelmällisesti vertailukelpoisia vuoden 2015 matriisin kanssa (HUOM: katso kuitenkin kohta “Huomioitavaa autovertailussa eri vuosien matriisien välillä”).

Aineisto on tuotettu Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen Savutettavuustutkimusryhmän MetropAccess-hankkeessa (2010–2018). Työtä ovat rahoittaneet KatuMetro-tutkimusohjelma sekä Helsingin yliopisto.

Aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Aineiston tuottaja ei vastaa aineistoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, epätarkkuuksista tai niiden käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Tarkka kuvaus aineiston laatimisesta on dokumentoitu ryhmämme GitHub-sivustolla.

—————————————————————————————————–
AINEISTON LATAUS
—————————————————————————————————–

Aineisto (13 231 tekstititiedostoa) on jaettu niiden käsittelyn helpottamiseksi alikansioihin, jotka sisältävät useita (n. 4-150 kpl) matka-aikamatriisitulostiedostoja. Samaan kansioon on niputettu kaikki matka-aikamatriisit, joiden YKR-grid-ID:n neljä ensimmäistä numeroa ovat yhtenevät (esim. 5785xxx). Voit vilkaista matka-aikamatriisin ID-tunnisteiden (‘YKR_ID’) sijainnit ja tiedostokansioiden nimet tältä kartalta. Aineiston voi ladata kokonaisena pakattuna tiedostopakettina

Tulostiedostot voidaan esittää kartalla MetropAccess-YKR-grid-Shapefile -paikkatietoaineiston avulla. Tiedot liitetään toisiinsa tekstitiedostoista löytyvän lähtöruudun id-tunnuksen (’from_id’), sekä shapefile-tiedostosta löytyvän id-tunnuksen (‘YKR_ID’) perusteella.

—————————————————————————————————–
TEKSTITIEDOSTOJEN RAKENNE
—————————————————————————————————–

Aineisto on jaettu 13231 tekstitiedostoon kunkin reitin kohdepisteen mukaan. Yksi tiedosto sisältää matka- ja matka-aikatietoja eri kulkumuodoilla (kävely, joukkoliikenne, autoilu) kustakin YKR-ruudusta tiedoston nimen mukaiseen YKR-ruutuun. Kussakin tiedostossa on täten aina 13231 riviä.

Puuttuvat arvot (NoData) on tallennettu arvona -1.

Vuoden 2018 matriisissa on 17 puolipisteellä eroteltua ominaisuustietokenttää: 1) from_id, 2) to_id, 3) walk_t, 4) walk_d, 5) bike_f_t, 6) bike_s_t, 7) bike_d, 8) pt_r_tt, 9) pt_r_t, 10) pt_r_d, 11) pt_m_tt, 12) pt_m_t, 13) pt_m_d, 14) car_r_t, 15) car_r_d, 16) car_m_t, 17) car_m_d, 18) car_sl_t

Kenttien nimissä esiintyvät lyhenteet:

pt = public transport = julkinen liikenne
car = auto
walk = kävely
bike = pyöräily
r= rush hour = ruuhka-aika
m= midday = keskipäivä
f = fast = nopea pyöräily
s = slow = hidas pyöräily
t = time = aika
tt = total time = kokonaisaika
d = distance = etäisyys
sl = speed limit = nopeusrajoitus

Huom! Keskipäivän tulokset ovat menetelmällisesti vertailukelpoisia vuosien 2013 ja 2015 aineistojen kanssa (Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi 2013, Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi 2015). Ruuhka-ajan tulokset olivat uusi ominaisuus vuoden 2015 matka-aikamatriisissa, minkä vuosi ruuhka-ajan tulokset ovat menetelmällisesti vertailukelpoisia ainoastaan vuoden 2015 tulosten kanssa. Katso kuitenkin kohta “Huomioitavaa autovertailussa eri vuosien matriisien välillä”

Kenttien tietosisältö:

from_id: Reitin lähtöpisteenä olleen YKR-ruudun ID-tunnus
to_id: Reitin kohdepisteenä olleen YKR-ruudun ID-tunnus
walk_t: Matka-aika lähtöruudusta kohderuutuun kävellen (walk_time)
walk_d: Kävelymatkan pituus metreinä (walk_distance)
bike_f_t Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohteruutuun nopeasti pyöräillen  (Bike_fast_time); sisältää pyörän lukitsemiseen ja avaamiseen kuluvan ajan (1 minuutti)
bike_s_t Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohteruutuun hitaasti pyöräillen (Bike_slow_time); sisältää pyörän lukitsemiseen ja avaamiseen kuluvan ajan (1 minuutti)
bike_d Pyöräilymatkan pituus metreinä (bike_distance)
pt_r_tt: Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä ruuhka-aikaan; sisältää mahdollisen kotona odottelun reitin alussa (Public transport rush hour total time)
pt_r_t: Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä ruuhka-aikaan; matka-aika alkaa lähdettäessä kotoa liikkeelle (Public transport rush hour time)
pt_r_d: Joukkoliikennematkan pituus metreinä ruuhka-aikaan (Public transport rush hour distance)
pt_m_tt: Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä; sisältää mahdollisen kotona odottelun reitin alussa (Public transport midday total time)
pt_m_t: Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä; matka-aika alkaa lähdettäessä kotoa liikkeelle (Public transport midday time)
pt_m_d:  Joukkoliikennematkan pituus metreinä keskipäivällä (Public transport midday distance)
car_r_t:  Kokonaismatka-aika autolla lähtöruudusta kohderuutuun ruuhka-aikaan; matka-aika lasketaan kokonaismatkaketjun mukaan ovelta ovelle (Car rush hour time)
car_r_d: Kokonaisautomatkan pituus metreinä ruuhka-aikaan (Car rush hour distance)
car_m_t:  Kokonaismatka-aika autolla lähtöruudusta kohderuutuun keskipäivällä; matka-aika lasketaan kokonaismatkaketjun mukaan ovelta ovelle (Car midday time)
car_m_d:  Kokonaisautomatkan pituus metreinä keskipäivällä (Car midday distance)
car_sl_t:  Kokonaismatka-aika autolla lähtöruudusta kohderuutuun nopeusrajoituksen mukaan ilman hidasteita; matka-aika lasketaan kokonaismatkaketjun mukaan ovelta ovelle

———————————————–
TUOTANTOHISTORIA
——————————————–

AUTOREITITYS on tehty avoimella DORA (DOor-to-door Routing Analyst)-työkalulla, joka on kehitetty tässä projektissa. DORA on toteutettu tietokantaohjelmisto PostgreSQL:n paikkatietolaajennos PostGIS:n tarjoaman pgRouting paketin avulla (työkalu: pgr_dijkstraCost) Tieverkkoaineistona on käytetty Liikenneviraston kehittämän Digiroad-aineiston (Digiroad K) pohjalta muokattua MetropAccess-Digiroadia, jossa segmenttien läpikulkuajat on muutettu realistisemmiksi määrittämällä tieluokkakohtaisia risteyshidasteita.

Laskennan impedanssina on käytetty tieverkkoaineiston matka-aikakoja 1) ruuhka-aikaan 2) keskipäivällä sekä 3) noudattaen pelkästään nopeusrajoituksia ilman lisähidasteita.

Laskennoissa on huomioitu lisäksi kokonaismatkaketjut:
1) euklidinen etäisyys todellisesta lähtöpisteestä lähimpään verkostoviivakohteeseen,
2) keskimääräinen kävelyaika pysäköintipaikalle,
3) matka-aika autolla lähtöpisteestä kohdepisteeseen,
4) keskimääräinen pysäköintipaikan etsimiseen kuluva aika,
5) kävely pysäköintipaikalta kohteeseen, sekä
6) euklidinen etäisyys verkostoviivakohteesta todelliseen määränpäähän.

Huomioitavaa autovertailussa eri vuosien matriisien välillä:
1) Helsingin alueella nopeusrajoitukset ovat kautta linjan alentuneet vuoteen 2015 verrattuna. Esimerkiksi valtaosalla tonttikaduista nopeusrajoitukset ovat alentuneet 30km/h:n.
2) Vuoden 2018 reitykset perustuvat talviajan nopeusrajoituksiin, kun vuonna 2015 käytössä olivat kesäajan nopeusrajoitukset. Moottoriteillä nopeusrajoitukset näin ollen laskevat 120km/h:sta 100km/h:n
3) Vuoden 2015 aineistossa Mannerheimintien nopeusrajoitus oli virheellisesti 80km/h, mikä vuoden 2018 aineistossa on muutettu vastaamaan osuuden todellista nopeusrajoitusta

Lisätietoja laskennoista löytyy Timo Jaakkolan pro gradu -työstä sekä Terrassa julkaistusta datankuvausartikkelistamme.

JOUKKOLIIKENNEREITITYS on tehty MetropAccess-Reititin työkalulla, joka huomioi kokonaismatkaketjut joukkoliikenteellä lähtöpisteestä kohteeseen:
1) mahdollinen odottelu kotona,
2) kävely pysäkille,
3) odottelu pysäkillä,
4) matka-aika seuraavalle pysäkille,
5) liikkumismuodon vaihtoon kuluva aika,
6) matka-aika seuraavalle pysäkille, sekä
7) kävely kohteeseen.

Vuoden 2018 aineiston  julkisen liikenteen reititykset perustuvat maanantain 29.1.2018 aikataulutietoihin. Reititys toistettiin kahdelle eri vuorokauden ajalle:
1) keskipäivällä (haarukointi klo 12-13 kymmenellä eri lähtöajalla)
2) ruuhka-aikaan (haarukointi klo 8-9 kymmenellä eri lähtöajalla)

Lisätietoja haarukoinnista MetropAccess-Reitittimen käyttöohjeesta.

PYÖRÄILYREITITYS  on myös tehty autoreitityksessä käytettyä DORA työkalua hyödyntäen. Tieverkkoaineistona on käytetty Liikenneviraston kehittämän Digiroad-aineiston (Digiroad K) pohjalta muokattua MetropAccess-CyclingNetwork-aineistoa. Siinä tiesegmenttien läpikulkuajat on muutettu realistisemmiksi, käyttäen hyväksi Strava-Metro-urheilusovellusaineistoa pääkaupunkiseudulta vuodelta 2016 sekä kaupunkipyöräaineistoa Helsingistä vuodelta 2017.

Jokaiselle tiesegmentille on laskettu erillinen nopeusarvo sekä nopealle että hitaalle pyöräilylle. Nopean pyöräilyn arvo perustuu prosentuaaliseen erotukseen Strava aineiston tiesegmenttikohtaisen keskinopeuden ja koko Strava aineiston keskinopeuden välillä. Saman prosentuaalinen erotuksen avulla on laskettu nopeusarvo hitaalle pyöräilylle suhteuttamalla jokaisen tiesegmentin nopeus hitaan pyöräilyn vertailuarvoon, joka perustuu kaupunkipyöräaineiston avulla laskettuun keskinopeuteen.

    • Nopean pyöräilyn vertailuarvona on käytetty nopeutta 19 km/h. Nopeusarvo perustuu Strava-käyttäjien tiesegmenttikohtaiseen keskinopeuteen pääkaupunkiseudulla. Matka-aikaan on lisäksi lisätty 1 minuutti, joka kuluu pyörän avaamiseen (30 s) ja lukitsemiseen (30 s) matkan alussa ja lopussa.
    • Hitaan pyöräilyn vertailuarvona on käytetty nopeutta 12 km/h. Nopeusarvo perustuu kaupunkipyöräkäyttäjien keskimääräiseen matka-aikaan. Matka-aikaan on lisäksi lisätty 1 minuutti, joka kuluu pyörän avaamiseen (30 s) ja lukitsemiseen (30 s) matkan alussa ja lopussa.

Lisätietoa käytetystä Strava-aineistosta löytyy julkaisemastamme Pyöräilyn reitit ja sujuvuus raportista. 

KÄVELYREITITYS on myös laskettu MetropAccess-Reitittimellä säätämällä joukkoliikennevälineet pois käytöstä erillisestä asetustiedostosta, jolloin reitit perustuvat ainoastaan Open Street Mapin kartta-aineistoihin. kävelynopeudeksi on asetettu 70 metriä minuutissa (reittioppaan oletus).

Kaikki vuoden 2018 laskennat on tehty hyödyntäen CSC:n laskentaresursseja (https://www.csc.fi/home).

—————————————————————————————————–
DOKUMENTAATIO
—————————————————————————————————–

Aineiston dokumentointi on luettavissa kokonaisuudessaan GitHub-sivustolla:
https://github.com/AccessibilityRG/HelsinkiRegionTravelTimeMatrix2015

Oleelliset tiedot voi lukea myös latauspaketin mukana tulevasta Metadata-tiedostosta.

—————————————————————————————————–
VIITTAUSKÄYTÄNNÖT
—————————————————————————————————–

Toivomme, että viittaat laskennan pohjalla olevaan työhön hyvän julkaisutavan mukaisesti jos käytät Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisia tai tarjoamiamme työkaluja. Voit viitata työhömme seuraavasti.

Datan/menetelmien kuvaus: Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 127-136.

Datan DOI-tunniste:
Tenkanen, H., J.L. Espinosa, E. Willberg, V. Heikinheimo, A. Tarnanen, T. Jaakkola, J. Järvi, M. Salonen, T. Toivonen (2018). Helsinki Region Travel Time Matrix 2018. DOI: 10.13140/RG.2.2.20858.39362

—————————————————————————————————–
LISENSSI
—————————————————————————————————–
Pääkaupunkiseudun-Matka-aikamatriisi, jonka tekijä on MetropAccess-hanke / Accessibility Research Group (Helsingin Yliopisto) on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Lisätietoa lisenssistä: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Mikäli aineiston pohjalta laaditaan tieteellisiä julkaisuja, toivomme, että tekijät olisivat yhteydessä hankkeen johtajaan.