Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi

Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi käsittää matka-aika- ja etäisyystiedot kävellen, pyörällä, joukkoliikenteellä ja autolla kaikista pääkaupunkiseudun YKR-ruuduista (13 231 kpl) kaikkiin pääkaupunkiseudun YKR-ruutuihin (13 231 kpl). Aineisto on tuotettu kolmelta eri vuodelta:

Vertailu eri vuosien aineistoista löytyy Galleria-osiosta.

Aineistot on tuotettu Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen Digital Geography Labissa MetropAccess-hankkeessa (2010–2017). Työtä ovat rahoittaneet KatuMetro-tutkimusohjelma sekä Helsingin yliopisto.

—————————————————————————————————–

VIITTAUS
Jos käytätte Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisia tai tarjoamiamme työkaluja, toivomme, että viittaatte laskennan pohjalla olevaan työhön hyvän julkaisutavan mukaisesti. Voitte viitata työhömme seuraavasti:

Datan/menetelmien kuvaus:
Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 127-136.

Viittaus aineistoon / Helsinki Region Travel Time Matrix 2015:
Toivonen, T., H. Tenkanen, V. Heikinheimo, T. Jaakkola, J. Järvi & M. Salonen (2015). Helsinki Region-Travel Time Matrix 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.1901.3201

Viittaus aineistoon / Helsinki Region Travel Time Matrix 2013:
Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). Helsinki Region Travel Time Matrix 2014. DOI: 10.13140/RG.2.1.2159.3683

LISENSSI
Pääkaupunkiseudun-Matka-aikamatriisi, jonka tekijä on MetropAccess-hanke / Accessibility Research Group (Helsingin Yliopisto) on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Lisätietoa lisenssistä: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Mikäli aineiston pohjalta laaditaan tieteellisiä julkaisuja, toivomme, että tekijät olisivat yhteydessä hankkeen johtajaan.