All posts by Ville J Mäkipelto

Finnish guy. Just another PhD student trying to make sense of the world and people living in it. A wannabe Biblical scholar.

Young Scholars from Northern European Universities Gathered in Helsinki for OTSEM

The annual meeting of the OTSEM network was hosted by the University of Helsinki last weekend (8.-10.9.2017). The meeting was held at Park Hotel Käpylä and it was co-sponsored by the Finnish Academy’s Centre of Excellence “Changes in Sacred Texts and Traditions”  and the Finnish Institute in the Middle East. Around 60 young scholars from 13 different institutions and 7 different countries took part in the successful scholarly discussions. Continue reading Young Scholars from Northern European Universities Gathered in Helsinki for OTSEM

Kuka väärentää Qumranin tekstifragmentteja?

Kirjoittanut Jutta Jokiranta

Harvoin tekstintutkijat ovat niin kuumien aiheiden äärellä, että maapallon toisella puolella olevat tutkijat haluavat välittömästi tietää, mitä konferenssissa puhutaan. Tänä kesänä Berliinissä käsiteltiin sen verran ajankohtaisia aiheita, että sessiot nauhoitettiin ja katsojia on kertynyt jo lähemmäs pari tuhatta. Kysymys on tekstiväärennöksistä. Continue reading Kuka väärentää Qumranin tekstifragmentteja?

Eläimellistä menoa Mesopotamiassa: Gilgamesh-eepos muinaisen eläinsuhteen ilmentäjänä

Kirjoittanut Timo Tekoniemi

Eläimet muodostivat olennaisen osan ihmisten elämää ja elinpiiriä jo vuosituhansia sitten, ja usein ihmiset jopa asuivat samoissa tiloissa kotieläinten kanssa. Kulttuurintutkimuksessa on kuitenkin perinteisesti oltu kiinnostuneempia ihmisen toiminnasta, joten eläimet ovat monessa mielessä jääneet tutkimuksessa paitsioon. Muinaisia tekstejä lukiessa kuitenkin nopeasti huomaa, miten täynnä erilaista eläinkuvastoa teokset ovatkaan. Pelkkien kuvainnollisten ”koristeiden” sijaan eläimet saavat esimerkiksi muinaisessa Gilgamesh-eepoksessa hyvinkin monisyisiä ja jopa juonenkuljetuksellisesti tärkeitä merkityksiä ja rooleja. Continue reading Eläimellistä menoa Mesopotamiassa: Gilgamesh-eepos muinaisen eläinsuhteen ilmentäjänä

Urheat kuninkaat rannalla: meri ja kuningasideologia Vanhan testamentin maailmassa

Kirjoittanut Joanna Töyräänvuori

Merta kuvaillaan monien kuivien aavikkokansojen teksteissä. Myös Vanhassa testamentissa meri mainitaan useaan otteeseen, vaikka sen kirjoittajat eivät olleet merenkävijäkansaa. Syy näille maininnoille saattaa piillä paljon Vanhaa testamenttia varhaisemmissa teksteissä, sillä meri nousi osaksi poliittista retoriikkaa jo muinaisen Mesopotamian nuolenpääteksteissä. Kuninkaallisissa piirtokirjoituksissa esiintyvässä, poliittista valtaa legitimoivassa symbolikielessä käytettiin hyväksi myrskynjumalan ja meren välisestä kamppailusta kertovaa myyttiä, ns. Chaoskampf-myyttiä.

Myytti Välimeren ja Aleppon myrskynjumalan taistelusta sai alkunsa valloittajana ja vallananastajana tunnetun akkadilaiskuningas Sargon Suuren aikana. Se kehittyi sittemmin paitsi puhtaana mytologiana amorilaiskansojen kulttuuripiirissä, myös kuningasvaltaa oikeuttavana poliittisena kielenkäyttönä mesopotamialaisten kuninkaiden piirtokirjoituksissa. Ensimmäiset viitteet taistelusta meren ja jumalan välillä ovat muinaisbabylonialaisen kauden Marissa, joka oli kuningaskunta Eufrat-joen varrella.

Eräs varhaisista myyttitraditioista on aleppolaisen virkamies-profeetan kirjeessä Marin kuninkaalle Zimri-Limille. Siinä profeetta välittää kuninkaalle viestin säänjumala Hadadilta, joka oli kirjoituksen mukaan lahjoittanut kuninkaalle aseet, joilla oli päihittänyt vihollisensa meren.  Kirjeessä sanotaan:

Herralleni sano: “Näin sanoo Nur-Sin, palvelijasi: ‘Addun, Alep[pon] herran profeetta Abija tuli luokseni ja sanoi: ‘Näin Adad: “Maan kokonaisuudessaan olen antanut Jahdun-Limille eikä hänellä aseideni kanssa ole vertaista. (Mutta) hänen hylättyä minut, annoin hänelle antamani maan Šamši-Adadille. – – Šamši-Adad [lacuna] anna minun palauttaa sinut (valtaan)! [Isäsi talon valtaistui]melle olen sinut palauttanut, ase[et,] joiden avulla päihitin meren olen antanut sinulle – –”

Useat näistä kuninkaista tekivät myös valloitusretkiä Välimerelle ja joidenkin tiedetään jopa symbolisesti seivästäneen meren myrskynjumalalle pyhitetyllä aseella. Akkadilaisesta Sargonista alkunsa saanut, mutta ainakin osittain reaalipoliittisiin syihin perustuva perinne oli muinaisessa Lähi-idässä varsin pitkäikäinen. Viitteitä samasta kirjallisesta aiheesta, taistelusta meren (tai merihirviön, esim. Leviatan) ja jumaluuden välillä, on myös persialaisajalle ajoitetuissa Vanhan testamentin runollisissa teksteissä.

Meren ja myrskynjumalan taistelumyytin selvästi parhaiten säilynyt versio tunnetaan nykyisen Syyrian rannikolla sijainneen muinaisen Ugaritin teksteistä. Tämä pronssikaudelle ajoitettu niin kutsuttu Baal-sikermä koostuu joukosta löyhästi yhteen liittyviä myyttejä, jotka kertovat eeppisen runouden keinoin Vanhasta testamentista tutusta säänjumala Baalista. Ugaritin kertomuksia on julkaistu suomeksi käännettynä teoksessa Baalin palatsi jaa kuninkaiden suku: Ugaritin jumaltarut (2017), Tapani Harviaisen ja Aarre Huhtalan toimittamina. Eräs myyteistä kertoo Baalin taistelusta Jammia (merta) vastaan näiden kilvoitellessa jumalten kuninkaan arvonimestä. Baal voittaa kamppailun, mutta vain ystäviensä avittamana.

Sinänsä meren valloittamisen kielikuvastoa olisi voitu käyttää kuningasvallan tai suurkuninkuuden idean oikeuttamiseksi ilman mytologisia konnotaatioita tai minkäänlaisia historiallisia perusteitakin. Kuitenkin sekä perinteen jatkuvuus tällä maantieteellisellä alueella että sanamuodoissa esiintyvä muuntelu viittaavat siihen, että kyse on muustakin kuin pelkästä kuninkaallisesta uhosta.

Retorinen tehokeino koki uuden tulemisen uusassyrialaisella kaudella, alkaen Vanhasta testamentista tutun Tiglatpileser I:n hallituskaudesta. Hänestä alkunsa saanut kuningasdynastia käytti akkadialaisen Sargonin hahmoa ja tämän hallintokautta oman valtansa oikeuttajana ja kuningasideologiansa perustana. Sargonin sotaretket itäisen Välimeren alueelle mytologisoituivat ajan kuluessa ja sekoittuivat Aleppon säänjumalaan liitettyyn myyttiin jumalan ja henkilöityneen meren välisestä kamppailusta.

Välimeren valloitus ei ollut pelkästään osoitus kuninkaiden suuruudesta, vaan rannikkoalueiden resurssit olivat myös sisämaiden valtakunnille tuiki tarpeellisia.  Kaikki mesopotamialaiset kuninkaat eivät valloittaneet Välimeren seutuja eivätkä niin omissa piirtokirjoituksissaan edes väittäneet, joten kielikuvan käyttö saattaa viitata ainakin jonkinasteiseen poliittiseen läsnäoloon rannikkoalueilla, ainakin hetkittäin. Harva mesopotamialainen kuningas pystyi kuitenkaan pitämään rannikkoalueita pysyvästi hallinnassaan.

Myrskynjumalan ja meren välinen myytti perustuu historialliselle tositapahtumalle, Sargonin legendaariselle valloitusretkelle. Välimeren rannikkoalueiden valloituksen tärkeys muinaisen Lähi-idän kuninkaille synnytti mytologian, jota myöhemmät kuninkaat vuorostaan käyttivät kuningasvaltansa oikeuttajana. Jokaisen kuninkaan oli vuorollaan vahvistettava tämä myyttisen valloittajan rooli sotaretkillä, jotka suuntautuivat Välimeren rannikolle – eli meren symbolisella valloittamisella. Mutta kumpi tuli ensin: mytologisoitiinko meren valloittaminen vai oliko meren valloittamisen välttämättömyydessä syy myytin muodostumiselle?

Aiheesta voi lukea lisää juuri ilmestyneessä Teologisessa Aikakauskirjassa (3/2017).

Seeing the Forest for the Trees: Hong Kong Workshop on Textual Change in the Hebrew Bible

by Ville Mäkipelto

Textual scholars often work with small textual variants and single incidents of change. A detailed analysis of the evidence is important; however, there is an increasing need to understand the broader processes of textual change in the context of ancient Judaism. Could the evolutionary theory, systems approach, or Star Wars saga illuminate the textual history of the Hebrew Bible?

Hong Kong skyline as seen from the Victoria Peak (pic by Ville Mäkipelto).

At the end of May, from 26th to 28th, team 3 gathered in Hong Kong with the desire to sketch a broader picture of change in the textual and editorial history of the Hebrew Bible by applying new analogues and theoretical frameworks. The workshop was hosted by Francis Borchardt in the Lutheran Theological Seminary. In addition to Team 3 members and affiliates, we had the delight of hosting three brilliant guests: Sara J. Milstein, Assistant Professor of Hebrew Bible and Ancient Near Eastern Studies at the University of British Columbia; Ron Hendel, Professor of Hebrew Bible and Jewish Studies at the University of California Berkeley; and Holger Strutwolf, director of the Institute for New Testament Textual research in Münster.

The participants of the workshop were asked to prepare a paper in which they seek to explain the broader phenomena of textual transmission in the ancient world. We were encouraged to go beyond conventional models of textual change and find new ways of understanding the phenomenon from other fields and processes of change. Unconventional and original ideas were encouraged, and traditional ways of thinking were discouraged. The papers were circulated beforehand; thus, most of the time at the workshop was used for discussing and evaluating the new insights together. This proved out to be a constructive and fruitful way of working.

The guest speakers of the workshop brought important perspectives to the discussions. In her paper, Sara J. Milstein applied insights from cladistics—a tool for classification and categorization of species in biology—into textual studies. Her paper demonstrated that cladistics can serve as a helpful model for understanding the common ancestries of biblical and other ancient Near Eastern texts. With the tools of cladistics, she discovered new traits from the transmission of the so-called flood myth. Continuing in a similar vein, Ron Hendel illustrated that the field of textual studies can benefit from the tools used in evolutionary biology to map “communities of descent”. He noted the similarities of building stemmas in both fields, illustrating his point by comparing stemmas such as the vertebrate cladogram and the textual transmission of Exodus. Responding to recent nominalist and postmodern critics, Hendel insisted that—much like studying the evolution of various life forms on earth—studying the historical relationships of various texts within their larger communities of descent constitutes an important part of textual research. The third guest of the workshop, Holger Strutwolf, provided insights from New Testament textual criticism by exploring the transmission of the so-called “western text” of Acts. Drawing from exhaustive statistical and qualitative analysis, Strutwolf illuminated the creative changes observable in this “living text”. In the discussion, many parallels were found between these processes of transmission and the transmission of some traditions of the Hebrew scriptures (e.g. the Samaritan Pentateuch).

Many students and faculty members of the Lutheran Theological Seminary also took part in the discussions of the workshop (pic by Ville Mäkipelto).

The papers from Team 3 researchers constituted a diverse collection of insights into textual changes in Hebrew scriptures. Mika Pajunen applied perspectives from hurricane formation and river deltas to the transmission of traditions in Second Temple Judaism. Ville Mäkipelto modeled the processes of textual transmission as a complex adaptive system—a recent theoretical framework within the interdisciplinary field of system studies. Reinhard Müller formulated theses related to the nature of editorial developments in the Hebrew Bible and compared these editorial processes to the growth of an unattended forest. Christoph Levin addressed the dilemma of changeability and sacredness of Hebrew Bible texts by elaborating on the editorial process of Fortschreibung. Tuukka Kauhanen offered more precise probability concepts for decision making in textual studies with insights from philosophical probability theories—especially the Bayesian framework. Timo Tekoniemi illustrated convincingly that there are several parallel phenomena in the editing of the Star Wars saga and the editorial processes of the Hebrew Bible. Juha Pakkala presented a classification of the diverse editorial processes visible in the documented evidence of editing. Finally, Francis Borchardt explored ancient models of publication as found in a plethora of texts from the Second Temple Period and discussed their implications for understanding textual change.

Participants enjoying dim sum lunch (pic by Ville Mäkipelto).

Hong Kong turned out to be a key player in the success of the workshop. The location of the Lutheran Theological Seminary in the middle of a beautiful subtropical forest provided an experiential framework for the title of the workshop. The timetable allowed for some short excursions to places such as the Victoria Peak, Ten Thousand Buddhas Monastery, and Che Kung Temple. The participants were especially grateful for the rich food culture of Hong Kong consisting of, for example, delicious Michelin-star awarded dim sum, varieties of roasted meat, traditional Chinese lunch, and unique street food.

The insights gained from the workshop will hopefully affect the way we do research in the future. It is clear that new interdisciplinary insights and collaboration are needed to better understand the broader phenomena of textual change in the Hebrew Bible. There will be no single collected volume from the workshop, but some of the papers and models will eventually find their way into various publications.

Learning from a local scribe (pic by Ville Mäkipelto).
Lutheran Theological Seminary in Hong Kong (pic by Ville Mäkipelto).
Beautiful garden at the Ten Thousand Buddhas Monastery (pic by Ville Mäkipelto).