Luonnoksia

Kantasuomen balttilaislainat A–H – II luonnos.

Tämän suomenkielisen luonnosversion tarkoitus on toimia sen esittämistä etymologisista väitteistä ja niitten esitystavoista käytävän keskustelun pohjana kaikille etymologian akateemisille tutkijoille. Keskustelun alustana on Suomen kielen vanhimman sanaston etymologinen verkkosanakirja. 21.2.2020 olen julkaissut siellä tämän käsikirjoituksen H-alkuiset hakusana-artikkelit ja koonnut niistä hakemiston osoitteeseen https://sanat.csc.fi/wiki/Luokka:Kantasuomen_balttilaislainat_-käsikirjoituksen_artikkeliluonnokset.

Toinen luonnos on päivitetty verkkosanakirjassa käydyn keskustelun pohjalta wikisivujen tasalle 17.4.2020. Sekä toiseen luonnokseen että wikiin on kirjoitettu A- ja E-alkuiset hakusana-artikkelit. Verkossa pysyy myös ensimmäinen, 21.2. valmistunut luonnos.

Verkkosanakirjan rekisteröidyt käyttäjät voivat sekä muokata sana-artikkeleita että kommentoida niitä kunkin wikisivun yhteydessä olevalla Keskustelu-sivulla, jolle pääsee sivun ylälaidan linkistä. Toivon, että lähetätte kaiken sanakirjaan liittyvän palautteen verkkosanakirjan kautta! Näin se näkyy heti koko tutkijayhteisölle ja tieto pääsee kumuloitumaan.

Käyttäjäksi voivat rekisteröityä kaikki etymologian akateemiset tutkijat. Käyttäjätunnusta voi pyytää Juho Pystyseltä (@helsinki.fi).

Kuuden kuukauden keskusteluajan jälkeen valmistelen tekstistä version käännettäväksi ja julkaistavaksi. Tämä määräaika päättyy 21.8.2020 eli samana päivänä kuin fennougristikongressin piti päättyä Wienissä. Verkkosanakirjassa teoksen etymologioista voi luonnollisesti keskustella tämän jälkeenkin, mutta siinä kertyvä tieto ei painettavaan sanakirjaan enää välttämättä ehdi.