Vecka 4 –

I dessa kartor skulle man försöka göra något som är svårt att tolka, men jag kom inte på något så jag gjorde lätt tolkade kartor. Kartan som är blåklädd visar finlandssvenskarnas andel av hela befolkningen i en ruta medan den violetklädda visar de som har annat än de officiella språken som modersmål.  Man kan se från kartorna att de områden där finlandssvenskar bor oftast inte är de samma som de områden där annanspråkiga bor. Finlandssvenskarna bor mest i västra delarna av Helsingfors medan de som har annat modersmål koncentrerar sig mer till östra delarna. I den violetta tabellen har jag glömt att ta bort den första kategorin. Detta her lett till att det finns två kategorier med 0% Dessutom är inte legenden likadanna, som stör mig visuellt. Procentandelarna är olika i bilderna som gör att man inte kan rakt analysera dem brevid varandra utan man måste först kolla på kartorna skillt. Det kunde ha varit bra att sätta equal intervalls påmen det blev inte lika snyggt. Som Amanda sa i sin blogg (tredje veckans inlägg), så stör det ibland att man sätter utseende före informationen. Men man gör det väll utan att tänka på det. Så fungerar samhället nuförtiden.

Här är mina höjdkurvskartor om någon vill se på dem. Skriver mer om den senare idag men nu hinner jag inte längre för jag vill ta ett tidigare tåg för att vädret inte är så bra idag..

 

KÄLLOR:

https://blogs.helsinki.fi/amandaoj/

Vecka 3 – Who knew det skulle vara så här svårt men på samma lätt

Hej,

Har tagit lite paus från bloggen då livet visat sina fulaste sidor. Nu ska jag igen kämpa på eftersom GIS är ju roligt och något jag vill lära mig. Plus att detta är ju inte så svårt sist och slutligen. Man måste bara ha huvudet på rätt plats och inte bli fustrerad. Det kunde jag inte vara då jag gick igenom tragedier i mitt personligt liv (livet utanför uni)

Ovan ser ni en karta över Finland och närliggande områdens översvämningar. Det handlar om alla avrinningsområden som sist och slutligen rinner ut i Östersjön längs Finska Älvar. En del tycks också rinna ut i ishavet från norra Lapland. Vi skulle se på MNQ och MHQ.

MNQ = medellågvattenföring, alltså om man har medeltalet av rinningen, MQ, och lägsta avrinningen och räknar ut medeltalet.

MHQ = medelhögvattenföring. Räknas på samma sätt men istället för de högsta värden, alltså allt som ligger över medeltalet MQ.

Om man ritade en linje skulle MNQ ligga 25% efter linjens början och MHQ vid 75%. De svenska termerna hittade jag på nätet.

Järvisyys = sjöprocent alltså sjöarnas procentrulla andel av avrinningsområdets yta (Järvien prosenttiosuus valuma-alueen alasta). 

På min karta kan man se områden med olika färger. Desto mörkare ju större risk för översvämmning. Tyvärr blir flera av färgerna bakom circeldiagrammen. Man ser dock att områden närmare kusterna löper större risk att svämma över än områden mitt i landet. Det beror på att det finns flest stora floder som rinner ut i Östersjön vid Österbotten och Nyland. Jag har valt att visa mina tabeller i cirkelform då jag hann ganska långt på timmen. Jag kan se hur jag gjort min legend fel då jag glömt bort att ändra på namnen på circeldiagrammens delar. Circelns storlek visar hur stort området är i förhållande till andra områden.  Cirkeln visar sjöprocenten, men vad de olika delarna visar är ännu lite oklart. I Kirsis blogg kunde jag läsa att hon tolkat att det som är mörkgrönt i min cirkel visade områdets yta och det som är ljusgrönt är sjöprocenten, alltså andelen sjöar av hela områdets yta. Det verkar logiskt, fast det var först svårt att inse. Man kan se att ju större den ljusgröna andelen är i cirkeldiagrammet, desto ljusare är översvämningsindexets färg. Man kan dra en slutsats att där det finns mycket sjöar balanseras översvämningen och de uppkommer mindre. Man kan se en helt grön cirkel vid Åbo. Kartan är på samma svart som antyder att det översvämmar mycket där. Flera ställen i Österbotten är också väldingt mörka.

PS. Afrika kommer senare, hade inte gjort allt så bra som jag velat så får göra det senare den här veckan!

KÄLLOR:

https://blogs.helsinki.fi/yxkirsi/

 

Jag har gjort fel men jag vet inte var

Ett till misslyckat projekt

Här är två av de tusen kartorna jag gjorde. De ska föreställa natura områdens prosentuella andel av hela kommunens yta. Dessa två är i olika projektioner. Ändå är samma områden markerade, och ända skillnaden är att legenden har olika värden. Jag tror att det beror på att datorn inte uppdaterade, men jag vet inte och just nu vill jag bara riva håret av mig. Jag gjorde dessa med hjälp av instruktionenrna och vänner. Ingen vet dock har de gjort fel eller inte. Hoppas instruktionerna skulle förbättras till nästa uppgifterna.. Nu har jag i alla fall skrivit något hit, som är mer än jag trodde jag skulle göra nu när jag känner mig så oinspirerad. Måste komma och göra ordentliga kartor med hjälp av någon vänlig själ någon dag med mer tid och bättre humör. Kanske någon annan förstår sig på det här. Just nu gör jag inte det… Störande att inte kunna göra ordentligt!

Dessutom försvann ett arbete under kursgången, som jag tyvärr inte ens kommer ihåg att vad det var…

Störd på kursen…

Hej,

Min blogg får en negativ start eftersom jag är störd på hela kursen och mig själv just nu. Kusen skulle gå på svenska, men ingen kom ihåg att informera oss att den svenska kursen är inhiberad i tid. Vi måste själv ta reda på detta, och då man gjort redan tidtabellerna för hela kusen var det svårt att pyssla ihop allt just före anmälan. Det är helt okej att gå på kursen på kvällstid, men det hade varit kul att bli informerad om saken.

Man kan anta att eftersom kursen skulle gå på svenska – och har högst antagligen gjort det tidigare år – så finns det ändå inget material till oss på svenska. Vi är dock bara fem stycken, men det vore ändå trevligt att kunna studera på sitt modersmål eller akademiska språk. Kursen går på ett väldigt akademisk finska, som är svår att följa med. Mitt sinnespråk är finska men svenska är, tills vidare, mitt ända starka akademiska språk. Efter universitetet kommer finskan att vara det andra, och säkert engelskan det tredje, men just nu känns det jobbigt att hela tiden översätta allt. Jag gör det konstant på föreläsningarna och med uppgifterna i huvudet, eller alternativt översätter ord på nätet. Föreläsningarna går i en snabb takt, och man hinner inte översätta saker under föreläsningarna eftersom man måste koncentrera sig eller vet man inte vad som diskuteras. Anvisningarna till uppgifterna, som alla är på finska, stöder delvis föreläsningen men eftersom de är flummiga måste man lyssna. Jag har fallit av kärran så många gånger redan att jag inte kommer framåt. När man frågar de någon som redan gått kursen så säger de bara att det var svårt men fråga en kompis för annars kommer ni inte igenom. När något redan från början fungerar dåligt sjunker motivationen, och just nu ser jag inte ljus i ändan av tunneln. Det känns som om att jag bara måste göra det här, men om motivationen fattas, vad fastnar egentligen i mitt huvud?

Första veckouppgiften

Det här var min karta från första veckan. Uppgiften var ganska lätt, men eftersom det fattades ett steg från anvisiningarna blev vi fast på ett ställe för ca. 30 minuter utan att komma vidare. Vi bad hjälp av många studiekompisar men ingen visste vad var problemet. Grunderna till programmet blev dock klara, och jag kunde göra uppgiften även om jag missade föreläsningen på grund av min jullovsresa.

Min karta är för liten. Det är svårt att urskilja vad som står på legendan. Där finns också onödig information, då det ända som behövs är vad färgerna betyder. Vi undersökte alltså hur mycket nitrogenutsläpp som länderna runt Östersjön hade. Tyskland, Danmark och Litauen har minsta utsläppen och därför ljusast färg. Polen har största och därför mörkast färg.

Hoppas motivationen stiger så småningom under kursen för GIS är något jag vill kunna!