Haku Aleksanteri-instituutin ryhmämentorointiohjelmaan on alkanut!

Aleksanteri-instituutin ryhmämentorointiohjelma keväällä 2012

Haluatko saada neuvoja ja tietoja alumneilta, vaihtaa kokemuksia,  kehittyä osaajana ja
saada uusia näkökulmia oman urasuunnittelusi tueksi?

Hae mukaan Aleksanteri-instituutin ryhmämentorointiohjelmaan!

Mentoroinnin tarkoituksena on jakaa tukea, tietoa ja osaamista kokeneemmalta
kokemattomammalle. Tavoitteena on tukea mentoroitavan, oman osaamisen ja itsetuntemuksen
kehittämistä ja työuran suunnittelua.

Ryhmämentoroinnissa mentorin ja muutaman mentoroitavan (=aktorin) ryhmä kokoontuu 4-5-
kertaa tämän kevään aikana itse valitsemassaan paikassa itse valitsemanaan aikana ja
keskustelee tärkeiksi kokemistaan aiheista. Ryhmä määrittelee tavoitteensa ja toimintansa
sisällöt yhdessä sekä toimii tiiminä, joka vastaa mentoroinnista yhdessä. Aktoreilla on
hyvä olla myös henkilökohtaisia tavoitteita mentoroinnille. Ryhmämentoroinnissa aktorit
saavat mentorin tuen lisäksi vertaistukea toisiltaan.

Toiminta on pääosin itseohjautuvaa. Helsingin yliopiston urapalvelut ja
Aleksanteri-instituutti tarjoavat materiaalia ja muuta tukea mentorointiohjelmaan
osallistuville.  Urapalvelut järjestää yhteisen aloitustilaisuuden kaikille ohjelmaan
osallistuville tiistaina 28.2. kello 17-19 ja yhteisen kiitos- ja lopetustilaisuuden
tiistaina 5.6. kello 17-19. Aloitus- ja lopetustilaisuudet ovat osa ryhmämentorointia, ja
osallistujien on sitouduttava osallistumaan ryhmätapaamisten lisäksi myös näihin
yhteisiin tilaisuuksiin.

Ohjelmaan valitut aktorit tekevät mentoroinnin aikana merkintöjä omaan lokikirjaansa.
Lokikirja on työkalu, joka on suunniteltu tukemaan kunkin aktorin oppimista ja
tavoitteiden
toteutumista. Lokikirjasta löytyy sekä mentorointiprosessin arviointiin että
tulevaisuuden ja
uran suunnitteluun liittyviä tehtäviä.

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY) tutkii ryhmämentorointia
lokikirjojen avulla. Aktorit saavat luonnollisesti itse päättää, antavatko he lokikirjansa
tutkimuskäyttöön. Lokikirjoja tutkitaan niin, että mentorointiin osallistuvien tiedot tai
vastaukset eivät tule muiden kuin tutkijoiden tietoon. Tutkimukseen osallistuvien
anonymiteetti on siis suojattu.

Ohjelmaan haetaan täyttämällä sähköinen lomake, ja samalla palautetaan myös
ennakkotehtävä. Täytä sähköinen ilmoittautumislomake internetissä:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/32419/lomake.html

Valinnassa huomiodaan ohjelmaan hakeneiden tavoitteet ja motivaatio, opintojen vaihe,
sitoutuminen mentorointiohjelmaan, sekä mahdollisuus löytää sopiva mentori ja
mentoriryhmä.

Hakulomakkeessa kysytään henkilö- ja opiskelutietojen lisäksi seuraavat kysymykset,
joihin toivotaan perustellut ja selkeät vastaukset. Vastaukset ovat erittäin tärkeitä,
koska mentorointiryhmien
muodostaminen perustuu hakemuksiin.

1. Mitä haluan mentoroinnilta?
2. Minkälaisen mentorin haluan?

Lisätietoja:
Niina Tenhio, suunnittelija, Aleksanteri-instituutti, niina.tenhio@helsinki.fi, puh.
050-311 2590

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *