Sashan hallituksen kokous 3/2015

SASHA RY                                                                                               ESITYSLISTA 4/2015

Sasha ry:n hallituksen kokous

Aika: 11.6.2015 klo 19:00
Paikka: Töölönkatu 42b, 00250 Helsinki

Paikalla: Johan Korsbäck, Pekka Itälä, Anastasia Linnala, Jaana Vilkman, Evgenia Svaykina

 

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin klo 19:25

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotettiin valittavaksi tarvittaessa. Ehdotus hyväksyttiin.

 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

 

5 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Pöytäkirjojen tulostamisessa oli teknisiä ongelmia, joten päätettiin tarkastettavaksi ensi kokouksessa.

 

6 § ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusluontoisia asioita.

 

7 § HAALARIMERKKI

Sasha ry:n haalarimerkin limited edition -erä on saapunut markkinoille. Vappuna erästä myytiin jo yli viidesosa. Kirjoitusvirhe havaittu, mutta hallitus päätti yksimielisesti sen lisäävän merkin limited edition -arvoa. Merkkejä jäljellä enää alle 40 kappaletta.

 

8 § VUOSIJUHLA

Järjestetään loppuvuodesta. Lisää infoa tulossa myöhemmin.

 

9 § UUDET OPISKELIJAT

Tänä vuonna VIExperttiin valittiin ennätykselliset 47 uutta oppilasta. Hakijamäärä myös nousi 62:een, mikä tarkoittaa 24% nousua edellisvuoteen verrattuna. Hallitus oli tyytyväinen.

 

10 § META

Hallitus lähettää VIExpertin elokuun lopun kesäkouluun yhteensä kaksi edustajaa.

VIETS oli pyytänyt hallitusta valitsemaan edustajansa järjestönsä hallitukseen. Johan Korsbäckiä ehdotettiin. Ehdotusta kannatettiin, ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jää odottamaan vielä VIETS:in vahvistusta.

Hallitus päätti, että loppuvuoden tavoitteena on IKEBB ja Ukraina-opintokokonaisuuksien aktivointi Sashan järjestötoimintaan.

 

11 § SEURAAVA KOKOUS

Hallituksen neuvottelupäivät päätettiin järjestettäväksi kesällä. Seuraava virallinen kokous järjestetään lähellä koulujen alkamisajankohtaa.

 

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 21:29

Sashan hallituksen kokous 2/2015

SASHA RY                                                                                                   ESITYSLISTA 3/2015

Sasha ry:n hallituksen kokous

Aika: 18.3.2015 klo 18:30
Paikka: Wanha mestari, Hämeentie 35 Helsinki

Paikalla: Johan Korsbäck, Pekka Itälä, Anastasia Linnala, Heikki Vihemäki,

 

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin klo 18:45

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotettiin valittavaksi tarvittaessa. Ehdotus hyväksyttiin.

 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

 

5§ DUUNIA JA KALJAA -TAPAHTUMA

Päätettiin järjestettäväksi syksyllä. Paikkaa ja puhujaa pohdittiin, mutta ei tehty konkreettisia päätöksiä vielä tässä vaiheessa.

 

6 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Tarkastajat eivät olleet paikalla. Päätettiin siirrettäväksi ensi kokoukseen tai ajankohtaan, jolloin tarkastajat ovat läsnä.

 

7 § ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusluontoisia asioita.

 

8 § HAALARIMERKKI

Asia päätettiin siirrettäväksi ensi kokoukseen.

 

9 § ASIANTUNTIJAPÄIVÄT OHJELMA JA RUOKA

Tapahtuma tulossa pian. Ruokaa ja juomaa tarjolla sekä hallituksen järjestämää ohjelmaa tiedossa.

 

10 § META

Ei muita esille tulleita asioita.

 

11 § SEURAAVA KOKOUS

Sovittiin päätettävän myöhemmin.

 

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 20:10

Sasha ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2015

SASHA RY                                                                                                  ESITYSLISTA 2/2015

Sasha ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Maanantai 16.2.2015 klo 19
Paikka: Kokoushuone Marx, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki

Paikalla: Johan Korsbäck, Pekka Itälä, Anastasia Linnala, Heikki Vihemäki, Anton Nikolenko, Jaana Vilkman (kohdasta 4§)

 

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin klo 19:16.

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Heikki Vihemäki ja Anastasia Linnala.

 

Ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotettiin valittavaksi tarvittaessa. Ehdotus hyväksyttiin.

 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohta 4.5§ vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastus ja vastuuvapauden myöntämisnen hallitukselle 2014. Ehdotettiin kohdan 9§ siirtämistä seuraavaan hallituksen kokoukseen, kannatettiin.

 

4.5§ TILINPÄÄTÖKSEN 2014 TARKASTUS JA VASTUUVAPAUS HALLITUKSELLE 2014

Tilinpäätös tarkastettiin ja hyväksyttiin. Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti Sasha ry:n hallitukselle vuosimallia 2014.

 

5 § ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusluontoisia asioita.

 

6 § VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Toimintasuunnitelma 2015 käytiin läpi. Parannusehdotuksia ilmaantui. Tiedettä & Viiniä -tapahtumaa ei järjestetä tänä vuonna. Edellä mainitun tilalle uusi kulttuuri-/työelämätapahtuma. Ehdotuksia kannatettiin ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin parannusehdotuksineen.

 

7 § VUODEN 2015 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Talousarvio 2015 käytiin läpi. Parannusehdotuksia ilmaantui. Tiedettä & Viiniä -tapahtumaan varattu budjetti siirrettiin vuosijuhlabudjettiin. Ehdotuksia kannatettiin ja talousarvio hyväksyttiin parannusehdotuksineen.

 

8 § TOIMINNANTARKASTAJAN JA HÄNEN VARAJÄSENENSÄ VALINTA

Toiminnantarkastajaksi ehdotettiin Hanna Peltosta ja varajäseneksi Anton Nikolenkoa. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

 

9 § PÄÄTÖS HAALARIMERKIN TILAAMISESTA

Päätettiin kohdassa 4§ siirrettäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

 

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Asiantuntijapäivien jatkot päätettiin järjestettäväksi torstaina 26.3. Paikka ja kellonaika vielä päättämättä.

 

11 § SEURAAVA KOKOUS

Sovittiin järjestettäväksi viikolla 12. Samalla tarkastetaan vuosikokouksen pöytäkirja.

 

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 20:02