Sashan vaalikokouksen pöytäkirja 2015

SASHA RY                                                                                                      ESITYSLISTA 5/2015

Sasha Ry:n sääntömääräinen vaalikokous

Aika: 16.12.2015 klo 19
Paikka: Leppäsuonkatu 11, Sauna2 Kamppi, 00100 Helsinki

Paikalla: Johan Korsbäck, Pekka Itälä, Heikki Vihemäki, Jaana Vilkman, Taneli Urmas, Jouni Sulin, Maija Lapinlampi, Santtu Lehtinen

 

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin klo 19:06.

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Johan Korsbäck.

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 2kpl

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Heikki Vihemäki ja Santtu Lehtinen.

 

Sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin yksimielisesti Pekka Itälä.

 

Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Heikki Vihemäki ja Jaana Vilkman.

 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Ehdotettiin kohdan 7§ siirtämistä seuraavaan hallituksen kokoukseen, kannatettiin. Edellä mainittua lukuun ottamatta esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

 

5 § LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Kaikilla kokoukseen osallistuneilla läsnäolo- ja puheoikeus.

 

6 § ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusluontoisia asioita.

 

7 § VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2016 toimintasuunnitelma päätettiin 4 § mukaisesti siirtää seuraavaan hallituksen kokoukseen.

 

8 § MÄÄRÄTÄÄN JÄSENMAKSU VUODELLE 2016

Ehdotettiin pidettäväksi ennallaan ilman jäsenmaksua, kannatettiin – ehdotus hyväksyttiin.

 

9 § VALITAAN PUHEENJOHTAJA JA HALLITUS VUODELLE 2016

Puheenjohtajan valinta

Taneli Urmas ehdotti puheenjohtajaksi Johanna Kivirantaa. Muita kandidaatteja ei noussut esiin. Urmas toimi valtuutettuna puhemiehenä ehdokkaalle, ja ehdokkaan sanomaa kuultiin. Ehdokkaan valinnasta pidettiin äänestys, joka valitsi Johanna Kivirannan yksimielisesti vuoden 2016 Sasha Ry:n puheenjohtajaksi ja hallituksen muodostajaksi.

Hallituksen valinta

Santtu Lehtinen, Jouni Sulin, Taneli Urmas ja Maija Lapinlampi ilmaisivat halukkuutensa hallitustoimintaan osallistumiselle. Taneli Urmas toi esille Aino Lipsasen ehdokkuuden ja Pekka Itälä toimi puhemiehenä Lauri Kervisen valinnalle. Muita kandidaatteja ei noussut esiin. Ehdokkaita kuultiin ja valinnasta pidettiin äänestys, joka valitsi edellä mainitut ehdokkaat yksimielisesti Sasha Ry:n hallituksen jäseniksi. Valittujen jäsenten rooli hallituksessa määräytyy hallituksen muodostaja Johanna Kivirannan päätöksen mukaan.

 

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

 

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 19:33.