Tervetuloa SAVE-hankkeen kotisivuille

Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä eli SAVE –hanke (2016–2018) oli Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteinen tutkimusprojekti, joka selvitti peltojen kipsikäsittelyn soveltuvuutta laajan mittakaavan vesiensuojelukeinoksi. Hankkeessa toteutettiin mittava kipsinlevityspilotti yhteistyössä viljelijöiden kanssa syksyllä 2016. Tutkimuksia ja pilottialueen seurantaa jatkettiin SAVE2-hankkeessa (2019–2021). Vedenlaadun seurantaa alueella jatketaan edelleen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoiman KIPSI-hankkeen puitteissa. SAVE-hanke julkaisi vuonna 2018 tutkimuksen … Jatka artikkelin Tervetuloa SAVE-hankkeen kotisivuille lukemista