Johtokyky

Johtokyky kertoo veden sähkönjohtavuuden, joka taas määräytyy veteen liuenneiden ionien laadun ja määrän perusteella. Sen perusteella voidaan arvioida kipsin huuhtoutumista pelloilta, sillä kipsin kalsium ja sulfaatti nostavat voimakkaasti valumavesien sähkönjohtavuutta. Johtokyky nousee kipsin levityksen jälkeen ja lähtee sen jälkeen vähittäiseen laskuun. Kun veden sähkönjohtavuus on pysyvästi laskenut kipsiä edeltävälle tasolle, kipsi on huuhtoutunut maasta pois. Savijoen vedenlaatu vaihtelee kuitenkin suuresti mm. sateisuuden mukaan ja siten lyhytaikaiset muutokset vedenlaadussa eivät kerro kipsin todellisen vaikutuksen suuruutta eivätkä kestoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *