Kuka?

Olen Sophy Bergenheim, hyvinvointivaltioon ja aate- ja käsitehistoriaan erikoistunut historioitsija. Tutkimusteemojani ovat asiantuntijuus sekä tiedon ja tieteen historia, sosiaalinen eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka, terveyspolitiikka ja lääketieteen historia, sukupuolihistoria, kaupunkihistoria ja asuntopolitiikka sekä kansalaisjärjestöt.

Viimeistelen tällä hetkellä Helsingin yliopistolla poliittisen historian väitöskirjaani Kansan, yhteiskunnan ja kansakunnan asialla. Suomalaiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt yhteiskuntapoliittisina uudistajina 1930–1960-luvuilla. Työssäni tarkastelen tiedon ja politiikan yhteen kietoutumista: tutkin, miten kansalaisjärjestöt toimineet yhteiskuntapoliittisina asiantuntijoina ja toimijoina hyvinvointivaltion varhaisemmassa kehitysvaiheessa. Tutkimusta ovat tukeneet Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden sekä Svenska litteratursällskapet i Finland.

Olen myös mukana Koneen Säätiön rahoittamassa historiantutkijoiden ja sarjakuvataiteilijoiden hankkeessa Syntyvyyden politiikka, seksuaalisuuden asiantuntijat ja inhimilliset kokemukset sotien jälkeisessä Suomessa, jota johtaa yliopistonlehtori Hanna Kuusi.

Esitän tässä blogissa ajatuksiani ennen kaikkea yhteiskunnallisista asioista sekä historiantutkimuksesta, mutta sekaan mahtuu monenlaisia tekstejä eri aiheista ja eri vakavuustasolla. Blogissa esitetyt mielipiteet ovat omiani.

Tutkijaprofiilini (HY)
Kotisivuni
ORCiD
Academia.edu
ResearchGate
Twitter