Geoinformatiikan menetelmät 1, viimeinen kurssikerta

Viimeisellä eli seitsemännellä kurssikerralla pääsimme (tai jouduimme..) itse etsimään aineistot tuottamiimme karttoihin. Jo pelkän aiheen valitseminen oli vaikeaa, sillä on olemassa niin paljon mielenkiintoisia aiheita, joista voisi itse väsätä karttoja. Vaikean valinnan jälkeen oli vuorossa aineiston etsiminen, joka meinasi tuottaa melkoisen monille harmaita hiuksia.

Kuva 1. Lentokenttien ja yli 5 miljoonan asukkaan kaupunkien sijoittuminen.

Ilmailun olessa lähellä sydäntäni valitsin aiheekseni lentokenttien ja yli 5 miljoonan asukkaan kaupunkien sijoittumisen maailmassa. Harmikseni (toimivan) ilmailuaiheisen aineiston löytäminen (ilmaiseksi) oli hieman hankalaa, mutta pienen taistelun jälkeen löysin edes jotain.

Toimivan aineiston löydyttyä itse kartan tekeminen sujui jo kivuttomasti ja oli jopa kivaa. Lisäksi QGIS totteli tällä kertaa minua hyvin. Kaikenkaikkiaan olen teokseeni melkoisen tyytyväinen, vaikka ainahan jälkeenpäin löytääkin parennettavaa.

Kartasta nähdään, että hieman yllättäen lentokenttien määrä ei ole suurin Aasiassa, missä näyttäisi olevan kuitenkin paljon suuria kaupunkeja. Eniten lentokenttiä löytyy Länsi-Euroopasta, missä kuitenkin välimatkat suurimpien kaupunkien välillä eivät ole niin suuria, etteikö muutenkin kuin lentäen olisi mielekästä liikkua. Toisaalta Länsi-Eurooppa on tärkeä lentoliikenteen solmukohta, joten on ymmärrettävää että myös lentokenttiä on alueella silloin paljon.

Geoinformatiikan menetelmät 1, kuudes luento

Kuudennella kurssikerralla pääsimme hieman ulkoilemaan mukavassa helmikuisessa pikkupakkasessa. Pääasiassa porukka liikkui Kumpulan ja Arabian lähistöillä ja arvioi Epicollect5 -paikkatietosovelluksessa muun muassa kohteiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Muutamat hurjat olivat jopa ehtineet Sörnäisiin asti keräämään kohteita.

Tämän lisäksi kurssikerralla oli tarkoitus tuottaa karttoja, joita voisi käyttää opetusmateriaaleina. Itse valitsin karttojeni teemaksi maanjäristykset maailmassa vuosina 2010-2019 ja tulivuoret Välimerellä ja Länsi-Aasiassa.

Kuva 1. Yli 7,5 magnitudin maanjäristykset vuosina 2010-2019.
Kuva 2. Voimakkuudeltaan 5,5-7,4 magnitudin maanjäristykset vuosina 2010-2019.

Maanjäristyskartat ovat mielestäni melko onnistuneita. Huomasin kuitenkin liian myöhään, että molemmista kartoista puuttuu pohjoisnuoli ja toisen kartan mittakaavassa on virhe. Onneksi virheistä oppii ja osaan olla seuraavalla kerralla huolellisempi.

Kuva 3. Välimeren ja Länsi-Aasian tulivuoret.

Kolmas karttani esittää Välimeren ja Länsi-Aasian tulivuoria, ja tässä kartassa on sentään pohjoisnuoli ja mittakaavakin edes suurinpiirtein oikein.  🙂

Geoinformatiikan menetelmät 1, viides luento

Viidennellä kurssikerralla pääsimme kertailemaan QGIS:in toimintoja ja työskentelemään pääasiassa itsenäisesti, mikä oli mukavaa vaihtelua muille kurssikerroille. Tutustuimme myös uuteen työkaluun, puskuvyöhykkeisiin eli bufferointiin ja sitä päästiinkiin heti käyttämään Helsingin lentokenttien meluvyöhykkeiden analysoinnissa.

Harjoittelimme bufferointia aluksi tutkimalla kuinka paljon Malmin lentoaseman lähettyvillä asuu ihmisiä. Itse kokosin tulokset seuraavaan taulukkoon:

Malmin lentoasema Asukkaiden määrä
1km säteellä lentokentästä 57631
2km säteellä lentokentästä 8897

Taulukosta nähdään asukkaiden määrä kilometrin ja kahden kilometrin säteellä Malmin lentoaseman kahdesta risteävästä kiitotiestä. Todellisuudessa nämä luvut ovat pienemmät, sillä Malmin lentoaseman niin sanottu “poikkibaana” eli toinen risteävistä kiitoteistä on suljettu.

Malmin jälkeen harjoittelimme vielä bufferointia Helsinki-Vantaan lentoaseman meluvyöhykkeillä. Homman tekeminen uudestaan olisi voinut tuntua jo helpolta, mutta QGIS meinasi olla tottelematon. Parin hermoromahduksen jälkeen homma kuitenkin alkoi sujumaan jo hyvin.

Lentomeluhommien lisäksi blogissa tuli miettiä omia QGIS-taitoja. Mielestäni QGIS:in käyttäminen ainakin perustoimintojen osalta tuntuu jo melko kivuttomalta. Uudemmat ja vaativammat jutut vaativat vielä varmasti uudelleen läpikäyntiä (ja monta hermoromahdusta..), mutta uskon oppivani vaikeammatkin toiminnot vielä.

Lähteet:

Malmin lentoasema,  https://efhf.fi/EFHF_LDG.pdf

Geoinformatiikan menetelmät 1, kolmas luento

Kolmannella kurssikerralla päästiin taas kerran QGIS-harjoitusten pariin.

Tällä kertaa ensimmäisenä tutkimuksen kohteena oli Afrikka, jota pääsimme pyörittelemään ja ihmettelemään QGIS:issä. Aineistossa oli muuan muassa tietoa melkoisen tarkasti Afrikan konflikteista, timanttilöydöksistä ja öljynlähteistä.

Kuten Tuuli Pfeifer blogissaan pohti, käyttämäämme Afrikka-aineistoa voisi käyttää esimerkiksi luonnonvarojen ja konfliktien korrelaatioiden analysointiin. Afrikka-aineistostamme nähtiin, että useassa maassa, jossa on rikkaat luonnonavarat, on myös konfliktien määrä suuri.

Seuraavana tehtävänä oli soveltaa Afrikka-aineistolla oppimiamme taitoja, ja väsätä kartta Suomen valuma-alueen tulvaherkkyydestä. Itselläni QGIS kaatui todella monta kertaa ja lopputulokseni taisi mennä lopulta niin pahasti penkin alle, että en rehellisesti edes kehtaa julkaista tekelettäni missään.

Lähteet:

Tuuli Pfeiferin blogi,  Kurssikerta 3 – QGIS-jumppa https://blogs.helsinki.fi/tpfeifer/ 

Geoinformatiikan menetelmät 1, toinen luento

Toisella kurssikerralla päästiin taas QGISin ihmeelliseen maailmaan. Aluksi jatkoimme viime kurssikerran karttaharjoittelua ja tietokantojen perushallintaa. Harjoittelimme myös yksinkertaisten laskutoimitusten tekemistä attribuuttitaulukon avulla.

Pienen QGIS-kertailun jälkeen pääsimme taas tuottamaan karttoja. Tällä kertaa vertasimme erilaisia projektiota keskenään ja ihmettelimme pinta-alojen vääristymiä. Kuten taulukosta 1 nähdään, on saman alueen pinta-alassa ja pituudessa huomattaviakin eroja eri projektioiden välillä.

Taulukko 1. Pinta-alojen vääristymä eri projektioiden välillä.

Projektio Pinta-ala Pituus
ETRS-TM35FIN 12 308,21 km² 194,681 km²
Sphere Mercator 86 344,17 km² 458,087 km²
Sphere Van der Grinten I 48 402,92 k m² 376,993 km²
Sphere Winkel I 22 487,10 km² 327,025 km²
Sphere Winkel II 17 891,189 km² 279,966 km²

Taulukoiden lisäksi teimme myös karttoja erilaisten projektioiden pinta-alojen vääristymistä. Itse valitsin karttaani vertailtaviksi Mercatorin ja Lambertin projektiot. Kuten kuvasta 1 näkyy, on pinta-alojen vääristymä sitä suurempi mitä pohjoisemmas Suomea mennään.

Kuva 1. Pinta-alojen prosentuaalinen vääristymä Mercatorin ja Lambertin projektioiden välillä.

Geoinformatiikan menetelmät 1, ensimmäinen luento

Geoinformatiikan menetelmät 1 -kurssin ensimmäisellä kerralla tutustuimme QGIS-paikkatieto-ohjelmistoon. Ohjelmisto oli ainakin minulle, ja todennäköisesti muillekin, täysin uusi tuttavuus.

Kuva 1. Valtioiden osuus typen kokonaispäästöistä Itämerellä.

Harjoittelimme QGIS:in peruskäyttöä tekemällä kartan typen kokonaispäästöistä Itämerellä. Itselläni kartta jäi visuaalisesti todella huonoksi ja varsinkin värien osalta kartta onkin suorastaan järkyttävä.  Pääasia tulee kuitenkin  kartasta ilmi, mikä on tärkeintä.

Kartasta käy synkän värinsä vuoksi selvästi ilmi suurin saastuttajamaa,  joka on Puola. Syitä Puolan suurille typpipäästöille on hyvin paljon, ja Iina Rusanen blogissaan pohtii hyvin näitä syitä. Muun muassa Puolan suuri väkiluku ja maatalous aiheuttavat paljon typpipäästöjä.

 

Kuva 2. Työttömyys-% Suomen eri kunnissa.

Kurssikerran jälkeen päästiin harjoittelemaan QGISin käyttöä myös kotona. Itse tein kartan Suomen kuntien työttömyysprosenteista ja ainakin kartta on siistimpi kuin aikaisemmin kurssikerralla tehty kartta, vaikkakin esimerkiksi pohjoisnuoli jäi hieman hassusti. Onneksi kurssia on vielä jäljellä ja harjoitus tekee mestarin!

Lähteet:

Iina Rusasen blogi, QGIS tutuksi https://blogs.helsinki.fi/iinarusa/