500 omakustannetta

Omakustanne on itse kirjoitettu ja kustannettu kirja. Omakustanteen kustantajana voi olla mikä tahansa yhteisö, joka on vastuussa kirjan sisällöstä ja julkaisemisesta. Tällöin kirja  liittyy läheisesti sen toimintaan.

Vahva ote kv_rgbhistoriaan

Tämän yhteenvedon pohjana olevan viidensadan vuosina 2014-2015 ilmestyneen omakustanteen otos tukee hyvin sitä mielikuvaa, joka itsekustannetuista kirjoista yleensä on: ne tosiaan ovat paljolti runoja, sukututkimusta ja erilaisia historia-aiheita. Listaus 10 suosituimmasta aiheesta näyttää tällaiselta:

 • kaunokirjallisuus 87 julkaisua (runot 48, romaanit ja novellit 29, lastenkirjat 10)
 • henkilöhistoriat: 52
 • paikallishistoriat: 48
 • sukututkimus: 38
 • sota ja maanpuolustus: 17 (reserviläishistoriikit, muistelmat sota-ajasta)
 • sarjakuvat: 11
 • liikunta ja urheilu: 10 (urheiluseurojen historiikit)
 • keittokirjat: 10
 • valokuvaus: 7 (kuvakerrontaa, jossa maisema- ja luontovalokuvat hallitsevat)
 • musiikki: 7 (pääasiassa laulukuorojen historiikit)

Seuraavat neljä suosituinta sisältöaihetta esiintyvät kukin viidessä omakustanteessa: arkkitehtuuri, metsästys ja metsänhoito, pankkikonttorien sekä eri yhteisöjen toimintaa käsittelevät aiheet. Myös näissä historiallinen näkökulma hallitsee, toimintaa tarkastellaan menneestä käsin. Metsään liittyvissä julkaisuissa ovat esillä metsästysseurat, eränkäytiin ja metsänhoitoon liittyvät muistot. Loput parisataa julkaisua käsittelevätkin yksittäistapauksina elämää laidasta laitaan: arkeologiaa, dogmatiikkaa, fysiikkaa, sisustusta, Pohjois-Amerikkaa, tietotekniikkaa, työelämän suhteita LVI-tekniikkaa, elektroniikkaa … Mukaan mahtuu myös pari väitöskirjaa.

Tilasto ei poikkea koko Suomea koskevan kustannustoiminnan kärkiaiheista. Viime vuonna, kuten jo pitkään, on kaunokirjallisuus ollut julkaisutilastoissa ylivoimaisesti suosituinta, samoin kuin historia-aiheet ovat olleet kakkosena.

kv_fi_rgb

Henkilöhistoriat ja paikallishistoriat itä-länsi-akselilla

Jos Suomen jakaa karkeasti kahtia  pohjoisesta etelään, niin julkaisemisen painopiste on selkeästi läntisellä puoliskolla. Lännessä asuvilla tuntuu olevan huomattavasti enemmän  tarvetta palauttaa mieliin Karjalan kannaksen kotikylä, oma syntymäseutu tai nykyinen kotipaikka. Vajaat 2/3 paikallishistorioista on kirjoitettu Suomen läntisellä puolella.

Henkilöhistoriat kertovat joko kirjoittajan omasta elämästä tai sukulaisista tai joistakin itselle merkityksellisistä henkilöistä. Jako näiden kahden kertomustyypin välillä menee lähes tasan, omasta elämästä kerrotaan lähes yhtä usein kuin jonkin toisen elämästä. Kun julkaisutoimintaa katsoo itä-länsi-akselilla, painopiste on vahvasti lännessä. Henkilöhistorioita julkaistaan lännessä lähes kolme kertaa enemmän kuin idässä. – Sama koskee myös kaunokirjallisuutta.

Viidestä sadasta kirjasta 229 on yhden ihmisen omakustanteita, lopuista 271 vastaavat yhteisöt.

Osa omakustanteista julkaistaan ainoastaan verkossa, osa sekä painettuna että verkkojulkaisuna. Nykyään omakustanteiden jäljittäminen ja tilastoiminen ei ole yksinkertaista, sillä kustantajan status saattaa olla vaikeasti määriteltävissä. Myös kaupallinen toimija voi julkaista kirjan omissa nimissään vaikka kirjoittaja vastaa sisällöstä ja kustannuksista. Hienoa nykyän on se, että oman kirjan julkisuuteen saattaminen on entistä vaivattomampaa eikä edes kovin kallista, ja nettimarkkinointi edesauttaa levikkiä.

Aineiston tarkastelusta

 • julkaisut on poimittu ISBN-keskuksessa annetun tunnuksen mukaan, jossa numerosarja -952-93- kertoo, että kyseessä on yksittäinen julkaisu eikä osa laajempaa kustannustoimintaa
 • julkaisujen sisältö on määritelty kuvailutiedoissa olevan ensimmäisen UDK-luokan mukaan
 • julkaisut on kuviteltu Suomen kartalle kustannuspaikan postinumeron mukaan