Osaprojektit

Opettajien ja oppilaiden kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan vaikuttavat tekijät

Dos. Anna Uitto, Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Jatkokoulutettavat:

KM Seppo Saloranta

MMM Kirsti Salo

.

Ruokakasvatus osana kestävyyskasvatusta koulujen opetussuunnitelmissa ja arjen käytännöissä

Prof. Sirpa Kurppa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus  MTT

Vastuututkija:

MMT Helmi Risku-Norja

.

Koulun ulkopuolisen oppimisen merkitys käsitteellisen muutoksen, tunteiden ja minäpystyvyyden kehittymisessä

Dos. Eila Jeronen, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, työn ohjaaja

Kotisivu

Jatkokoulutettava:

FK Pia Smeds

.

Kestävyystaitojen kehittyminen sosiaalisissa verkostoissa

MMT  Minna Mikkola, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *