Julkaisut ja muu tieteellinen toiminta:

Osaprojekti 1.

RUOKAKASVATUS OSANAN KESTÄVYYSKASVATUSTA KOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA JA ARJEN KÄYTÄNNÖISSÄ

Yleistajuiset ja ammattilehtikirjoitukset

Kurppa, S. Lautasmalli koululounaan kuvaajana. Natura 47(2010):3/2010, 46-48

Risku-Norja, H. 2010.  Kestävä kehitys koulujen ruokalistalle. Kehittyvä Elintarvike 1/10: 34-35.

Risku-Norja, H. 2010. Kunnalliset ruokapalvelut, kouluruokailu ja kestävä ruokahuolto. Suomen Maatalous ja maaseutuelinkeinot 2010: 84-85

Risku-Norja, H. 2010. Kommunala mattjänster, skolmat och hållbar matförsörjning. Finlands lantbruk och landsbygdsnäringar 2010: 84-85.

Risku-Norja, H. 2010. Lähiruoka. Abifakta 2010.  Kustannus OY Maamerkki, Tampere. 266-269.

Risku-Norja, H. 2010. Lähiruoka ja ruokakasvatus. Natura /2010: 41-46

Risku-Norja, H., Mikkola, M..2010. Ruokakasvatus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta. Maaseudun uusi aika 2/2010:44-54

Esitelmät ja konferenssijulkaisut

Risku-Norja, H. 2009. Guilty cows: Does giving up of milk products significantly decrease the GHG emissions of food consumption? In: Informing Possibilities for the Future of Food and Agriculture, AFHV & ASFS Conference May 28-31 2009, Pennsylvania. Book of Abstracts. p. 74.

Risku-Norja, H. 2009. School goes to the farm – knowledge, skills, experiences, participation. In: Mikkola, M.; Mikkelsen, B.; Roos, G. (Eds.) Like what you get? Is it good for you? Organic food, health and sustainable development in schools. Proceedings of Like what you get? Is it good for you? Organic food, health and sustainable development in schools, University of Helsinki, Finland, Ruralia Institute, 21.- 22. January 2009, p. 57-61. http://orgprints.org/15275/

Risku-Norja, H., Kurppa, S, Helenius, J. 2009. Diet choices and greenhouse gas emissions – assessments from a household to national scale. The Future of the Consumer Society. 11th International Conference of Finland Futures Research Centre and Finland Futures Academy, 28-29 May 2009, Tampere. http://www.futuresconference.fi/2009/?id=materials.

Kurppa, S., Risku-Norja, H., Saarinen, M. 2010. Mitä  kouluruoka on ja miten se voisi linkittyä oppimiseen? Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 55.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Kurppa, S., Saarinen, M., Hyvärinen, H., Vieraankivi, M.L. 2010. Koululounaan ympäristövaikutukset. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 57.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Kurppa, S., Saarinen, M., Viinisalo, M., Risku-Norja, H. 2010. Lounaslautanen julkisessa ruokapalvelussa – tarjonta ja toiveet. Maataloustieteen päivät 12.13.1.2010, Helsinki. Sähköinen julkaisu, 9 s. http://www.smts.fi/jul2010/esit2010.html

Mikkola, M. 2010. Kohti kestävää ruokajärjestelmää: diskursiivisen muutoksen edellytyksistä kouluopetuksessa. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 59.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Risku-Norja, H. 2010. Kouluruokailu ja kestävä kehitys – ruokakasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus. In: AD-symposiumi, 12.2.1010, HY OKL, Helsinki.

Risku-Norja, H. 2010. Kouluruokailu – kustannus vai opetuksen resurssi. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 58.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Risku- Norja, H., Korpela, E. 2010. School goes to the Farm –   conceptualisation of rural-based sustainability education. In: G. Çakmakci and M.F. Taşar (editors) Contemporary Science Education Research: Scientific Literacy and Social Aspects of Science. A Collection of papers presented at ESERA 2009 Conference. pp. 175-184. Ankara, Turkey, Pegem Akademi. http://www.esera2009.org/books/Book_5.pdf.

Risku-Norja, H., Kurppa, S., Silvennoinen, K., Skinnari, J.2010. Liturgiasta  käytäntöön: Kestävä kehitys ja julkiset ruokapalvelut.Maataloustieteen päivät 12.13.1.2010, Helsinki. Sähköinen julkaisu, 8 s. http://www.smts.fi/jul2010/esit2010.html

Risku-Norja, H., Mikkola, M. 2010. Towards sustainable food systems through innovative networks in public catering. Building sustainable rural futures – The added value of systems approaches in times of change and uncertainty.  9th European IFSA 2010, Vienna, Austria, Book of Abstracts. p. 53. http://ifsa.boku.ac.at/cms/fileadmin/Proceeding2010/2010_WS4.2_Risku-Norja.pdf

Risku-Norja, H., Mikkola, M. From liturgy to praxis. Conceptualisation of SD in the context of municipal catering. Posteri.

1)      SOAR Workshop – Research School for Organic Agriculture and Food Systems, Global Organic Food Chains – agroecology, environment and livelihood. Department of Agricultural Sciences, KVL. Environment, Resources and Technology, 22.-27.111.2009, Lyngby, Danmark.

2)      “International workshop on System Innovations, Knowledge Regimes, and Design Practices towards Sustainable Agriculture”. Lelystad, The Netherlands, 16-18 June 2010

Vertaisarvioidut artikkelit

Risku-Norja, H., Kurppa, S., Helenius, J. 2009. Dietary choices and greenhouse gas emissions – assessment of impact of organic and vegetarian options at national scale. Progress in Industrial Ecology 6(4):340-354

Risku-Norja, H., Mikkola, M. 2009. Systemic Sustainability Characteristics of Organic Farming. Agronomic Research 7. Special Issue: Fostering healthy food systems through organic agriculture – Focus on Nordic-Baltic Region: 728-736

Raportit

Risku-Norja, H., Kurppa, S., Silvennoinen, K., Nuoranne, A., Skinnari, J. 2010. Julkiset ruokapalvelut ja ruokakasvatus: arjen käytäntöjen kautta kestävään ruokahuoltoon. MTT Kasvu 10 (2010). 51 s. ISBN 978-952-487-277-5 (painettu). Hinta 33 € (sis. alv. + postikulut). ISBN 978-952-487-278-2 (verkkojulkaisu). Verkkojulkaisu päivitetty 30.3.2010. [Tiivistelmä] [Abstract] [PDF] (PDF 6329 kt)

Risku-Norja, H., Nuoranne, A. & Silvennoinen, K.2010. Ruokakasvatus osana kestävyyskasvatusta koulujen opetussuunnitelmissa ja arjen käytännöissä. Linkki raporttiin

.

Osaprojekti 2.

FACTORS BEHIND PUPILS’ AND TEACHERS’ SUSTAINABLE ACTIONS

Julkaisut

Uitto, A. (2009). Integrated curriculum for sustainability education in primary and secondary schools in Finland.  In: M. Mikkola, B. E. Mikkelsen &G. Roos (Eds.),  Like what you get? Is it good for you? Organic food, health and sustainable development in schools. Proceedings of Like what you get? Is it good for you? Organic food, health and sustainable development in schools, University of Helsinki, Finland, Ruralia Institute, 21.- 22. January 2009, p. 57-61.

Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M., Risku-Norja, H., Saloranta, S., Smeds, P., & Uitto, A. (2010). Pystyvyyden kehittäminen ruokakasvatuksen avulla – Kuinka rohkaista tulevaisuuden kansalaisia kestävän yhteisön puolesta. Natura, 51-53.

Uitto, A. ja Saloranta. S. (2011). Arvot, asenteet ja kestävän kehityksen mukainen toiminta.  Teoksessa: Juuti, K., Kallioniemi, A., Seitinmaa-Hakkarainen, P., Uitto, A., Tainio, L. (Toim.),  Tutkimusperustainen opetus tänään. Verkkojulkaisu. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto. Painossa.

Uitto, A. & Saloranta, S. (2011).  The relationship between secondary school students’ environmental and human values, attitudes, interests and motivations. World Conference on Learning, Teaching & Administration 29-31.October, The American University of Cairo, Cairo, Egypt. Procedia – Social and Behavioral Sciences. (In press).

Uitto, A., Juuti, K., Lavonen, J., Byman, R. & Meisalo, V. (2011).  Secondary school students’ interests, attitudes and values concerning school science related environmental issues in Finland. Environmental education research (In press).

Esitelmät ja julkaistut abstraktit

Uitto, A. (2009). Integrated curriculum for sustainability education in primary and secondary schools in Finland. Like what you get? Is it good for you? Seminar held at University of Helsinki, Ruralia Institute 21.-22. January, Helsinki, Finland.

Uitto, A. ja Saloranta. S. (2009). Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development – SEED How to encourage future citizens to act for a sustainable society. Factors behind pupils’ and teachers’ sustainable actions. Kasvatus toisin silmin. Kasvatustieteen päivät 2009. Tampereen yliopisto 26.-27.11.2009. Posteri. Posteri osaprojekti 2.

Uitto, A. ja Saloranta. S. (2009). Kestävän kehityksen kasvatus – oppilaiden ja opettajien kokemukset ja toiminta koulun arjessa. Abstraktikirja s. 63. Kasvatus toisin silmin. Kasvatustieteen päivät 2009. Tampereen yliopisto 26.-27.11.2009. Esitelmä.

Uitto, A. ja Saloranta. S. (2010). Arvot, asenteet ja kestävän kehityksen mukainen toiminta.  Biologian ja kestävän kehityksen tutkimus-teemaryhmä. Abstraktit. Ainedidaktiikan symposiumi 12.2. 2010. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto. Esitelmä.

Saloranta,S. (2010). Kestävää kehitystä edistävä kasvatus. LUMA -päivät, Helsingin yliopisto, Helsinki 16.4.2010.Estelmä.

Saloranta,S. &  Uitto,A., (2010). Education for sustainable development in comprehensive schools’ (grade 1-6) teaching and school culture. OMEP World Congress 11.-13.8.2010, Göteborg, Sweden. Abstracts. Oral presentation.

Saloranta,S. (2010). Kestävän kehityksen kasvatusen organisoituminen suurissa kunnissa. Kestävän kehityksen kriteerien maastouttaminen hankkeen loppuseminaari. Helsinki4.10.2010. Esitelmä.

Saloranta,S. (2010). Sustainability, WiMI Comenius Network Conference and Training. Oulu 14.10.2010. Työpaja.

Uitto, A. & Saloranta, S.  The relationship between secondary school students’ environmental and human values, attitudes, interests and motivations. World Conference on Learning, Teaching & Administration 29-31.October, The American University of Cairo, Cairo, Egypt.

Saloranta, S.  & Uitto, A.  (2010). Rehtori koulun ruokakasvatuksen toimintakulttuurin edistäjänä. Teemaryhmä: Ruokakasvatus kouluyhteistyönä ja oppimisympäristöissä (Food education in school, society, and environment) Kasvatustieteen päivät 25-26.11.2010, Lapin yliopisto, Rovaniemi.Abstraktit s. 58.

Uitto A.  & Saloranta, S. (2010). Kestävää vai ei? Ruokaopetus ja kouluruokailu 9-luokkaisten arvomaailmassa. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Teemaryhmä: Ruokakasvatus kouluyhteistyönä ja oppimisympäristöissä (Food education in school, society, and environment) Kasvatustieteen päivät 25-26.11.2010, Lapin yliopisto, Rovaniemi. Abstraktit s. 57.

Uitto A.  & Saloranta, S. (2010). Kestävän kehityksen arvot, asenteet, kiinnostus ja motivaatio 9-luokan oppilaiden kokemana. Teemaryhmä: Ruokakasvatus kouluyhteistyönä ja oppimisympäristöissä (Food education in school, society, and environment) Kasvatustieteen päivät 25-26.11.2010, Lapin yliopisto, Rovaniemi.Abstraktit s. 69.

.

Osaprojekti 3.

EFFECT OF OUTDOOR EDUCATION ON CONCEPTUAL CHANGE AND SELF-EFFICACY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

http://cc.oulu.fi/~ejeronen/opetusportfolio/julk.html

http://cc.oulu.fi/~ejeronen/opetusportfolio/muutjulk.html

.

Julkaisut

Smeds, P. Maatilavierailujen raportti 01.01.09, Osana kokonaisuutta: Oppiminen ruokajärjestelmästä ja kestävästä kehityksestä luokkahuoneen ulkopuolella – minäpystyvyyden ja käsitteellisen muutoksen näkökulmasta.

Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M., Risku-Norja, H., Saloranta, S., Smeds, P., & Uitto, A. Pystyvyyden kehittäminen ruokakasvatuksen avulla – Kuinka rohkaista tulevaisuuden kansalaisia kestävän yhteisön puolesta. Natura 2/2010, 51-53.

Eila Jeronen, Marjatta Kaikkonen & Pia Smeds First Hand Experiences and Interactive Learning – Environmental Education and Outdoor Education in Finland. Encountering, Experiencing and Exploring Nature in Education, 10th annual EOE Conference, 22nd- 25th September 2010 Olympic Sports Centre Planica, Rateče 167, SI-4283 Rateče-Planica, Slovenia, p. 114-122 http://www.csod.si/uploads/file/Mednarodna%20konferenca/Zbornik%202010_4.pdf

Esitelmät ja julkaistut abstraktit

Kurppa, S., Saarinen, M., Mäkelä, J., Nissinen, A., Viinisalo, M., Jeronen, E.,  Uitto,  A., Risku-Norja, H., Smeds, P., Mikkola, M., Katajajuuri, J-M., Grönroos, J., Nousiainen, J. & Usva, K. Food environmental sustainability assessed –how to fulfil educational challenges for awareness and responsibility? ESERA 2009 CONFERENCE, August 31st – September 4th 2009, The Grand Cevahir Hotel and Conference Centre, Istanbul, Turkey, Abstract ESERA, European Science Education Research Association,2009 Conference 31 August – 4 September 2009. Istanbul, Turkey, Abstract p. 465.

Smeds, P., Jeronen, E. & Kurppa, S. Tunteet, oppiminen ja oppimisympäristö. Abstraktit, 77. Kasvatus toisin silmin, Kasvatustieteen päivät 2009, Tampereen yliopisto 26.-27.11. 2009.

Smeds, P. Oppimisympäristön merkitys. Kasvatustieteen päivät 2009. Kasvatus toisin silmin. Tampereen yliopisto, 26.-27.11.09.

Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M., Risku-Norja, H., Silvennoinen, K., Smeds, P., & Uitto, A. Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development, SEED. International Week 2009, “Creativity and Innovation” 24.11 – 25.11.2009, University of Education, Linz, Austria.

Jeronen, E. & Smeds, P. Effect of outdoor education on conceptual change, emotions and self-efficacy. Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development – SEED, How to encourage future citizens to act for a sustainable society. Kasvatus toisin silmin, Kasvatustieteen päivät 2009, Tampereen  yliopisto 26.-27.11.2009.POSTERI OSAPROJEKTI 3.

Smeds, P. & Jeronen, E. Effect of learning environment on conceptual change, emotions and self-efficacy for sustainable development. Promoting Learning and Well-Being of Students and Teachers June 7th – 9th 2010, Agora Center, University of Jyväskylä, Finland Session 3C. http://ktl.jyu.fi/img/portal/17724/Session_3C3.pdf?cs=1274180938

Smeds, P. & Jeronen, E. The pedagogy of food. NORSA 2010. The Search: Future dynamics of regional development, June 21st – 23rd, Seinäjoki, Finland. 64-65. In: E. Pulliainen & K. Siltanen (Eds.) Book of abstract. University of Tampere.

Smeds,P. Maatilat oppimisympäristönä. Seminaarissa “Lomittajan ammatti ja taito esiin” 1.10.2010, MELA, Mestätapiolan auditorio, Espoo.

Smeds,P. Ravinnontuotannon tulevaisuus. Seminaarissa Helsingin luonnontiedelukion ympäristöpäivä 10.11.2010, Helsinki

Smeds, P. & Jeronen, E. Autenttisen oppimisympäristön merkitys – case maatila. ‘Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat’, Kasvatustieteen päivät 2010, 25 -26.11.2010. Rovaniemi http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Osaprojekti 4.

“SUSTAINABILITY SKILLS DEVELOPMENT WITHIN SOCIAL RHIZOMES”

Mikkola, M. 2010. Kohti kestävää ruokajärjestelmää: diskursiivisen muutoksen edellytyksistä kouluopetuksessa. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 59.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Mikkola, M., Risku-Norja, H., Kurppa, S. 2010. Meta-Engineering Sustainable Food System by Panoramic Co-Configuration as a Developmental Tool.  International Conference on p. 190-195.

Mikkola, M., Risku-Norja, H., Post, A. 2010. Sustainability dilemmas and their solution strategies by committed food businesses. 4th International European Forum (Igls-Forum) on System Dynamics and Innovation in Food Networks, February 08-12, 2010 Innsbruck-Igls, Austria. http://bscw.ilb.uni-bonn.de/fsdcommunity/bscw.cgi/d178720/Mikkola.pdf. 13.s.