Ruokakasvatus osana kestävyyskasvatusta koulujen opetussuunnitelmissa ja arjen käytännöissä

JULKAISUT

Tieteelliset artikkelit

Risku-Norja, H., Mikkola, M. 2009. Systemic Sustainability Characteristics of Organic Farming. Agronomic Research 7. Special Issue: Fostering healthy food systems through organic agriculture – Focus on Nordic-Baltic Region: 728-736

Risku-Norja, H., Kurppa, S., Helenius, J. 2009. Dietary choices and greenhouse gas emissions – assessment of impact of organic and vegetarian options at national scale. Progress in Industrial Ecology 6(4):340-354

Ammattilehtikirjoitukset

Kurppa, S. Lautasmalli koululounaan kuvaajana. Natura 47(2010):3/2010, 46-48

Risku-Norja, H. 2010.  Kestävä kehitys koulujen ruokalistalle. Kehittyvä Elintarvike 1/10: 34-35.

Risku-Norja, H. 2010. Kunnalliset ruokapalvelut, kouluruokailu ja kestävä ruokahuolto. Suomen Maatalous ja maaseutuelinkeinot 2010: 84-85

Risku-Norja, H. 2010. Kommunala mattjänster, skolmat och hållbar matförsörjning. Finlands lantbruk och landsbygdsnäringar 2010: 84-85.

Risku-Norja, H. 2010. Lähiruoka. Abifakta 2010.  Kustannus OY Maamerkki, Tampere. 266-269.

Risku-Norja, H. 2010. Lähiruoka ja ruokakasvatus. Natura /2010: 41-46

Risku-Norja, H., Mikkola, M..2010. Ruokakasvatus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta. Maaseudun uusi aika 2/2010:44-54

Raportit

Risku-Norja, H., Kurppa, S,, Silvennoinen, K., Nuoranne, A., Skinnari, J. 2010. Julkiset ruokapalvelut ja ruokakasvatus: arjen käytäntöjen kautta kestävään ruokahuoltoon. MTT Kasvu 10 (2010). 51 s. ISBN 978-952-487-277-5 (painettu). Hinta 33 € (sis. alv. + postikulut). ISBN 978-952-487-278-2 (verkkojulkaisu). Verkkojulkaisu päivitetty 30.3.2010. [Tiivistelmä] [Abstract] [PDF] (PDF 6329 kt)

Risku-Norja, H., Nuoranne, A. & Silvennoinen, K.2009. Ruokakasvatus osana kestävyyskasvatusta koulujen opetussuunnitelmissa ja arjen käytännöissä. Linkki raporttiin

Konferenssiesitykset

Risku-Norja, H. 2009. School goes to the farm – knowledge, skills, experiences, participation. In: Mikkola, M.; Mikkelsen, B.; Roos, G. (eds.). Like what you get? Is it good for you? Organic food, health and sustainable development in schools : proceedings of the seminar held at University of Helsinki, Ruralia Institute 21.-22.January 2009, Helsinki, Finland. CORE Organic Project Series Report 1881: p. 57-61. (Proceeding). [Url]

Risku-Norja, H. 2009. Guilty cows: Does giving up of milk products significantly decrease the GHG emissions of food consumption? In: Informing Possibilities for the Future of Food and Agriculture, AFHV & ASFS Conference May 28-31 2009, Pennsylvania. Book of Abstracts. p. 74.

Risku-Norja, H. 2009. School goes to the farm – knowledge, skills, experiences, participation. In: Mikkola, M.; Mikkelsen, B.; Roos, G. (Eds.) Like what you get? Is it good for you? Organic food, health and sustainable development in schools. Proceedings of Like what you get? Is it good for you? Organic food, health and sustainable development in schools, University of Helsinki, Finland, Ruralia Institute, 21.- 22. January 2009, p. 57-61. http://orgprints.org/15275/

Risku-Norja, H., Kurppa, S, Helenius, J. 2009. Diet choices and greenhouse gas emissions – assessments from a household to national scale. The Future of the Consumer Society. 11th International Conference of Finland Futures Research Centre and Finland Futures Academy, 28-29 May 2009, Tampere. http://www.futuresconference.fi/2009/?id=materials.

Risku-Norja, H., Mikkola, M. 2009. From liturgy to praxis. Conceptualisation of SD in the context of municipal catering. Posteri.

1)      SOAR Workshop – Research School for Organic Agriculture and Food Systems, Global Organic Food Chains – agroecology, environment and livelihood. Department of Agricultural Sciences, KVL. Environment, Resources and Technology, 22.-27.111.2009, Lyngby, Danmark.

2)      “International workshop on System Innovations, Knowledge Regimes, and Design Practices towards Sustainable Agriculture”. Lelystad, The Netherlands, 16-18 June 2010

Kurppa, S., Risku-Norja, H., Saarinen, M. 2010. Mitä  kouluruoka on ja miten se voisi linkittyä oppimiseen? Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 55.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Kurppa, S., Saarinen, M., Hyvärinen, H., Vieraankivi, M.L. 2010. Koululounaan ympäristövaikutukset. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 57.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Kurppa, S., Saarinen, M., Viinisalo, M., Risku-Norja, H. 2010. Lounaslautanen julkisessa ruokapalvelussa – tarjonta ja toiveet. Maataloustieteen päivät 12.13.1.2010, Helsinki. Sähköinen julkaisu, 9 s. http://www.smts.fi/jul2010/esit2010.html

Mikkola, M. 2010. Kohti kestävää ruokajärjestelmää: diskursiivisen muutoksen edellytyksistä kouluopetuksessa. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 59.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Mikkola, M., Risku-Norja, H., Kurppa, S. 2010. Meta-Engineering Sustainable Food System by Panoramic Co-Configuration as a Developmental Tool.  International Conference on p. 190-195.

Mikkola, M., Risku-Norja, H., Post, A. 2010. Sustainability dilemmas and their solution strategies by committed food businesses. 4th International European Forum (Igls-Forum) on System Dynamics and Innovation in Food Networks, February 08-12, 2010 Innsbruck-Igls, Austria. http://bscw.ilb.uni-bonn.de/fsdcommunity/bscw.cgi/d178720/Mikkola.pdf. 13.s.

Risku-Norja, H. 2010. Kouluruokailu ja kestävä kehitys – ruokakasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus. In: AD-symposiumi, 12.2.1010, HY OKL, Helsinki.

Risku-Norja, H. 2010. Kouluruokailu – kustannus vai opetuksen resurssi. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 58.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Risku- Norja, H., Korpela, E. 2010. School goes to the Farm –   conceptualisation of rural-based sustainability education. In: G. Çakmakci and M.F. Taşar (editors) Contemporary Science Education Research: Scientific Literacy and Social Aspects of Science. A Collection of papers presented at ESERA 2009 Conference. pp. 175-184. Ankara, Turkey, Pegem Akademi. http://www.esera2009.org/books/Book_5.pdf.

Risku-Norja, H., Kurppa, S., Silvennoinen, K., Skinnari, J.2010. Liturgiasta  käytäntöön: Kestävä kehitys ja julkiset ruokapalvelut.Maataloustieteen päivät 12.13.1.2010, Helsinki. Sähköinen julkaisu, 8 s. http://www.smts.fi/jul2010/esit2010.html

Risku-Norja, H., Mikkola, M..2010. Towards sustainable food systems through innovative networks in public catering. Building sustainable rural futures – The added value of systems approaches in times of change and uncertainty.  9th European IFSA 2010, Vienna, Austria, Book of Abstracts. p. 53. http://ifsa.boku.ac.at/cms/fileadmin/Proceeding2010/2010_WS4.2_Risku-Norja.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *