Teaching / Opetus

Kriisiviestintä ja johtaminen, 5op, touko-kesäkuu 2024
Kurssilla tutustut ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvään tutkimukseen. Harjaannut analysoimaan erilaisten kriisien viestintää ja johtamista. Kurssilla vierailee useita kriisien tutkijoita: Post doc tutkija VTT Minttu Tikka, post doc tutkija FT Aino Ruggiero sekä väitöskirjatutkija Tuomas Heikkilä.

Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus, 5 op, maalis-huhtikuu 2024
Kurssilla tutustutaan julkisuuden eri käytäntöihin, instituutioihin ja toimijoihin, sekä niihin eri tekijöihin, jotka muovaavat julkisuutta rakenteellisesti. Painopiste on brändäyksen, lobbauksen ja strategisen viestinnän kriittisessä tarkastelussa sekä uusissa poikkitieteellisissä näkökulmissa organisaatioiden ja julkisuuden tutkimukseen. Kurssin luennot pitää yliopistonlehtori Salli Hakala ja akatemiatutkija Juho Vesa. Kurssilla on myös vierailijoita. Kuullaan esitykset yritysten viestintäkulttuureista, ajankohtaisista pr-teemoista ja propagandan uudesta tulemisesta.

Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op, tammi-maaliskuu 2024
Kurssilla tarkastellaan uskonnollisia ja poliittisia ääriliikkeitä sekä niihin kytkeytyviä tunteita globaalissa maailmassa. Kurssin teemoja ovat muun muassa terrorismin historia, vihan ja vallankäytön retoriikka, kristillinen sionismi ja äärioikeistolaiset liikkeet, kuoleman ja vihan ritualisoituminen ja netin vihaverkostot. Kurssi on monitieteinen ja soveltuu useiden eri koulutusohjelmien opintoihin. Luennoitsijoina Salli Hakalan lisäksi Leena Malkki, Joonas Pörsti, Niki Sopanen, Timo Stewart ja Johanna Sumiala.

Digitaalisen viestinnän käytännöt, marras-joulukuu 2023
Kurssilla opit, millaista on digitaalinen viestintä erityisesti poikkeustilanteissa. Uhkatilanteeseen liittyvää viestintää harjoitellaan osana kymmenien viranomaisten laajamittaista OLKI23-varautumisharjoitusta, jossa simuloidaan ydinvoimalassa tapahtuvaa vakavaa häiriötä. Kurssilla opettajina myös Minttu Tikka ja Tuomas Heikkilä.

Kriisiviestintä ja johtaminen, 5op, kevät 2023
Kurssilla tutustut ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvään tutkimukseen. Harjaannut analysoimaan erilaisten kriisien viestintää ja johtamista. Kurssilla vierailee useita kriisien tutkijoita: Post doc tutkija VTT Minttu Tikka, post doc tutkija FT Aino Ruggiero  ja erityisasiantuntija ST Saara Jantunen Valtioneuvoston kansliasta sekä väitökirjatutkija Tuomas Heikkilä.

Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus, 5 op, kevät 2023
Kurssilla tutustutaan julkisuuden eri käytäntöihin, instituutioihin ja toimijoihin, sekä niihin eri tekijöihin, jotka muovaavat julkisuutta rakenteellisesti. Painopiste on brändäyksen, lobbauksen ja strategisen viestinnän kriittisessä tarkastelussa sekä uusissa poikkitieteellisissä näkökulmissa organisaatioiden ja julkisuuden tutkimukseen. Vierailijoina mm. Kone Oyj:n viestintäjohtaja Hanna Rutanen sekä Miki Kuusinen, sisällöntuottaja, reppureissailija ja yksi ravintolaruokaa välittävän teknologiayhtiö Woltin perustajista.

Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa, 5 op tammi-maaliskuu 2023
Kurssilla tarkastellaan uskonnollisia ja poliittisia ääriliikkeitä sekä niihin kytkeytyviä tunteita globaalissa maailmassa. Kurssin teemoja ovat muun muassa terrorismin historia, vihan ja vallankäytön retoriikka, sukupuolittunut väkivalta, kuoleman ja vihan ritualisoituminen ja netin vihaverkostot. Kurssi on monitieteinen ja soveltuu useiden eri koulutusohjelmien opintoihin.

Digitaalisen viestinnän käytännöt, marras-joulukuu 2022
Kurssilla opit, millaista on digitaalinen viestintä erityisesti poikkeustilanteissa. Uhkatilanteeseen liittyvää viestintää harjoitellaan osana kymmenien viranomaisten laajamittaista Loviisa22-varautumisharjoitusta, jossa simuloidaan ydinvoimalaonnettomuutta.

Julkisuus, demokratia ja media, syksy 2022
Kurssilla perehdytään julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin sekä julkisuuden ja median rooliin demokratiassa.

Kriisiviestintä ja johtaminen, kesä 2022
Kurssilla tutustut ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvään tutkimukseen. Harjaannut analysoimaan erilaisten kriisien viestintää ja johtamista. Vedän kurssin yhdessä VTT Minttu Tikan kanssa. Muina luennoitsijoina professori Nitin Sawhney, tutkijatohtori FT Aino Ruggiero ja viestintäpäällikkö FT Päivi Tampere, Valtioneuvoston kanslia.

Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus, kevät 2022
Kurssilla tutustutaan julkisuuden eri käytäntöihin, instituutioihin ja toimijoihin, sekä niihin eri tekijöihin, jotka muovaavat julkisuutta rakenteellisesti. Painopiste on brändäyksen, lobbauksen ja strategisen viestinnän kriittisessä tarkastelussa sekä uusissa poikkitieteellisissä näkökulmissa organisaatioiden ja julkisuuden tutkimukseen.

Kriisiviestintä ja johtaminen, 5op
5.5.–15.6.2021
Koronasta tuli globalisaation kriisi, joka on testannut terveydenhuollon ja talouden kestävyyttä eri maissa. Kurssilla perehdytään erityisesti erilaisten kriisien, nyt myös koronapandemian näkökulmasta, kriisien viestintään ja johtamiseen kansainvälisten tapausten ja tutkimuskirjallisuuden valossa. Kursille otetaan 250 opiskelijaa.
Vedän kurssin yhdessä tutkijatohtori Minttu Tikan kanssa.

Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus, 5 op
19.3.-9.4.2021
Intensiivisen kurssin painopiste on brändäyksen, lobbauksen ja strategisen viestinnän kriittisessä tarkastelussa sekä uusissa poikkitieteellisissä näkökulmissa organisaatioiden ja julkisuuden tutkimukseen. Kurssilla keskustellaan siitäkin, kuinka propagandasta siirrytään notkeasti promootiokulttuuriin? Luentoja, kirjoittamista, kiinnostavien kirjojen lukemista. Vierailevia luennoitsijoita ja haastatelvia. Koronan vuoksi verkkokurssina.

Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa, 5 op
Kurssilla tarkastellaan uskonnollisten ja poliittisten ääriliikkeitä sekä niihin kytkeytyviä tunteita globaalissa maailmassa. Teemoja ovat muun muassa terrorismin historia, vihan ja vallankäytön retoriikka, sukupuolittunut väkivalta, kuoleman ja vihan ritualisoituminen ja netin vihaverkostot. Kurssilla luennoi eri tieteenalojen asiantuntijat.
Ajankohta: 21.01.2021 – 04.03.2021

Julkisuus, demokratia ja media, 5op,
Kurssilla opiskelijat lukevat, kuuntelevat videoluentoja ja kirjoittavat paljon ohjatusti julkisuuden ja demokratian teorioista ja käsitteistä. Nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseksi täytyy ymmärtää median, julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Nykyisen viestinnän tieteenalan yhtenä lähtöpaaluna voi pitää Immanuel Kantin ajatusta, että jokaisen pitää voida käyttää järkeään julkisesti, teoksessaan Mitä on valistus? Ajankohta: 26.10.2020 – 30.11.2020

Kuva: Pixabay

Kriisiviestintä ja johtaminen, 5op
Koronasta tuli globalisaation kriisi, joka on testannut terveydenhuollon ja talouden kestävyyttä eri maissa. Kurssilla perehdytään erityisesti koronan läpileikkaamana kriisiin viestintään ja johtamiseen kansainvälisten tapausten ja tutkimuskirjallisuuden valossa.
Kurssi järjestetään myös elo-syyskuuussa 3.8.-7.9. 2020. Ilmoittautuminen alkaa 19.6.

Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus, 5 op
3.-24.4.2020
Intensiivisen kurssin painopiste on brändäyksen, lobbauksen ja strategisen viestinnän kriittisessä tarkastelussa sekä uusissa poikkitieteellisissä näkökulmissa organisaatioiden ja julkisuuden tutkimukseen. Kaksi perjantaita 3.4. ja 24.4. Välissä lukemista ja kirjoittamista. Vierailevia luennoitsijoita. Koronan vuoksi muuttui verkkokurssiksi. Samat sisällöt videoluentoina ja tehtävinä.

Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa, 5 op
17.1.-28.2.2020
Teemoja ovat muun muassa terrorismin historia, vihan ja vallankäytön retoriikka, sukupuolittunut väkivalta, kuoleman ja vihan ritualisoituminen ja netin vihaverkostot.
Kurssin toteutus tänä vuonna verkossa, luennot videotallenteina ja verkkokeskustelua ym

Julkisuus ja demokratia, 5op, 21.10.-15.12.2019

Kurssilla opiskelijat lukevat, kuuntelevat videoluentoja ja kirjoittavat paljon ohjatusti julkisuuden ja demokratian teorioista ja käsitteistä. Nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseksi täytyy ymmärtää median, julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Nykyisen viestinnän tieteenalan yhtenä lähtöpaaluna voi pitää Immanuel Kantin ajatusta, että jokaisen pitää voida käyttää järkeään julkisesti, teoksessaan Mitä on valistus?

Digitaalisen viestinnän käytännöt, 5op, 30.10.-14.11.2019

Opintojakso sisältää ydinvoimalan kriisisimulaation, jonka yhteydessä opiskelijat harjoittelevat digitaalista kriisiviesintää yhdessä viranomaisten ja voimalaitoksen kanssa. Opiskelijat simuloivat ohjatusti toimittajia ja kansalaisia suljetussa verkkoympäristössä.
Yliopistolehti teki jutun onnistuneesta kurssistamme

 

Kriisiviestintä ja johtaminen, 5op
Avoin yliopisto (kesäopetus) 6.5.-3.6.2019.

Ma 6.5.2019 16:15 – 19:45

Kurssin avaus ja järjestäytyminen
Luento 1: Kriisiviestintä ja johtaminen – Varautuminen yhteiskunnallisiin kriiseihin
VTT, yliopistonlehtori Salli Hakala

Ma 13.5.2019 16:15 – 19:45
Luento 2. 16.15-17.45 Kriisien medialisaatio: kiihtyvä kommunikaatio hybridissä mediaympäristössä
Tohtorikoulutettava, VTM Minttu Tikka
Luento 3. 18.00-19.30 Yhteisö- ja mainekriisien johtaminen, VTT Maarit Pedak

Ma 20.5.2019 16:15 – 19:45
Luento 4. 16.15-17.45 Hybridiuhkien torjunta kriisitutkimuksen näkökulmasta,
PhD Päivi Tampere, Head of Communications, Hybrid CoE, The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats

18.00-19.30 Opiskelijoiden ryhmätyöesitykset I

Ma 27.5.2019 16:15 – 19:45
Luento 5: Kriiseihin liittyvistä teorioista ja tutkimussuuntauksista, teoreettisista malleista Salli Hakala
18.00-19.30 Opiskelijoiden ryhmätyöesitykset II

Ma 3.6.2019 16:15 – 19:45
16.15 19.15 Opiskelijoiden ryhmätyöesitykset III
Kurssin yhteenveto: Salli Hakala ja Maarit Pedak

Ryhmätyöt erilaisista kriisitilanteista, analysointi niiden johtamisesta ja viestinnästä

**

Promootiokulttuuri ja julkisuudentutkimus, 5 op
19.03. – 16.04.2019 klo
16:30 – 19:45
Metsätalo, sali 2, Unioninkatu 40

Marssit, someilmiöt, lobbaus, brändäys
– aikamme propagandaa ja promootiokulttuuria. Kurssilla luodaan kriittinen katse promootiokulttuuriin ja avataan sen vaikutustusta politiikkaan, talouteen ja kulttuuriin.
Ajankohtainen luentosarja alkaa 19.3.

**

Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa, 5 op

Ohjelma kevät 2019
Paikka: päärakennus, ls 5, Fabianinkatu 33.
17.1.
klo 16.15-17.45 Luento 1: Kurssin avaus. Ääri-ilmiöt globaalina media-aikana. Viestinnän yliopistonlehtori, VTT Salli Hakala, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto
klo 18.00-19.30 Luento 2: Charlie Hebdo ja muut vihan rituaalit. Apulaisprofessori, mediatutkija, FT Johanna Sumiala, Helsingin yliopisto, Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma.

24.1.
klo 16.15-17.45 Luento 3: Sukupuoli, islam ja huivi. Yliopistonlehtori FT Johanna Konttori, Helsingin yliopisto, Uskontotiede/Teologinen tiedekunta.
klo 18.00-19.30 Luento 4: Poliittinen extremismi, Alt right-liikehdintä ja oikeistopopulistinen nationalismi. Politiikan tutkija, YTT Jarmo Rinne, Helsingin yliopisto/Tampereen yliopisto

 31.1.
klo 16.15-17.45 Luento 5: Viha ja väkivalta: Terrorismin historiaa. Yliopistonlehtori, VTT Leena Malkki, Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen verkosto
klo 18.00-19.30 Luento 6: Puolikuun pelko. Muslimivastaiset ääriliikkeet Euroopassa, sotahistorian tutkija FT Jussi Jalonen, Tampereen yliopisto/Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

7.2.
klo 16.15-17.45 Luento 7: Rohingat ja burmalaisen väkivallan retoriikka. Yliopistonlehtori FT Tiina Airaksinen, Helsingin yliopisto, Alue- ja kulttuurintutkimus
klo 18.00-19.30 Luento 8: Radikaali Islamismi Suomessa. Tutkija Juha Saarinen, Finnish Middle East Consulting Group.

14.2.
klo 16.15-17.00 Luento 9: Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy. Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriön poliisiosasto.
klo 17.00-17.45 Luento: 10:  “Understanding the Construction of Identity Narratives of Violent Extremists in the Hybrid Media System” Akil Awan, Associate Professor in Modern History, University of London (striimaus, Jukka Huhtamäki).
klo 18.00-18.45 Ylen kirjeenvaihtaja Annastiina Heikkilä: Suorayhteys Pariisiin. Opiskelijat kysyvät, toimittaja vastaa. Ranska iskujen jälkeen
klo 18.45-19.30 Keskustelu. Kurssin yhteenveto. Salli Hakala ja Johanna Sumiala.

**

 

**

LUKUVUOSI 2017-2018

Tutkimusvapaalla 1.7.-31.12.2018. Avoimen yliopiston opetukseen liittyvissä asioissa ota yhteys koulutusasiantuntija Heidi Teikariin (heidi.teikari@helsinki.fi)

Päättyneet kurssit
Digitaalisen viestinnän käytännöt
27.8.-8.10.2018 (vastuualueena kriisiviestinnän harjoituksen organisointi  Helsingin kaupungin kanssa; kurssin vastuuopettaja Maarit Pedak)

Promootiokulttuuri ja julkisuudentutkimus, 5 op, 13.03.2018 – 27.03.2018
Kurssilla perehdytään julkisuuden eri käytäntöihin, instituutioihin ja toimijoihin, sekä niihin eri tekijöihin, jotka muovaavat julkisuutta rakenteellisesti. Painopiste on brändäyksen, lobbauksen ja strategisen viestinnän kriittisessä tarkastelussa sekä uusissa poikkitieteellisissä näkökulmissa organisaatioiden ja julkisuuden tutkimukseen. Kurssi järjestetään yhteistyössä Politiikan ja viestinnn koulutusohjelma sekä Avoimen yliopiston kanssa. Kurssilla on vierailevia asiantuntijoita: työelämäprofessori Pekka Sauri, tietokirjailija Anton Monti, kampanjapäällikkö Riikka Kämppi, Sarjayrittäjät TkT Jukka-Alamutka ja journalistiikna professori Jussi Pullinen.

Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa, 5op31.10.2017 – 17.12.2017. Avausluento Symbolinen väkivalta? 6.11. klo 17-19. Tiedekulmasta avoimena verkkolähetyksenä. Avauksessa alustus professori Johanna Sumialan alustus sekä keskustelijoina kansanedustaja Pekka Haavisto, toimittaja Jukka Huusko ja jihadismin asiantuntija Atte Kaleva sekä Johanna Sumiala. Keskustelua vetää kurssista vastaava yliopistonlehtori Salli Hakala.
Jaksolla tarkastellaan viestinnän tutkimuksen tai monitieteisestä näkökulmasta uskonnollisten ja poliittisten ääriliikkeitä sekä niihin kytkeytyviä tunteita globaalissa maailmassa. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa terrorismin historia, vihan ja vallankäytön retoriikka, sukupuolittunut väkivalta, kuoleman ja vihan ritualisoituminen ja netin vihaverkostot.
Verkkokurssin luennoitsijoina ovat mm. terrorismin tutkija, dosentti Leena Malkki, sotahistoriasta väitellyt FT Jussi Jalonen, politiikan tutkija Jarmo Rinne, jihadismiin erikoistunut tutkija Juha Saarinen. Kurssista vastaavat kriiseihin ja poliittiseen viestintään erikoistunut tutkija, yliopistonlehtori Salli Hakala Avoimesta yliopistosta sekä professori Johanna Sumiala valtiotieteellisestä tiedekunnasta: Sumiala hän on tutkinut erityisesti kuoleman ja surun ritualisoitumista mediassa, erilaisissa terrori-iskuissa ja väkivaltaisissa kuolemissa. Aiemmalta nimeltään kurssi oli Viha ja valta – ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa. Sen on suorittanut vuodesta 2011 lähtien yli 600 pääasiassa valtiotieteellisen opiskelijaa eri tieteenaloilta.

Julkisuus ja demokratia, 5 op, 03.10.2017 – 31.03.2018, Jakso käsittelee julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Jakson teemoja ovat julkisuuden modernisoituminen ja sen vaikutus demokraattisen politiikan muutoksiin, kuvitteellinen yhteisöllisyys ja nationalistinen demokratia, sukupuoli ja julkisuus, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisliikkeiden julkisuus sekä vastajulkisuudet. Opintojakso suoritetaan joustavasti 2-6 kk ns. non-stop -kurssina verkossa, jossa videoluentoja, -keskusteluita ja tehtäviä.

Digitaalisen viestinnän käytännöt, 5op. 25.09.2017 – 15.11.2017, OLKI17 ydinvoimalaonnettomuuden varautumisharjoitus  4.10.2017. Opiskelijat simuloivat, opettajat ja tutkijat ohjaavat kriisin viestintää ja rakentavat harjoitusta varten erikseen viestinnän simulaatioalustat suljettuun verkkoon. Mukana Teollisuuden voima oy (TVO) ja kymmeniä viranomaisorganisaatioita.

Globaali valta ja vastuu, 5 op, 22.8.-4.10.2017 Jakso järjestetään verkossa luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 op, 07.05.2018 – 03.06.2018
Opintojaksolla tarkastellaan kriisiviestintää, kriisijohtamista ja mediakatastrofeja erilaisista tutkimuksellisista näkökulmista sekä käytännön analyysitöiden avulla.

***

Päättyneet kurssit

Kriisiviestintä ja johtaminen. Kesäopetus 2017 (touko-kesäkuu, lähikurssi sekä elo-syyskuu, verkkokurssi).

Julkishallinnon viestintä. Verkkoympäristö avautuu 21.3.2017.

Viha ja valta – ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 2016-2017. Monitieteinen ajankohtainen opintojakso. Avoin yliopisto/valtiotieteellisen oppiaineet: kehitysmaatutkimus, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi, viestintä, yhteiskuntapolitiikka.

250 SYMPOSIUM 14.10.2016 Helsingin yliopisto, päärakennus, sali 1, klo 9-13:
Oikeus tietää – läpinäkyvyys ja avoimuus julkisessa elämässä
Vuosi 2016 on painovapauden ja julkisuusperiaatteen 250-vuotisjuhlavuosi. Helsingin yliopisto järjestää osana juhlavuotta kansalaisten tiedollisia oikeuksia ja julkisen hallinnon läpinäkyvyyttä käsittelevän symposiumin. Pääpuhujana journalismin professori Michael Schudson (Columbia University) sekä Avoimen yliopiston johtaja Jaakko Kurhila professorit Laura Kolbe, Hannu Nieminen ja Tero Erkkilä.
12.00-13.00 Paneeli: Kunnes julkisuudessa räjähtää – Charlie Hebdo, Edward Snowden, Panama-papers … Keskustelussa mukana europarlamentaarikko Heidi Hautala; professori Heikki Hiilamo; valtiovarainministeriön viestintäjohtaja Liinu Lehto; ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin; professori Olli Mäenpää; toimittaja, Yle Salla Vuorikoski. Paneelin puheenjohtaja yliopistonlehtori Salli Hakala.
Symposium liittyy mm. opintojaksoon: Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka

Elo-syyskuu 2016 Globaali valta ja vastuu.
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot ovat valtiotieteellisen tiedekunnan yhteisiä peruskursseja.Yhteiskuntatieteiden perusopinnot koostuvat oppiaineesta riippuen tiedekunnan yhteisistä sekä kunkin oppiaineen omista opintojaksoista. Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa osia yhteiskuntatieteiden perusopinnoista eri oppiaineissa.  Kenelle yhteiskuntatieteiden perusopinnot sopivat, kenelle sivuaineiden perusopinnot?
Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Verkkoluentojen aiheet ja luennoitsijat:
Avausluento: Globaali valta ja vastuu, Salli Hakala, viestintä
Luento 1: Globaali (media)valta, Johanna Sumiala, viestintä
Luento 2: Ydinaseet ja asevalvonta, Juha Vuori, valtio-oppi
Luento 3: Globaali oikeudenmukaisuus, Heta Gylling, käytännöllinen filosofia
Luento 4: Globaalitalous, Barry Gills ja Silke Trommer, Kehitysmaatutkimus
Luento 5: Globaalien yritysten vallasta: esimerkkinä tupakkateollisuus,
He
ikki Hiilamo, Yhteiskuntapolitiikka
Luento 6: Media maailman peilinä, Johanna Sumiala, viestintä
Palauteluento verkkotehtävistä, Salli Hakala

Touko-kesäkuu 2016
Kriisiviestintä ja -johtaminen Kurssilla keskitytään kriisiviestintään ja kriisijohtamiseen yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisista näkökulmista. Kurssilla käydään lävitse eri kriisejä ja katastrofeja tarkastellen niitä teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön analyysitöiden kautta. Opiskelija perehtyy kurssilla laajasti kriisien viestinnän ja johtamisen kysymyksiin.
27.4.16 järjestetään koko päivän kestävä Loviisa 16 – harjoitus. Helsingin yliopiston kriisiviestinnän tutkijat ja opettajat Salli Hakala, Salla Laaksonen, Maarit Pedak ja Minttu Tikka vastaavat opiskelijoiden ohjauksesta Loviisa16 harjoituksessa. Osallistuminen harjoitukseen korvaa kurssiin sisältyvän ryhmätyön. Kurssi järjestetään sekä lähiopetuksena että verkkokurssina.

Maalis-huhtikuu 2016
Promootioviestintä.
Kurssi käsittelee promootioyhteiskuntaa ja promootion uusia muotoja. Painopiste on promootioon kuuluvien poliittisen brändäyksen, lobbauksen ja strategisen viestinnän kriittisessä tarkastelussa sekä uusissa poikkitieteellisissä näkökulmissa organisaatioviestintään. Esite ja ohjelma -pdf-modossa.
Kurssiin sisältyy osallistuminen Helsingin yliopistolla pe 18.3.2016 järjestettävään kansainväliseen konferenssiin THE PROMOTIONAL TURN, International conference on promotional logics of current societies. Kurssista vastaavat Salli Hakala ja Anu Kantola. Seuraa myös P3 – Publics, Politics & Promotions -sivustoa

Tammi-helmikuu 2016
Media & demokratia -luentosarja, Viestinnän organisaatioiden tutkimus. 28.1.-25.2.2016 (Viestintä ja valtio-oppi). Luennoitsijat: kurssista vastaava yliopistonlehtori VTT, Salli Hakala; YTT politiikan tutkija Jarmo Rinne; VTL Anna Mäkelä;VTL yliopisto-opetttaja Kari Paakkunainen; tohtorikoulutettava VTM Salla Laaksonen. Katso kurssiesite.

Marras-joulukuu 2015
Viha ja valta – ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa
. Valtiotieteelllisen tiedekunnan monitieteinen, asiantuntijoiden luentosarja ajankohtaisista ilmiöistä. 4.11.-2.12.2015. Ilmoittaudu NYT oppiaineen kautta. Printtaa esite pdf

Syys-lokakuu 2015
Tiedejulkisuuden opintokokonaisuus.
Tieteestä tiedottamisen työpaja. 22.9.-29.10.2015.

Elo-syyskuu 2015
Ks. yhteiskuntatieteiden perusopinnot viestinnän oppiaineen mukaan
Globaali valta ja vastuu yhteiskuntatieteiden perusopinnot, Valtiotieteellinen tdk/Avoin yliopisto. 3.8.-9.9.2015

Kriisiviestintä ja -johtaminen 19.5.-2.6.2015 (Viestintä aineopinnot, Kesäopinnot 2015) Esite_2015_Kriisiviestintä

Media & demokratia -luentosarja, Viestinnän organisaatioiden tutkimus. 26.3.-29.4.2015 (Viestintä ja valtio-oppi) Kurssiesittely

Julkishallinnon viestintä: Käytäntöjä, teoriaa, harjoituksia ja vierailuita. 26.1.-2.3.2015 (Viestintä aineopinnot)

Tieteestä tiedottaminen  10.12.2014-31.1.2015; Joulu-tammikuu, liittyy tapahtumaan Tieteenpäivät 2015 (Tiedejulkisuus)

 MUU OPETUKSEEN LIITTYVÄ

— YliopistopedagogiikkaSalasanasuojattu

Syksy 2014

Tieteestä tiedottaminen  10.12.2014-31.1.2015; Tieteenpäivät 2015

Tiedejulkisuuden opintokokonaisuus Esite

Johdatus viestinnän tutkimukseen

Kesä 2014

Viha ja valta – ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa. 13.-27.8.2014. Kurssiohjelma ja ilmoittautuminen. Viha ja valta_Esite2014

Kevät 2014

TIEDEJULKISUUS

Tiedejulkisuus/Tieteestä tiedottaminen

Kriisiviestintä ja johtaminen

Syksy 2013

Media & demokratia -kurssi yhteistyössä viestinnän valtio-opin ja sosiologian oppiaineiden kanssa. Luentosarjan esite pdf

Tiedejulkisuuden opintokokonaisuus (25 op)
ks. Tiedejulkisuuden esittely. Opinnoista vastaa Avoin yliopisto.

Kesä 2013

Viha ja valta – ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa. Monitieteinen asiantuntijasarja vihapuheesta ja sen historiasta nykyisessä globaalissa mediayhteiskunnassa. Elokuussa, 14.8.-28.8. Helsinki.

Kevät 2013

Kriisiviestintä ja -johtaminen (viestinnän aineopinnot, K9c erityisalueet), Avoin yliopisto

Tiedeviestintä  (viestinnän aineopinnot, K9a erityislalueet; muut oppiaineet vapaavalintainen) Esite ja kurssiohjelma

 

Syksy 2012

Kriisiviestintä ja -johtaminen (viestintä, aineopinnot K9) Viestinnän oppiaine

Media & demokratia -luentosarja Avoin yliopisto ja tiedekunnan oppiaineet: Viestintä (K2b) ja Valtio-oppi (P220, P225) Kurssin ohjelma ja  kurssin esite pdf

Tieteellinen ajattelu ja työskentely (viestintä, aineopinnot K5) Avoin yliopisto

Kevät ja kesä 2012

Viha ja valta – ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa. Luentosarja. Avoin yliopisto/Valtiotieteelliset oppiaineet

Viestinnän teemakokonaisuus: Vihapuheet, kriisit ja traumat Avoin yliopisto

Organisaatioviestinnän tutkimus (K9c), Avoin yliopisto

Syksy 2011

Johdatus viestinnän tutkimukseen (viestintä, perusopinnot K1), Avoin yliopisto

Media & demokratia -luentosarja Avoin yliopisto ja tiedekunnan oppiaineet: Viestintä (K2b) ja Valtio-oppi (P220, P225)

Tieteellinen ajattelu ja työskentely (viestintä, aineopinnot K5) Avoin yliopisto

Kevät 2011

Kriisiviestintä ja -johtaminen (viestintä A9; JOS 10),  Viestinnän oppiaine.

Kriisiviestintä ja -johtaminen (viestintä A9; JOS 10). Touko-kesäkuu.  Avoin yliopisto.

 

Aiemmat opintojaksot:

Julkishallinnon viestintä

Julkishallinnon viestinnän opintoja 2009-2010.

Muut opetuskurssit (vanhoista linkit poistettu)