Publications / Julkaisut

Verkkokeskustelut ja sisällön erittely (Salli Hakala & Vesa, Juho, 2013). Teoksessa Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmentelmät. Vastapaino, 2013. Otteita verkosta -sivusto

Kriisi, SPR ja mediayhteiskunta Tutkimusraportti (Koko teksti pdf) Minttu Tikka, Salli Hakala & Maarit Pedak. HY/ Viestinnän tutkimuskeskus CRC, julkaisusarja 1/ 2010)

Koulusurmat verkostoyhteiskunnassa. Analyysi Jokelan ja Kauhajoen kriisien viestinnästä

Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi (Koko teksti pdf), Hannele Seeck, Heidi Lavento, Salli Hakala. Acta 206, Kuntaliitto, Helsinki 2008. (Koko teksti pdf)

Tiedonkulku ja viestintä Aasian hyökyaaltokatastrofissa (Koko teksti pdf), Hannele Huhtala, Salli Hakala, Aino Laakso ja Annette Falck, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2005. (327 s.)

VISA – valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. Valtionhallinnon viestintä 2007-hanke. Osa I. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 3/2005. (78 s.) Hannu Nieminen (tutkimusjohtaja), Salli Hakala (vastaava tutkija), muut tutkijat Hannele Huhtala, Thomas Slätis, JohannaTarkiainen ja Leif Åberg.

VISA – valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. Valtionhallinnon viestintä 2007-hanke. Osa II. Tutkimusraportit.  Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 4/2005. (200 s.)  Hannu Nieminen (tutkimusjohtaja), Salli Hakala (vastaava tutkija), muut tutkijat Hannele Huhtala, Thomas Slätis, JohannaTarkiainen ja Leif Åberg.

Kirjat:

Hakala Salli (2015). Vallan merkilliset tiedottajat. Professionalisaatio ministeriöiden viestinnässä.
Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisusarja 1:2015. Unigrafia.Tilauslomake

Hannele  Huhtala & Salli Hakala (2007, 2009) Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus

Salli Hakala & Johanna Sumiala-Seppänen Kirkon viestintä. Kohtaamista ja läsnäoloa. Kirkkohallituksen julkaisuja 2:2003.

Pekka Aula & Salli Hakala (2000, 2005) Kolmet kasvot. Näkökulmia organisaatioviestintään. Lokikirjat