Kuka

Tutkin osallisuusvastuuta yhdessä aiheutetuista haitoista. Työskentelen apurahatutkijana Helsingin yliopistolla, käytännöllisen filosofian oppiaineessa. Väittelin joulukuussa 2017 yksilöiden ja kollektiivien vastuusta ilmastonmuutoksen suhteen. Ilmastonmuutosvastuun lisäksi uudessa tutkimushankkeessani minulla on toisena tapausesimerkkinä kuluttajien ja yritysten vastuu tuotantoketjuista. Hanke on saanut rahoitusta Suomen Kulttuurirahastolta.

Tarkempaa tietoa tutkimuksestani löytyy englanninkielisiltä kotisivuiltani: shormio.wordpress.com