Kurssikerta 1: (Uudelleen)tutustumista MapInfoon

Ensimmäisellä kurssikerralla käytiin läpi kurssikäytäntöjä ja kerrattiin paikkatietoon liittyviä perusasioita. Lisäksi verestettiin muistoja MapInfo-ohjelmasta, johon lyhyesti oli tutustuttu jo syksyllä käydyllä TAK-kurssilla. MapInfon toimintojen kertaaminen tuli ainakin itselläni todella tarpeeseen, sillä muistiin ei aiemmista kokemuksista ollut jäänyt oikeastaan yhtään mitään. Käytännössä kertaaminen tuntui enemmänkin siltä, kuin olisi opetellut kaiken alusta asti uudestaan. Vielä ensimmäisen kurssikerran jälkeenkin ohjelma tuntuu esimerkiksi CorelDraw’hon verrattuna todella epäloogiselta ja vaikeakäyttöiseltä. Kurssia on kuitenkin vielä jäljellä, joten varmasti ajan kanssa MapInfonkin käyttö alkaa sujua.

Ensimmäisenä harjoitustehtävänä oli luoda valmiille Suomen kuntia kuvaavalle kartalle koropleettiesitys jostain valitsemastaan aiheesta. Itse päädyin valitsemaan 0-14 –vuotiaiden lasten osuuden kunnan väestöstä (Kuva 1). Koska pohjakartta ja muu aineisto saatiin valmiina MapInfosta, kartan tekemisessä korostuivat erityisesti värivalinnat ja sopivan luokittelutavan valitseminen omalle aineistolle. Luokittelutavan valinnassa käytettiin apuna internetistä löytyvää histogrammityökalua, jonka avulla saattoi tutkia aineiston jakautumista (Kuva 2). Histogrammista nähdään, että oma aineistoni oli melko vinosti jakautunut. Toisaalta aineisto näyttää muodoltaan myös hieman normaalijakautuneelta, joten päädyin samaan luokittelutapaan kuin Henri Frestadius:

”Valitsin aineiston luokitteluksi kvantiilit, koska se sopii sekä normaalijakaumiin että vinoihin jakaumin.”

KK1_kartta2

Kuva 1. 0-14 -vuotiaiden osuus Suomen kuntien väestöstä.

Kvantiilit tuntuivat minunkin mielestäni luokittelutavoista järkevimmältä (joskin hieman tylsältä), sillä niiden avulla kaikkiin luokkiin tuli yhtä paljon havaintoja ja kartan lopputulos näytti siistiltä. Kartan väreiksi valitsin sinisen ja keltaisen sävyjä, sillä värit olivat sopivan neutraaleja ja kaikki luokat erottuivat selkeästi toisistaan. Selkeyden vuoksi päätin myös jakaa aineiston neljään luokkaan. Näin kartta on selkeä mutta ei kuitenkaan yleistä liikaa. Lisäksi neljällä luokalla kaikkiin luokkiin sai saman verran havaintoja, kun viidellä luokalla MapInfo ei olisi jakanut havaintoja tasan.

Image2

Kuva 2. Histogrammi 0-14 -vuotiaiden osuuksista kunnissa.

Lopullinen kartta on mielestäni selkeä ja informatiivinen. Siitä näkee hyvin, millä alueilla Suomessa on suhteessa eniten 0-14 –vuotiaita, samoin kuin sen, millä alueilla heitä on vähän. Legendasta voi myös päätellä, että puolessa Suomen kunnista 0-14 –vuotiaita on alle 15,7% kunnan väestöstä, mutta jossain kunnassa heidän osuutensa väestöstä on jopa 35%. Mitä kartta ei kerro, on missä yksittäisessä kunnassa tämän ikäisiä on suhteessa kaikkein eniten tai vähiten, mutta yleispiirteittäin voi sanoa, että suhteessa eniten nuoria on Länsi-Suomessa, ja vähiten Itä-Suomessa ja Lapissa. Lisäksi Ilkka Saarisen blogia lukiessani ymmärsin, että karttaa tutkiessa on syytä ottaa huomioon se, että luokkavälit kvantiileilla eivät ole läheskään samansuuruiset. Sen takia kartasta saattaa saada kuvan, että samaan luokkaan kuuluvilla kunnilla olisi suhteessa suurin piirtein saman verran 0-14 –vuotiaita, vaikka erityisesti tumman sinisessä luokassa olevilla kunnilla erot voivat olla todella suuret.

Kartan tekemiseen MapInfolla kului aika pitkä aika, sillä itse en ainakaan vielä osannut juuri mitään toimintoja suorittaa ilman ohjeita. Lisäksi ongelmia ilmeni esimerkiksi pohjoisnuolen sijoittamisen kanssa, sillä ensimmäisestä valitsemastani nuolesta tuli täysin väärän värinen ja se osoitti ihan väärään suuntaan. Koska en vielä oikein ymmärrä miten MapInfo toimii, en osannut tietenkään myöskään poistaa nuolta, vaan sen sijaan tein tilalle uuden, jonka sijoitin sopivampaan paikkaan. Koska edellistä nuolta en saanut millään pois, jouduin lopuksi vähän huijaamaan: kun olin tehnyt valmiista kartasta kuvan, vein sen Paint-ohjelmaan ja kumitin nuolen siellä. Lopputuloksesta tuli onneksi ihan siisti.

Jostain syystä MapInfo rajasi osan %-merkistä pois, kun legendaa sijoitteli Layout-ikkunaan. Edes legendalaatikon koon leventäminen ei saanut merkkiä näkymään kokonaan, joten lopullisessa kartassa merkki näkyy edelleen vain puolittain. Lisäksi legendan, mittakaavan ja pohjoisnuolen olisi ehkä voinut sijoittaa johonkin parempaankin paikkaan, mutta myönnettävä on, että kartanteon loppuvaiheessa hermot alkoivat olla jo sen verran kireällä, että kiinnostus ei enää riittänyt pienien yksityiskohtien korjaamiseen. Onneksi virheistä oppii!

Lähteet:

Frestadius, H. 1. Kurssikerta – MapInfo ja koropleettikartta. Luettu 28.1.2014. <https://blogs.helsinki.fi/henfrest/>

Histogram Tool (2014). NCTM, Illuminations – Resources For Teaching Math. Luettu 27.1.2014. <http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4152>

Saarinen, I. KK1 – MapInfo tutuksi ja harjoitus Suomen kunnat -aineiston  pohjalta. Luettu 28.1.2014. <https://blogs.helsinki.fi/ilkkasaa/>

2 thoughts on “Kurssikerta 1: (Uudelleen)tutustumista MapInfoon

  1. Moikka!

    Kommenttina tuohon Mapinfon tapaan typistää legendaa. Itselleni kävi ihan sama juttu, mutta lisäämällä tyhjiä lyöntejä tekstin perään ongelman sai ratkaistua vähän kepulikonstein. En tiedä toimiiko aina, mutta mulla legendassa ainakin sen jälkeen näkyi kaikki kirjaimet ja merkit.

    t. Kaisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *