Sähköisen tenttimisen pedagogisia ja teknisiä kysymyksiä

Sähköisen tenttimisen pedagogisia ja teknisiä kysymyksiä ovat ansiokkaasti käsitelleet Anshuman Khare ja Helen Lam artikkelissaan Assessing student achievement and progress with online examination: some pedagogical and technical issues, joka ilmestyi International Journa of E-Learning -lehdessä 2008.  Ohessa englanninkielistä opintopiiriä varten laadittu tiivistelmä artikkelista.

In recent decades computers have become more and more important part of teaching. There is extensive body of writings about how to teach online and about the benefits of online learning, but online examinations have received less attention. Anshuman Khare and Helen Lam’s article scrutinizes the issue of online examination taking into account both the pedagogical and technical aspects of them. Continue reading Sähköisen tenttimisen pedagogisia ja teknisiä kysymyksiä