Tietoa KidSmartista

Picture4Nykymaailmassa tietotekniikkataidot ovat välttämätön työväline, ja tietokoneiden hyödyntäminen opetuksessa on lisääntynyt merkittävästi kaikilla koulutustasoilla. IBM:n KidSmart -ohjelman tarkoituksena on tarjota esikouluikäisille mahdollisuus harjoitella tietokoneen käyttöä leikin lomassa, ja näin oppia tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja. KidSmart -ohjelman avulla IBM haluaa myös tukea erilaisten lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia tutustua tietotekniikkaan.

KidSmart -ohjelma aloitti toimintansa vuonna 1999, ja toimii nykyään noin kuudessakymmenessä maassa. Maailmanlaajuisesti KidSmart -oppimiskeskuksia on lahjoitettu jo yli kolmekymmentätuhatta kappaletta. Suomessa KidSmart -oppimiskeskuksia on jo yli kymmenellä paikkakunnalla; Vaasassa, Turussa, Puumalassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Joensuussa, Oulussa, Mikkelissä, Hämeenlinnassa, Rovaniemellä, Espoossa, Kuopiossa ja Helsingissä. Yhteensä KidSmart –oppimiskeskuksia on Suomessa jo lähes kolme sataa.

KidSmart -oppimiskeskus on kehitetty ja lanseerattu yhteistyössä kasvatusalan ammattilaisten kanssa. Oppimiskeskus sisältää värikkään, kahden lapsen istuttavan tietokonepöydän, opetusohjelmiston sekä esikoulun opettajille tarkoitetun materiaalin, jonka avulla KidSmart-oppimiskeskusta voidaan hyödyntää tehokkaimmin opetuksessa. Puolueettomien tutkijoiden kuudessa Euroopan maassa vuosina 2001 – 2003 suorittaman tutkimuksen mukaan KidSmart –oppimiskeskusten käyttö paransi huomattavasti informaatioteknologian opetuksen laatua esikoulutasolla. Cambridgen yliopiston Britanniassa vuonna 2001 suorittama aikasempi tutkimus osoittaa lisäksi, että KidSmart –oppimiskeskus vaikuttaa positiivisesti lasten oppimiseen ja keskittymiseen.

Linkkejä KidSmart ja varhaiskasvatus sivuille

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *