Kurssikerta 7.

Viimeisellä kerralla pääsimme tekemään itsenäisesti karttoja. Tarkoituksena oli tehdä kartta jostain haluamaltaan alueeltaan ja kerätä valmiiksi aineistoja sitä varten. Olisin halunnut tehdä yksittäisestä maasta (ei Suomesta) mutta kuten Emma Piela kirjoitti: “Etsin kiinnostavaa dataa monilta sivuilta, mutta kuitenkin monilla sivustoilla törmäsin ongelmaan; aineistoja olikin vaikea löytää.” Törmäsin samaan ongelmaan. Siksi myös minä valitsin Euroopan alueen. Etsin kotona valmiiksi jo tilastoja. Olimme jo edellisellä kerralla oppineet miten tuodaan itse uutta tietoa, muokataan exelissä ja tuodaan kartalle paikkatiedoksi. Tämä onnistui sujuvasti. Olin valinnut bittimuotoisen kartan mutta Arttu sanoi, että kannattaa olla jo valmis paikkatietokanta. Tein siis näin. Kun sai helpotusta tehtävään tuli valmiita kahden muuttujan karttoja olla kaksi yhden sijaan. Löysin nopeasti tällaisen oikean kartan Artun näyttämältä sivulta ja latasin sen.

Etsin lisää tilastoja toiseen karttaan. Se oli onneksi helppoa Eurostatin sivuilta. Olin todella summamutikassa valinnut aiheita. En halunnut, että kaksi karttaa liittyvät toisiinsa koska halusin saada ihan eri tietoa molemmista. Ensimmäisen kartan tekoon tarvitsin vähän neuvoja mutta sen tekeminen sujui jouhevasti ja tuntui, että ensimmäistä kertaa osasin hyvin itse soveltaa jo aiemmin oppimaani. Onnistuin tekemään SQL-kyselyitä ja muokkaamaan hyvin exelin. Vaikka olen osannut tehdä näitä aiemminkin niin nyt tuntui, että ymmärsin kunnolla mitä tein.

Olin valinnut tiedoiksi sellaisia mitkä olivat jo valmiiksi suhteutetussa muodossa. Ensimmäisessä kartassa on syntyneiden kuolleisuus ja naisten keskimääräinen synnytysikä. Molemmat tiedot ovat vuodelta 2014. Ajattelin, että yhteys löytyisi siitä kun mitä koulutetumpaa ja hyvinvoivampaa väestö sen korkeampi synnytysikä. Kartasta näkeekin hyvin kuinka maat, joissa synnytysikä on matalampi kuin muualla, myös syntyneiden kuolleisuus on suurempi. Ihmishahmo havainnollistaa syntyneiden kuolleisuutta, mitä suurempi sen suurempi kuolleisuus. En tiedä onko paras avainnollistamistapa mutta tiedon näkee nopeasti kartalta. Sininen väri on myös neutraali ja keskittyy katsomaan tummuuseroja ja ihmiskuvakkeita. Tein kartan siniseksi koska ihmishahmot ovat myös sinisiä. Näin ne eivät ole ristiriidassa. Kartassa myös näkee, että ei syntyneiden kuolleisuus kasva täysin sitä mukaa, jos synnytysikä laskee. Esimerkiksi Ruotsissa on korkeampi keskimääräinen synnytysikä kuin Suomessa mutta kummassakin on pieni kuolleisuus. Suomessa pienin.

Toisessa kartassa en heti löytänyt aihetta ja ajattelin, että en halua kuvata toista muuttujaa viivoituskuviolla kurssi kakkosen vuoksi mutta tässä se toimi mielestäni kuitenkin hyvin. Muuttujat eivät ehkä ole täysin vertailukelpoisia koska toisessa on 18-vuotiaat ja toisessa 15-vutoiaat. Ajatukseni oli nähdä onko maissa millainen lukutaito ja jos se on huono niin onko automaattisesti myös niin, että koulutuksessa on myös vähän nuoria myöhemmin. Kartassa tummin väri kertoo 18-vuotiaiden osallistumisasteen koulutukseen ja tihein viivoitus kertoo matalimman lukutaidon. Toinen näistä muuttujista olisi voinut olla toisinpäin. Niin, että tummimmalla näkyisi matalin koulutusaste ja lukutaito tai vaaleimmalla. Nyt kuitenkin mielenkiintoisesti huomasin, että Ruotsi on tummin Liettuan kanssa. Niissä on siis korkea 18-vuotiaiden osallistumisaste koulutukseen mutta matala lukutaito. Ruotsissa tämä ehkä selittyy maahanmuuttajien määrällä. Vähän outo tulos. Ehkä analysoin pieleen. Piristin tekemistä ja tein kartasta pinkin.

Oppimaani kun mietin niin en vielä osaa kaikkea mitä käsiteltiin kurssilla mutta näiden karttojen teko ja tiedon hankkiminen muualta ja sen muokkaaminen onnistuneesti oikeaan muotoon on antanut itseluottamusta osaamiseeni. Tiedän, että tarvitsen lisää harjoittelua mutta ei se mitään koska tykkään tehdä näitä karttoja ja haluan oppia paljon lisää ja kehittää osaamistani.

 

Lähteet:

Emma Piela. Emman blogi. VKO7: Viimeinen kerta. <https://blogs.helsinki.fi/emmapiel/> Luettu 19.3.2017.

Eurostat. <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *