Eriikka Jankko

TM, tohtorikoulutettava, pastori Jankko_Eriikka90_118

Tutkin lapsiin ja lapsen arvoon liittyviä kysymyksiä erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kontekstissa. Pohdin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ydintekstien valossa, mitä kirkossa ajatellaan lapsista ja lapsenkaltaisuudesta. Millaisia ajattelun ja toiminnan jännitteitä ilmenee? Miten lapsenkaltaisuutta tulee vaalia? Onko lapsenkaltaisuus kirkossa esikuvallista tai tavoiteltavaa 2010-luvulla? Nämä kysymykset liittyvät mm. ihmiskuvaan, lasten osallisuuteen, kaste- ja ehtoollisteologiaan, jumalanpalveluselämään, kasvatukseen ja kasvatusyhteistyöhön, perhe-elämään ja yhteiskunnallisiin velvollisuuksiin pitää huolta kaikkein pienimmistä.

Lapsen olemuksen ja arvon lisäksi minua kiinnostavat ympäristöteologiset ja -eettiset kysymykset. Nämä yhdistyivät pro gradussani “Yhtä luomakunnan kanssa – Ihmisen ja luonnon suhde Zachris Topeliuksen ajattelussa“. Sen keskeinen tulos oli, että Topeliuksella lapsen luontosuhde on esikuvallinen.

Yhteystiedot: eriikka.jankko [at] helsinki.fi, LinkedIn