Abstrakt för individuella presentationer

Abstrakt till Socialpsykologidagarna 2021

Abstrakt för individuella presentationer kan nu lämnas in till och med 7.2.2021. Abstrakten (max. 250 ord) kan lämnas in antingen för en specifik arbetsgrupp (se beskrivningarna av arbetsgrupperna på konferensens hemsida) eller som en självständig presentation som inför konferensen slås samman i en arbetsgrupp med tematiskt närliggande presentationer. Abstrakten kan vara anknutna till välmående och/eller socialpsykologiska frågeställningar utöver dem som behandlas av arbetsgrupperna. Vi meddelar om de accepterade abstrakten i början av mars 2021.

Lämna in ditt abstrakt via detta formulär: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/109304/lomake.html

Information om konferensen samt denna kallelse får gärna distribueras vidare.

Hoppas att vi ses virtuellt i april!

 

Med vänliga hälsningar,

Organisationskommittén 2021