Förslag till arbetsgrupper

Förslag till arbetsgrupper för Socialpsykologidagarna 2021

Socialpsykologidagarna ordnas 15.-16.4.2021. På grund av Helsingfors universitets beslut ordnas konferensen virtuellt via Zoom. Konferensens tema är Socialpsykologiska perspektiv på välmående.

Förslag till arbetsgrupper kan ges till och med 31.12.2020. En arbetsgrupp består av ett antal presentationer som är tematiskt sammanlänkade. Vi meddelar senast 8.1.2021 om förslagen accepterats. Kallelsen till abstrakt för individuella presentationer skickas ut 11.1.2021.

Skicka ditt förslag till arbetsgrupp till adressen: katarina.pettersson@helsinki.fi

Arbetsgrupperna kan vara anknutna konferensens tema eller till socialpsykologiska frågeställningar mer allmänt. Bifoga en beskrivning av arbetsgruppen (max. 250 ord), arrangörernas namn och affiliation samt namnen på presentatörerna ifall dessa redan är bekräftade. Det är också möjligt att föreslå öppna arbetsgrupper till vilka individuella presentationer kan anmälas från och med kallelsen 11.1. Arbetsgrupperna kan vara finsk-, svensk- eller engelskspråkiga.