Publications

For our own publications see ‘Our Team’.
Below scientific and educational books published by our group.

Research Series
1. Koulu ja kansalaisyhteiskunta historiallisessa perspektiivissä. Jukka Rantala (toim.) 2003.
2. Esseitä historiallis-yhteiskunnallisesta kasvatuksesta. Jan Löfström, Jukka Rantala & Jari Salminen (toim.) 2004.
3. Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksen haasteena. Jukka Rantala & Anu Siikaniva (toim.) 2005.
4. Opettajaksi opiskelevat ja kansalaisvaikuttaminen. Eija Syrjäläinen, Veli-Matti Värri & Ari Eronen 2005.
5. Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa. Jukka Rantala & Jari Salminen (toim.) 2006.
6. Opettajaksi opiskelevien kertomaa. Eija Syrjäläinen, Ari Eronen & Veli-Matti Värri  2006.
7. Koulukasvatusta teknologisoituvaan yhteiskuntaan. Anne Hosio-Paloposki 2006.
8. Enacting Equity in Education. Lázaro Moreno Herrera, Graham Jones & Jukka Rantala (Eds) 2006.
9. Yksi historia monimutkaistuvassa maailmassa. Marko van den Berg 2007.
10. Yhteiskunnallista opettajuutta etsimässä. Petteri Hansen 2007.
11. Nuorten näkemyksiä Suomen yhteiskunnallisesta kehityksestä. Marko van den Berg 2010.
12. Lapset historiakulttuurin kuluttajina. Jukka Rantala 2012.
13. Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla. Lasse Hongisto. 2012.
14. Encountering Painful Pasts – Rencontrer les passés douloureux. Jan Löfström (Ed.) 2014.
15. Valppaaksi kansalaiseksi. Jan Löfström, Arja Virta & Ulla-Maija Salo 2017.

Publication Series
1. Katsaus kansalaisvaikuttamista käsitteleviin opinnäytetöihin. Petteri Hansen (toim.) 2006.
2. Yhteiskuntaopin opetuksen toteutusmalleja. Jan Löfström (toim.) 2008.
3. Historian ja yhteiskuntaopin harjoituksia ja opetusideoita. Jan Löfström, Jukka Rantala, Matti Rautiainen & Arja Virta (toim.) 2009.
4. Kohti tutkivampaa historian opiskelua. Jan Löfström & Matti Rautiainen (toim.) 2013.
5. Piispa Henrik ja Lalli. Oppimateriaali historian tekstitaitojen opettamiseen. Marika Manninen 2014.
6. Kokeileva historian ja yhteiskuntaopin opetus. Matti Rautiainen & Jan Löfström (toim.) 2015.
7. Bostonin verilöyly vai King Streetin välikohtaus? Historian narratiiviseen luonteeseen ja moniperspektiivisyyteen perehdyttävä harjoitus. Jukka Rantala 2022.