Sosiaalipsykologien järjestöt

Suomessa

Suomen sosiaalipsykologit ry

Suomen psykologinen seura

Opiskelijoiden ainejärjestöt

Status ry
Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian ainejärjestö

Borderline
Föreningen för socialpsykologistuderande på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Interaktio ry
Tampereen yliopiston sosiologian, sosiaaliantropologian ja sosiaalipsykologian opiskelijoiden ainejärjestö

Alumnitoiminta

Helsinki