114. Sosiologisia näkökulmia ja tutkimuksia

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Luetaan pitemmälle ehtineen opiskelijan johdolla pienryhmässä Giddens A: Sociology (6. painos).

Tiedekuntatentissä suoritetaan:

 • Held David & McGrew Anthony: Globalisaatio – puolesta ja vastaan
 • Sennett Richard: Uuden kapitalismin kulttuuri.

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja se, oletko pää- vai sivuaineopiskelija. Mainitse mielellään myös tentaattori.

5,968 thoughts on “114. Sosiologisia näkökulmia ja tutkimuksia

 1. Njaa; Suomalaisesta yhteiskunnasta kysyttiin J. P. Roosin sukupolvijaottelusta.

  Vertailevan tutkimuksen ulottuvuudesta kysyttiin Kososen melipidettä siitä, mikä selitysmalli on toimivin selittämään Irlannin, Suomen, Tanskan ja Uuden-Seelannin hyvinvoinnin eroja ja samankaltaisuuksia.

 2. Kysymykset 1.4.2006, tentaattori Timo Kauppinen:

  Sivuaineopiskelijoiden tentin I osa (Giddens):

  1. Rakenteen ja toiminnan välinen dilemma sosiologisessa teoriassa
  2. Bernsteinin teoria kielikoodeista ja koulutuksellisesta eriarvoisuudesta

  Pääaineopiskelijoiden tentti ja sivuaineopiskelijoiden tentin II osa (5. kysymys vain sivuaineopiskelijoille):

  3. Mitä tarkoitetaan suomalaisella yhtenäiskulttuurilla? (Jokinen & Saaristo)
  4. Kuinka Gordon ja Lahelma määrittelevät vertailevan ja poikkikulttuurisen tutkimuksen? (Alapuro & Arminen)
  5. Mitä keinoja Koskinen ja Martelin esittävät väestöryhmien välisten kuolleisuuserojen pienentämiseen? (Koskinen)

 3. *Kysymyksiä koottuna vuosilta 00-04*

  *Giddens*

  1. Selosta eri vallankumousteoriat. (10/00, 08/02)

  2. Harold Garfinkelin kokeet ja etnometodologia? (02/01)

  3. Durkheimin käsitys uskonnosta? (02/01)

  4. Funktionalismi teoreettisena lähestymistapana? (02/01)

  5. Teoriat poikkeavasta käyttäytymisestä ja rikollisuudesta. (08/02)

  6. Ammattiyhdistykset ja teolliset konfliktit. (08/02)

  7. Esimodernien yhteiskuntien kohtalo (11/02)

  8. Rasismin ja etnisen syrjinnän selitykset (11/02)

  9. Länsimaisen kaupunkikehityksen trendit (11/02)

  10. Mihin teemaan liittyy termi “vandalismi vuorovaikutuksessa” ja miten G. sitä kuvailee? (10/04)

  *Suomen väestö*

  1. Väestöntutkimuksen näkökulmat? (01/01)

  2. Maassamuuton yhteiskunnalliset ja alueelliset taustatekijät 1960-1990? (02/01)

  3. Koulutusaste ja hedelmällisyys (01/03)

  4. Suomen ikärakenne 1950, 1970 ja 1992 (02/03)

  5. Muuttujatypologiat muuttoliikkeen kuvaajina? (02/04)

  6. Imeväiskuolleisuus Suomessa (08/04)

  7. Rock ja kuriton sukupolvi (08/04)

  8. Mitä on väestönkehityksen ennustaminen ja mitä se ennustaa Euroopan osalta? (10/04)

  *Suomalainen yhteiskunta*

  1. Hyvinvointipolitiikasta elämänpolitiikkaan (01/03)

  2. Iskelmä ja rautalanka suomalaisen yhteiskunnan kuvaajina (02/03)

  3. Mitä on suomal. elämäntapatutkimus ja mitä se on löytänyt? Esitä esimerkkejä ko. tutkimuksesta. (10/04)

  4. Tuntemattoman sotilaan merkitys? (02/04)

 4. Sivuaineopiskelijat, I osa , Giddens A : Sociology.
  Tentti 15.9.2007, tentaattorina Karoliina Snell.
  1. Mitä tarkoitetaan riskiyhteiskunnalla?
  2. Koulutus ja kulttuurin uusintaminen.

 5. 17.11.2007, pääaineopiskelijat, tentaattorina Karoliina Snell

  1. Kolmas sektori Suomessa (Suomalainen yhteiskunta)

  2. Hyvinvointivaltioiden kehitysteiden vertailu (Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia)

  3. Suomen väestökehityksen ennusteet (Suomen väestö)

 6. 19.1.2008, pääaineopiskelijat, tentaattorina Karoliina Snell

  1. Työelämän muutokset Suomessa (Suomalainen yhteiskunta)

  2. Mitä tarkoittaa poikkikulttuurinen tutkimus? (Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia)

  3. Avio- ja avoliittojen muodostuminen (Suomen väestö)

  4. Kansallisen kulttuurin merkitys globalisaation myötä (Globalisaatio)

 7. 19.4.2008, pääaineopiskelijat, Snell

  1. Työelämän muutokset Suomessa 1900-luvulla (suom. yk)

  2. Globalistien ja epäilijöiden näkemys maailmantaloudesta (globalisaatio)

 8. 20.9.08, pääaineopiskelijat, Snell

  Mitä on poikkikulttuurinen tutkimus? (Alapuro)

  Globalistien ja epäilijöiden näkemys kansallisten kulttuurien tulevaisuudesta? (Globalisaatio)

 9. 20.9.08, pääaineopiskelijat, Snell

  Vanhat ja uudet yhteiskunnalliset liikkeet? (Suomalainen yhteiskunta)

 10. 24.01.09, pääaineopiskelijat, Snell

  Globalistien ja epäilijöiden näkemys maailmantaloudesta (Globalisaatio)
  Suomalaisen hyvinvointivaltion synty (Suomalainen yht.kunt.)

 11. 21.02.09, pääaineopiskelijat, Snell

  Epäilijöiden näkemykset globalisaatiosta. (Globalisaatio)

  Työelämän murrokset 1900-luvulla (Suom. yhteisk.)

 12. 21.32009

  Vanhat ja uudet yhteiskunnalliset liikkeet(Suomalainen yhteiskunta)

  Globalistien ja epäilijöiden käsitykset kansallisen kulttuurin kohtalosta(Held&…)

  Vertailevan historiallisen tutkimuksen ominaispiirteet(Alapuro&Arminen)

  Tentaattori K. Snell

 13. Giddens A; Sociology. Tentaattori K. Snell

  Kysymykset, joista kahteen piti vastata:

  1. Fordismi ja postfordismi
  2. Miten sukupuolta on selitetty?
  3. Sekularisaatio

 14. Sosiologisia näkökulmia 2, sivuaineopiskelija, 24.10., K. Snell

  1) Tietotyö ja työelämän muutokset (Suom. yhteisk.)
  2) Mikä on poikkikulttuurinen tutkimus? (vertail. tutk. ulottuvuuksia)
  3) Globalistien eri leirit (globalisaatio – puolesta ja vastaan)

 15. Sosiologisia näkökulmia 1 eli Giddens, sivuaineilija, 28.11, K.Snell

  1) Perhe-elämän muutokset
  2) Riskiyhteiskunta

 16. 30.1.2010. Tentaattori K. Snell
  Valtion ja kansakunnan välinen suhde (Suomalainen yhteiskunta)

  Globalistien ja epäilijöiden käsitykset kansallisen kulttuurin kohtalosta (Globalisaatio)

 17. 27.02.2010, pääaineopiskelijat, Snell

  Poikkikulttuurinen tutkimus (Vertailevan tutk. ulot.)

  Maailmantalous (Globalisaatio)

 18. Sivuaineopiskelijat 8.5.2010 tentaattori Karoliina Snell

  Vastaa kaikkiin:
  1. Valtion ja kansakunnan suhde
  2. Historiallisen sosiologian vertailun ongelmia
  3. Epäilijöiden näkemykset globalisaatiosta

 19. 2.4. pääaineopiskelijat, tentaattorina Mikko Virtanen

  1. Sukupolven käsite, suomalaiset sukupolvet, koetko itse kuuluvasi johonkin sukupolveen? (Suomalainen yhteiskunta)
  2. Globalistien näkemykset uudesta maailmantaloudesta, miten nykyinen maailmantalouden muoto eroaa edeltäjistään (Globalisaatio – puolesta ja vastaan)