433. Yhteiskunnan muutos ja ristiriidat

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus: Valitaan neljä kohtaa seuraavista:

 1. Castells M: The Rise of the Network Society
 2. Therborn Göran: World. A Beginner’s Guide
 3. Irving Zoe & Farnsworth Kevin (eds.): Social Policy in Challenging Times. Economic crisis and welfare systems
 4. Erola Jan (toim.) Luokaton Suomi
 5. Nash Kate: Contemporary Political Sociology. Globalization, Politics and Power
 6. Polletta Francesca: It was like a fever. Storytelling in protest and politics
 7. Luhtakallio Eeva: Local Politicizations. A comparison of Finns and French practicing democracy
 8. Ylä-Anttila Tuomas: Politiikan paluu. Globalisaatioliike ja julkisuus

HUOM maisteriopintoja suorittavat: jos suoritit tämän saman opintojakson aineopinnoissa, et saa tenttiä samoja teoksia!

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Jos suoritit tätä opintojaksoa kurssilla, mainitse kurssin nimi. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

11,177 thoughts on “433. Yhteiskunnan muutos ja ristiriidat

 1. Tentaattorina Pekka Kosonen. Piti vastata ilmoittamiinsa kirjoihin.

  CASTELLS: Informaatioteknologia ja työllisyys: katoavatko työpaikat?

  SAARI: Miten yhteisiä resursseja voi suojella globalisaation oloissa?

  DELLA PORTA & DIANI: Protestin logiikka ja muoto

  GIUGNI: Italian ympäristöliikkeiden, ydinvoiman vastaisten liikkeiden ja rauhanliikkeiden historia

  YEARLEY: Ympäristöongelmien esiinnousu ja globaalit toimijat

  PAKKASVIRTA & SAUKKONEN (toim.): Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin nationalismit

  JUPPI: Median merkitys protestien kehittymiselle

 2. 15.3.2008
  Virallisesti tentaattorina Kosonen, mutta paperissa oli Salmenniemen nimi.

  GIUGNI: Mitä opit tästä kirjasta? Mikä oli erityisen kiinnostavaa, mikä herätti ajatuksia, mitä kenties kritisoisit? Mikä mielestäsi oli kirjan kiinnostavin tutkimustulos?

  DELLA PORTA & DIANI (vastaa joko kohtaan a TAI b):

  a) Esittele kollektiivisen identiteetin tutkimusote sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa. Mistä tässä tutkimusotteessa ollaan kiinnostuneita, millaisiin kysymyksiin pyritään vastaamaan?

  b) Esittele sosiaalisten verkostojen tutkimusote sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa. Mistä tässä tutkimusotteessa ollaan kiinnostuneita, millaisiin kysymyksiin pyritään vastaamaan?

 3. Onhan tuo saaren kirja Globaali hallinta? En nimittäin tuollaista Globalisaation hallinta -nimistä ole löytänyt mistään??

 4. 24.1.2009 Tentaattorina Pekka Kosonen

  Castells: Itä-Aasian erilaiset yritysverkostot

  Pakkasvirta & Saukkonen: Ruotsalainen kansankoti, hyvinvointivaltio & nationalismi

  Saari: Sulkeutumisen käsite Polanyilla

  Yearley: Ympäristöongelmien esiinnousu & globaalit toimijat

  Muffels et al: Joustavoittaminen, työmarkkinat & pitkäaikaistyöttömyys

  Giugni: Italian ympäristöliikkeiden, ydinvoiman vastaisten liikkeiden ja rauhanliikkeiden historia

  (Ja Saaren kirja siis tosiaan on nimeltään Globaali hallinta)

 5. Pakkasvirta & Saukkonen: Ruotsalainen kansankoti, hyvinvointivaltio & nationalismi

  Saari: Sulkeutumisen käsite Polanyilla

 6. 11.2.2012, Pekka Kosonen

  Vastaa ilmoittamiisi kirjoihin.

  Erola: Yhteiskuntaluokat, tulot ja lasten määrä

  Ylä-Anttila: Globalisaatioliikkeen Suomessa saamat erityispiirteet ja niiden selitykset

  Castells: Informaatioteknologia ja työllisyys: Katoavatko työpaikat?

  Therborn: Elämänkulut: Vanhuus

  Farnsworth & Irving: Irlanti ja talouskriisin vaikutukset

  Polletta: Uhriksi asettumisen ongelmat

  Luhtakallio: Sukupuolidynamiikka paikallisissa kansalaiskäytännöissä: Helsinki, Lyon

 7. Vastaa ilmoittamiisi kirjoihin.
  Globaalin julkisuuden ja Maailman sosiaalifoorumin epätasa-arvoisuus (Ylä-Anttila)
  Sosiaalinen periytyvyys ja sosiaalinen liikkuvuus (Erola, toim.)
  Itä-Aasian erilaiset yritysverkostot (Castells)
  Nykyinen maailmannäyttämö; kapitalistiset suuryritykset (Theborn)

 8. 22.2.1014

  Therborn: Elämänkulku: nuoruus, seksi ja kulttuuri
  Ylä-Anttila: Globaalin julkisuuden ja Maailman sosiaalifoorumin epätasa-arvoisuus
  Nash: Sosiaaliset liikkeet: resurssien mobilisaation teoria
  Polletta: Millaisena tri King näyttäytyi senaatin ja edustajainhuoneen puheenvuoroissa?

 9. 13.6.2016 tiedekuntatentti, opintojakson nykyinen nimi on “Yhteiskunnallinnen muutos”. Kolme kirjaa, jotka kaikki on tentittävä.

  Sassatelli: Miksi Bourdieun käsite habitus on olennainen kulutuksen sosiologiassa?
  Nash: Pohdi kansalaisuuden käsitettä jonkin sosiaalisen liikkeen tai etnisen/rodullistetun ryhmän esittämän kritiikin valossa.
  Isaksen: Kuvaile ristiriitoja, jotka ilmenevät au pairien tekemässä työssä.