Yleisopinnot

Yleisopintoja kandidaatin ja maisterin tutkintoon vaaditaan kokonaisuudessaan yhteensä 26 op.

1. Orientoiva HOPS 1 op

2. Kieliopinnot 10 op:

  • Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
  • Toinen kotimainen kieli 4 op
  • Vieras kieli 3 op

3. TVT-opintoja 5 op, käsittävät atk:n johdantokurssin sekä atk:n täydennyskurssi n (suositellaan Tilastollista tietojenkäsittelyä (SPSS)

4. Työelämäorientaatio-opinnot

  • osallistuminen valtiotieteellisen tiedekunnan järjestämään työelämäopetukseen ja Kontakti ry:n järjestämiin työelämäekskursioihin 3 op:n edestä.
  • järjestettävät kurssit opinto-oppaassa

5. tilastotieteen johdanto 10 op

Mikäli sinulla on käytännön vinkkejä yleisopintojen suoritukseen tai haluat muuten vain jakaa kokemuksesi muiden kanssa, kirjoita kommenttisi tämän artikkelin perään.

3 thoughts on “Yleisopinnot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *