Pikkuplenaari

Pikkuplenaari:

Sosiaalipolitiikka ja suuret uudistukset: Onko universaali sosiaaliturva unohdettu?

Yhteistyössä Huoltaja-säätiön Bruno Sarlin -seminaarin kanssa

Aika: 23.10.2015 klo 9.30–12
Paikka: Helsingin yliopisto (Päärakennus, sali 5)

Esitykset ladattavissa Huoltaja-säätiön sivuilta: http://www.huoltaja-saatio.fi/seminaarit/

Sosiaali- ja terveydenhuollon suurta uudistusta on yritetty tehdä ainakin vuosikymmenen ajan. Uudistuksen raamit näyttäisivät hiljalleen muotoutuvan, seuraukset konkretisoituvat lopulta kuntatasolla. Uudistuksesta ja sen vaikutuksista on esitetty erinäisiä arvioita, lähinnä on keskitytty kustannuksiin ja palveluiden saatavuuteen. Varsin vähälle huomiolle on jäänyt, mitä uudistukset kuntalaisen, asiakkaan ja kuntademokratian näkökulmasta merkitsevät.

On puhuttu sekä vertikaalisesta perus- ja erityispalveluiden integraatiosta että painotettu horisontaalista sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota. Vähemmälle huomiolle on jäänyt integraation tarve kunnan muihin toimialoihin ja palvelujärjestelmässä laajemmin.

Mistä uudistuksissa on kysymys, mihin ollaan menossa? Miten käy kaikkein heikompiosaisten? Turvataanko säällinen elintaso? Mahdollistuuko aito, hyvinvointia lisäävä osallistuminen?

Alustava ohjelma

Avaus
Harri Jokiranta, Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Sosiaalinen kysymys ja tulevaisuuden vaihtoehdot
professori emerita Briitta Koskiaho

Sosiaalipolitiikan uudistumisen esteet
toimitusjohtaja Kari Välimäki, Merimieseläkekassa

Kunta sosiaalipoliittisena toimijana

Löydetäänkö lähidemokratia?
professori Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto

Asiakaslähtöisyyttä järjestöjen avulla
sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpo, Rauman kaupunki

Peruspalvelut ja tulonsiirrot: universalismia jäljittämässä

Osallistuminen velvollisuutena
tutkija Jouko Karjalainen, THL

Universalismi vai residualismi sosiaalityön ytimessä
tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto,  THL

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *