Rahoitusta sote-alan tutkimukseen

Ajankohtaisia rahoituskanavia sote-alan tutkimukseen

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö rahoittaa syksyn 2020 erikoishaussa tutkimushankkeita, jotka koskevat ”ympäristön sekä talouden ja terveyden rajapinnan syysuhteita, jotta ihmiskunta parhaiten pystyisi sekä hillitsemään planeettamme ekologista kriisiä että sopeutumaan vääjäämättömään muutokseen”. Rahoitettavien hankkeiden koko on 100 000-300 000 euroa ja niihin on osallistuttava vähintään kahden eri tieteenalan tutkijoita. Hankkeen johtajan on oltava enintään 7 vuotta sitten väitellyt. Hakemuksen deadline on 11.9.2020.

Työsuojelurahasto rahoittaa työympäristöä, työoloja, työterveyttä, työturvallisuutta, työelämän suhteita tai työyhteisöjen toiminnan tuottavuutta koskevaa tutkimusta, erityisesti soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Rahoitusta on haettavissa kahdesti vuodessa. Seuraava hakemuksen deadline on 15.9.2020.

Koneen Säätiö myöntää vuosittain apurahaa erityisesti humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen suosien monialaisuutta ja rohkeita tieteellisiä avauksia. Seuraava haku on  1.–15.9.2020.

Suomen Akatemia rahoittaa vuosittain akatemiahankkeita, akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita. Seuraava haku on syyskuussa 2020.

Joint Programming Initativen haku ”More Years Better Lives” (JPI MYBL) aukeaa toukokuussa 2020 ja päättyy 14.9.2020. Haun teemana on sukupolvien välinen tasa-arvo ja hyvinvointi, johon kuuluu kolme erillistä aihepiiriä: 1) tulot ja varallisuus, 2) hoitovastuut sekä 3) sosiaalinen ja poliittinen osallistuminen. Suomen Akatemia on päättänyt rahoittaa hakemuksia kaikilta kolmelta osa-alueelta n.  500.000 eurolla (yht. 2-3 hanketta). Lisätietoa hausta  löytyy suomeksi Suomen Akatemian sivuilta.

Euroopan unionin EU4Health-ohjelma tarjoaa monipuolista rahoitusta terveydenhuollon kriisivalmiuden kehittämiseen ja tutkimukseen vuosina 2021-27.

 

Tutkimuspalveluiden sivuja ja rahoitustietokantoja (vain Helsingin yliopiston tunnuksilla)

Horizon 2020-rahoitus ihmistieteisiin – Helsingin yliopiston tutkimuspalveluiden sivusto ajankohtaisista EU-rahoitusmahdollisuuksista.

Research Professional -rahoitustietokanta – kattava tietokanta kotimaisista ja ulkomaisista tutkimusrahoittajista ja auki olevista rahoitushauista (useita tieteenaloja)

Tietoa Helsingin yliopiston tutkimusrahoituspalveluista Flammassa (vaatii kirjautumisen)