Edeltävät opinnot

EDELTÄVÄT OPINNOT 

Työssäoppimisjaksolle pääseminen edellyttää riittäviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Ennen työssäoppimisjaksoa opiskelijan on suoritettava soveltaviin opintoihin kuuluva I praktikum (jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon osiot).

Suositusajankohta työssäoppimisjakson suorittamiselle on kolmannen lukuvuoden kevätlukukauden päättyessä. Opiskelija voi kuitenkin ohjaajansa kanssa sopia jakson sijoittamisesta välille 1.1.-30.6.

VALINTAKRITEERIT

Opiskelijapaikkojen määrä on soveltavien opintojen osalta rajallinen. Kun opiskelijoita sijoitetaan seurakuntiin, noudatetaan seuraavia valintakriteerejä:

1. Vaadittujen edeltävien opintojen suorittaminen.
2. Suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärä.
3. Mahdollinen hyväksytty kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma.
4. Teologisten opintojen aloitusvuosi.

Erityistapauksissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon myös muita tekijöitä