Haku seurakuntiin

Hakuaika työssäoppimisjaksolle  lukuvuonna 2016-2017 on alkaa to 6.10.2016  ja päättyy pe 28.10.2016 klo 23:59.

Työssäoppimisjaksoa koskeva informaatiotilaisuus järjestetään to 6.10.2016 klo 16-18 P674. Tiedot työssäoppimisjaksolle päässeistä julkaistaan Blogipalvelussa pe 18.11.2016 klo 17.

Harjoittelupaikkoja koskeva tarkempi informaatio annetaan informaatiotilaisuudessa to 6.10.2016. Luettelo vuoden 2016-2017 haettavissa olevista työssäoppimisjakson harjoittelupaikoista on nähtävissä verkossa näillä sivuilla, kun hakuaika alkaa. Alla lukuvuoden 2016-2017 tietoja. Paikat vaihtelevat vuosittain:

 SOV411 opas 2016-17

Työssäoppimisjaksolle haetaan sähköisesti. Hakulomake on E-lomake, joka aktivoituu hakuajan alkaessa. Infotilaisuudessa on mahdollisuus saada ohjausta hakuprosessiin.

Linkki hakemukseen: E-lomake

Hakuajan päätyttyä tiedekunnan asettama valintakollegio sijoittaa opiskelijat hakemusten ja opintopistemäärien perusteella seurakuntiin. Kollegion työhön osallistuvat tiedekunnan edustajien lisäksi ev.-lut. kirkon ja opiskelijoiden edustajat.

Kollegion kokous 7.11.2016

SOV411 työssäoppimisjaksolle keväälle 2017 saatiin sovittua 98 harjoittelupaikkaa ev.lut. seurakunnissa. Varsinaisen hakuajan kuluessa harjoittelupaikkaa haki vain 68 opiskelijaa. Hakuaikaa jatkamalla saatiin neljä uutta hakijaa. Eli kokonaisuutena 98 harjoittelupaikkaa oli hakemassa 72 opiskelijaa. Tässä vaiheessa 26 harjoitteluseurakuntaa on jäämässä ilman harjoittelijaa. Yhtenä syynä tämän harjoittelukauden normaalia huomattavasti vähäisempään hakemusten määrään on se, että poikkeuksellisesti kesällä 2013 tiedekuntaan otettiin vain 160 opiskelijaa 190 sijasta. Harjoitteluseurakuntiin sijoittelussa yhtä lukuunottamatta kaikki opiskelijat on pystytty sijoittamaa johonkin kolmesta haluamastaan seurakunnasta seuraavasti:
Ensisijainen toive A : 34 opiskelijaa;
Toissijainen toive B : 15 opiskelijaa;
Viimeinen toive C : 22 opiskelijaa;
Ei mikään kolmesta toiveesta : 1 opiskelija.

Vuoden 2016 kollegio kiinnitti kokouksessa huomiota siihen, että hakijoiden toiveet kohdentuivat jälleen Helsingin, Espoon ja Tampereen hiippakuntien seurakuntiin. Ne opiskelijat, jotka olivat vaihtoehdoikseen ilmoittaneet muista hiippakunnista olevia seurakuntia, mielellään sijoitettiin myös muihin hiippakuntiin. Niin ikään kollegiossa keskusteltiin siitä, että Suomen evankelisluterilaisen kirkon Kirkkojärjestyksen 2 luvun 6 ja 12 §:n mukaan mm. jumalanpalvelukseen liittyviä saarna ja avustustehtäviä voivat hoitaa vain ev.-lut. kirkkoon kuuluvat henkilöt. Yhden ev.-lut. kirkkoon kuulumattoman opiskelijan sijoittumisesta harjoitteluseurakuntiin käytiin keskustelua, mutta lopputuloksen kannalta on päädytty ratkaisuun, jossa on voitu ottaa huomioon harjoittelija, jolla on erityisvaatimuksia.

Kollegio hyväksyi kokouksessaan seuraavan lukuvuotta 2016-2017 koskevan paikkajaon
* seurakunnittain
* opiskelijoittain

Opintojaksolle valittu opiskelija ottaa viikon sisällä tai viimeistään marraskuun loppuun mennessä  yhteyttä ohjaajaansa ja sopii työssäoppimisjaksoon liittyvän yhteistyön käynnistämisestä. Tässä yhteydessä on hyvä varmistaa harjoittelun ajankohta sekä mahdolliseen palkkaukseen, asumiseen, ruokailuun sekä matkakorvauksiin liittyvät asiat. Opiskelija voi vaihtaa harjoitteluseurakuntaa ilman harjoittelijaa jääneeseen seurakuntaan marraskuun aikana ottamalla yhteyttä työelämäyhteyksien suunnittelijaan (Timo Åvist).

Työssäoppimisjakson avausseminaari 2017

Seurakuntatyöhön ja työssäoppimiseen perehdyttävä luento järjestetään yhdessä hiippakuntien kanssa 20.1.2017 klo 9-15. Avausseminaari on kaikille yhteisenä klo 9-11.45 Porthaniassa (PIV). Iltapäivällä klo 12.45-15  työskentely jatkuu hiippakunnitain muodostetuissa ryhmissä:
Espoon hiippakunta F24 Sali 531
Helsingin hiippakunta F24 Sali 532
Kuopion hiippakunta F24 Sali 423
Lapuan hiippakunta F24 Sali 526
Mikkelin hiippakunta F24 Sali 521
Oulun hiippakunta V3 sh 209
Tampereen hiippakunta F24 Sali 522
Turun arkkihiippakunta F24 tdk-sali (TS524)