Opetus 2017-2018

KURSSIT

USKONTO SOSIOLOGISEN TUTKIMUKSEN KOHTEENA
TUM-KS3222, Luentokurssi, 5 op
12.09.2017 – 09.10.2017

USKONNOLLISUUS JA ARVOT YHTEISKUNNALLISISSA MUUTOKSISSA
TUM-KS3223, Luentokurssi, 5 op
30.10.2017 – 04.12.2017