Julkaisut / Publications

 

Jaakkola, Jenni & Niska, Miira (2023). Kuinka pitkälle voi päästä oikean asenteen omaksumalla? Vaikutuksessa-verkkomedia.
https://www.sosiaalipsykologit.fi/kuinka-pitkalle-voi-paasta-oikean-asenteen-omaksumalla/


Olakivi, Antero (hyväksytty julkaistavaksi). Haastateltavan nimi muutettu: kritiikin esittämisen tunnesäännöt vanhustyössä. Teoksessa Tiina Sihto & Paula Vasara (toim.), Hoivan pimeä puoli. Helsinki: Gaudeamus.