Uutisia Longinojalta

Hyviä uutisia! Longinojan varteen Malmin ja Pukinmäen alueelle suunnitellut ylikulkusillat ovat nyt valmiit ja vesistöt näyttävät voivan urakoista huolimatta hyvin. Vesi on normaaliväristä eikä siinä ole havaittavissa juurikaan liejua. Longinojasta kiinnostuneiden kannattaa myös vierailla Suomen Ympäristökeskuksen Longinoja-sivuilla, mihin on päivitetty tietoa muun muassa tulevista hankkeista joen kunnostamisessa.

On hienoa huomata, että hankkeissa tullaan jatkossa keskittymään hulevesien käsittelyyn. Hulevesi on alueelta pois johdettavaa vettä, joka koostuu lähinnä sade- ja sulamisvesistä. Veden mukana ympäristöön, kuten Longinojaan kulkeutuu alueelta huuhtounutta ainesta:  katupölyä, jätteitä ja vaikkapa autonpesuvesiä.

Uudet puusillat ovat komeita ja sopivat hyvin alueen puistomaiseen maisemaan. Tervetuloa ulkoilemaan Longinojan varrella!

ps. Viime talven ennätyssuuren lumimäärän myötä pelätyt kevättulvat eivät toteutuneet odotetulla volyymilla. Mediassakin pelättiin kevättulvien aiheuttavan ongelmia alueen asutukselle ja liikenteelle, mutta näiltä haavereilta vältyttiin onneksi. Yksi syy odotettua lievempään kevättulvaan on ollut se, että vaikka lunta satoi paljon, sitä kerrostui maahan kovien pakkasten myötä keveästi, eikä lumi ehtinyt painumaan. Lunta oli maassa siis korkeat nietokset, mutta hanki itsessään ei sisältänyt paljoa vettä.

Ajankohtaista

Longinojan viihtyisyyteen panostetaan nyt urakalla. Paitsi uomaan, nyt panostetaan myös kevyen liikenteen sujumiseen. Metsienhoidolla ja rakentamisella pyritään lisäämään viihtyisyyttä ja ka nnustamaan ihmisiä ulkoilemaan Longinojan alueella.

Ala-Malmilla Longinojan alueen metsää pyritään ylläpitämään monipuolisena ja elinvoimaisena ulkoilualueena. Ulkoilureiteillä pyritään lisäämään turvallisuutta ja samalla vaalitaan eläimille tärkeitä pensaikkoja ja pesimäalueita. Alueen suunnitelmaan voi käydä tutustumassa Rakennusviraston asiakaspalvelussa Kasarmintorin laidalla osoitteessa Pohjoinen makasiinikatu 9 sekä verkossa.

Syksyllä 2009 aloitettiin myös urakka kevyen liikenteen väylien parantamiseksi alueella. Longinojanpuiston reittiä jatketaan lähemmäs Pukinmäen juna-asemaa. Alueella liikkuvat ovat varmasti huomanneet Latokartanontien suuren tietyömaan hieman Malmin asemasta etelään. Työmaa siirsi ajokaistat viime syksynä väliaikaisille paikoilleen, kunnes työ on valmis toukokuussa 2010. Urakassa tien ali rakennetaan alikulku ja useita ojanylityspaikkoja palvelemaan kevyttä liikennettä.

Viihtyisyyttä lisää varmasti se, että Longinojan ylle rakennettavat sillat ovat kaikki pieniä puusiltoja. Taimenkantaa vaalitaan urakassa esimerkiksi estämällä veden samentuminen suojauksin rakennustöiden ajan. Lisäksi ylimääräiset suuret kivet aiotaan käyttää myöhemmin uomaan taimenia palvelemaan. Lisätietoa ja yhteystiedot Rakennusvirastolta.

Tervetuloa tutustumaan Longinojaan!

Longinoja on yksi Helsingin kaupunkipuroista, joka virtaa erilaisten kaupunkialueiden läpi. Se kerää vetensä muun muassa teollisuusalueelta, asuinalueilta ja Malmin lentokentältä.

Toiminta Longinojan valuma-alueella vaikuttaa sen tilaan ja kaupungissa päällystetyn maan paljous on tärkeä tekijä. Väestönkasvun myötä joen tila vaarantuu – omalla toiminnallaan jokainen voi edistää puron elinvoimaisuutta (katso vinkit täältä). Longinojaan vaikuttaa sen valuma-alueen yli 26 000 asukasta.

Longinoja, Helsingin kaupunkipuro

Kaupunkipurot kärsivät saasteista ja bakteerikuormituksesta, jotka päätyvät purouomaan pienien norojen ja sadeveden mukana. Purot ovat kuitenkin tärkeä osa luontoa myös kaupungeissa. Longinojan ainutlaatuinen taimenkanta on kärsinyt purossa tapahtuneiden muutosten takia. Sitä on kuitenkin yritetty palauttaa ennalleen istutuksin ja kunnostamalla uomaa.

Tälle sivustolle on kerätty tietoa Longinojasta, sen valuma-alueesta ja tilasta.