Viikko 2 – Projektiot

Tällä viikolla aiheena oli projektiot. Opimme, että erilaisia aineistoja, joita voi ladata ja käyttää on valtava määrä ja niitä pystyy lataamaan erilaisten rajapintojen kautta.

Ensimmäisenä tehtävänä oli piirtää viiva ja alue mittatyökalulla ja tarkastella niiden kautta eri projektioiden vaikutuksia. Jostain kumman syystä minulla piirrokseni katosivat aina välillä niin, että samalla kerralla oli mahdotonta vertailla viittä eri projektiota. Yritin tätä monta kertaa mutta lopulta meni hermot ja en tiedä oliko vika minussa vai QGIS:sissä. Esimerkiksi Emilian blogissa oli kuitenkin taulukko, joka visualisoi hyvin, kuinka paljon Pohjois-Suomen pinta-ala vääristyy eri projektioissa. Varsinkin Mercatorin projektiossa vääristymä on huomattava verrattuna ETRS-FIN projektioon, joka on oikeapintainen projektio.

Kuten myös Nestori mainitsi seuraavassa tehtävässä yhdistettiin rajapintojen käyttö ja projektioiden vääristymien havainnollistaminen. Sillä haimme WFS-vektorirajapinnan avulla kuntatilastot vuodelta 2015 ja laskettiin kuntien pinta-alat. Tämän jälkeen visualisoimme vääristymät kartalle. QGIS:sistä ohjelmistona opin sen, että välilehdet kannattaa tallentaa jokaisen projektion vaihdon jälkeen, jotta laskutoimitukset varmasti onnistuvat siinä. Valitsin Mercatorin projektion (Kuva 1) lisäksi Mollweiden projektion (Kuva 2) ja tein näistä kartat. Toisin kuin ainakin Vilma ja Nestori päätin visualisoida erot niin, että kartat olivat siinä projektiossa minkä eroa ETRS89/ETRS-LAEA projektioon esitin.

Kuva 1. Suomen kuntien pinta-alojen prosentuaalinen vääristymä verratessa Mercatorin projektiota ETRS89/ETRS-LAEA projektioon. Kartta on esitetty Mercatorin projektiossa.
Kuva 2. Suomen kuntien pinta-alojen vääristymä vertallessa Mollweiden projektiota ETRS89/ETRS-LAEA projektioon. Kartta on esitetty Mollweiden projektiossa.

Visuaalisesti olin ihaillut esim. Onnin blogin ensimmäisen kerran karttaa, jossa hän oli lisännyt Euroopan maiden siluetin Suomen kartan taustalle. Päätin kokeilla samaa itsekin, koska arvelin karttojeni näyttävän paremmilta, kun niistä näkee, kuinka Suomi asettuu kartalle eri projektioissa eikä ns. leijaile tyhjällä paperilla. Valitsin myös ohjeen innoittamana karttoihini dramaattisimman värivaihtoehdon minkä löysin ja olen itse aika tyytyväinen saavuttamaani lopputulokseen.

Mercatorin projektiossa olevaa karttaa (Kuva 1) katsomalla huomaa, että pohjoiseen päin mentäessä pinta-alan vääristymä kasvaa, tosin legendaa katsomalla huomaa, että myös Etelä-Suomessa vääristymä on huomattava. Mollweiden projektiossa oleva kartta (Kuva 2) näyttää ensisilmäyksellä hyvin samanlaiselta. Pinta-alan vääristymä kasvaa, mitä pohjoisempaa Suomea tarkastelee. Legendan perusteella huomaa kuitenkin, että koska Mollweiden projektio on oikeapintainen samoin kuin ETRS89/ETRS-LAEA projektio niin niiden väliset erot ovat marginaalisia. Tästä voi ainakin huomata sen kuinka tärkeää on katsoa legenda, jottei päädy kartan perusteella vääriin johtopäätöksiin.  Muodoltaan Mollweiden projektiossa oleva Suomi on kuitenkin vääristynyt ja vertaillessani sitä ETRS89/ETRS-LAEA projektioon Suomi vaikuttaa siinä hieman ”litistyneeltä”.

Selaillessasi muiden blogeja läpi huomasin, että Sanni oli myös valinnut Mollweiden projektion vertailtavaksi kartassaan ja että tekemämme kartat ovat hyvin saman näköiset. Kiinnostavaa on kuitenkin se, että myös Nestori oli valinnut Mollweiden projektion ja hänen karttansa eroaa minun ja Sannin kartoista merkittävästi. Hetken asiaa mietittyäni huomasin, että hän oli vertaillut Mollweiden projektiota ETRS89/TM-35FIN-projektioon eikä ETRS89/ETRS-LAEA projektioon. mikä voisi selittää eroja. Sillä jos kaikkien kolmen projektion erot ovat marginaalisia niin silloin TM-35FIN ja LAEA projektioiden pienet erot voivat ehkä johtaa noin suuriin eroihin lopputuloksessa.

 

Lähteet:

Ihalainen, Emilia. Viikko 2 – Projektiot.

https://blogs.helsinki.fi/ihem/ (luettu 20.3.2019)

Grönholm, Nestori. Luku 2. QGIS, tuo ikuinen mysteeri.

https://blogs.helsinki.fi/nestorig/ (luettu 20.3.2019)

Kaukavuori, Vilma. Uskomattomia pinta-ala vääristymiä.

https://blogs.helsinki.fi/vilmakau/ (luettu 20.3.2019)

Pörhölä, Onni. I Niin se taas alkaa.

https://blogs.helsinki.fi/onniporh/ (luettu 20.3.2019)

Laaksonen, Sanni. Kurssikerta 2.

https://blogs.helsinki.fi/sanlaaks/ (luettu 20.3.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *