Kickoff event

Projektets kickoff-seminarium arrangerades den 29 oktober 2015 vid SLS.

Projektmedlemmarna hade följande föredrag:

Kurunmäki: Statsnatten i ny belysning – Vad menas med det?

Jonasson: De allmänna finska lantbruksmötena och lantdagsfrågan 1847–1863

Marjanen: Utländska exempel på konstitutioner under den s.k. statsnatten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *